Arvioitu lukuaika: 2min

Keskisuurilla yrityksillä on vahvaa kasvutahtoa

Kasvuryhmä | 17 lokakuuta, 2022

Mediatiedote, 17.10.2022

Keskisuurilla yrityksillä on edelleen kasvutahtoa - kasvussa onnistuminen edellyttää uudistumiskykyä ja yhteistyötä.

Keskisuurten yritysten kasvutahdon ja -kyvyn tukemiseksi vuonna 2015 perustetun Kasvuryhmän yhdistyksen jäsenet ja perustajajäsenet kokoontuivat syyskuun lopussa yhteen keskustelemaan kasvuryritysten uudistumis- ja kasvukyvystä. Uudistumiskyvyn nähdään olevan keskeinen asia keskisuurten yritysten kasvun mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnan kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa talouden, innovaatiokyvyn ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Vaikka keskisuuria yrityksiä on vain noin 1,5% kaikista Suomen yrityksistä, ne tekevät noin 25% Suomen yritysten kokonaisliikevaihdosta.


Kasvuryhmän jäsenyritykset tavoittelevat noin 24% vuotuista kasvua, mutta onnistuminen vaatii yrityksiltä uskallusta riskinottoon ja uusia innovaatioita

Kasvuryhmään kuuluu 210 kasvua tavoittelevaa liikevaihtoluokassa 10 M€ - 1 MRD€ vaihtavaa keskisuurta yritystä. Kasvuryhmän jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli 15,23 MRD €.

Kasvuryhmä on antanut Törkeen lupauksen tehdä Suomeen 25 MRD€ uutta liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä. Tähän mennessä yritykset ovat Kasvuryhmän jäsenyytensä aikana luoneet lisää liikevaihtoa yhteensä 6 MRD€, ja yritysten keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhti Kasvuryhmässä on ollut 12%.

Kasvuryhmän yrityksillä on edelleen kasvutahtoa, ja yritykset tavoittelevat pidemmällä aikavälillä noin 24% vuotuista kasvua. Viime vuonna Kasvuryhmän yritysten keskimääräinen liikevaihdon kasvu oli 15,6%. Muuttunut toimintaympäristö vaikuttaa kuitenkin Kasvuryhmän jäsenyritystenkin kasvunäkymiin. Kasvu vaatii jatkossa yrityksiltä lisää uskallusta riskinottoon ja uusia innovaatioita. Kasvutavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös laaja-alaista yhteistyötä yritysten, julkisen puolen ja tutkimussektorin välillä.


Lisätiedot ja yhteydenotot:

Katriina Anttila, toimitusjohtaja, Kasvuryhmä Suomi ry, p. 041 438 0469, katriina.anttila@kasvuryhma.fi

Peter Fredman, hallituksen puheenjohtaja, Fredman Group & hallituksen puheenjohtaja, Kasvuryhmä Suomi ry, p. 050 401 1616, peter.fredman@fredmangroup.com


Kasvuryhmä Suomi ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää jäsenyhteisön ja yhteistyökumppaneidensa tuella keskisuurten yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista Suomen kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Kasvuryhmään kuuluu 210 kasvutahtoista suomalaista, 10 M€ - 1 MRD€ vaihtavaa yritystä.

Yhteisössä yritysten toimitusjohtajat, omistajat ja hallitusten puheenjohtajat sekä merkittävistä kasvuhankkeista vastaavat henkilöt jakavat kokemuksia ja oppeja yritystensä kasvusta ja uudistumisesta luottamuksellisissa ohjatuissa vertaisryhmissä.

Kasvuryhmän yritysten yhteinen Törkee lupaus on tuottaa Suomeen 25 MRD€ lisää liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2015 vuoden 2021 loppuun mennessä tästä on koossa noin 6 MRD€.