Toiminta

Kasvuryhmän tarkoitus on viedä Suomi kohti kukoistavaa yrittäjyyshenkistä yhteiskuntaa inspiroimalla ja kiihdyttämällä scaleupien uusiutumista ja kasvua. Toiminta perustuu jakamisen kulttuuriin, vertaispaineeseen ja pyyteettömään auttamiseen.


Tapa tehdä

Kasvuryhmään kuuluu Suomen nälkäisimmät scaleup-yritykset, jotka ovat liittoutuneet tekemään yhdessä Suomen seuraavaa kasvuloikkaa.

Kasvuryhmän toimintaa ohjaa sekä yhteiset että yksilölliset liiketoimintatavoitteet, jotka jäsenet ovat itselleen asettaneet. Jäsenet, eli scaleup-yritysten toimitusjohtajat ja omistajat, kokoontuvat säännöllisesti sparraustiimien, teemailtojen ja one-on-one keskusteluiden ääreen keskustelemaan ja ratkomaan ongelmia. Ydintekemisessä yhdistyy kolme tärkeää aatetta:

  1. Vertaispaineen voimalla kasvuun. Jokainen 2010-luvun liike-elämässä työskentelevä tietää, että kaikkein tärkeimmät asiat jäävät helposti operationaalisten kiireiden jalkoihin. Kasvuryhmä on jäsenilleen konkreettinen foorumi, joka antaa kasvulle erillisen ajan ja paikan. Niin kasvu muuttuu sanoista teoiksi. 
  2. Toimialarajojen yli tapahtuva oppiminen. Kun halutaan tehdä kasvua, jota ei ole omalla toimialalla vielä nähty, pitää todennäköisesti tehdä jotain sellaista, jota ei vielä ole tehty. Kasvuryhmä rikkoo toimialarajat ja haastaa IT-alan ja rakennusalan yrittäjät oppimaan toisiltaan.
  3. Kokemusten jakaminen. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen eikä kaikkia virheitä tarvitse tehdä itse. Kasvuryhmä pistää kokemusperäisen yrityksen kasvattamiseen liittyvän tiedon liikkeelle pöytälaatikoista hyötykäyttöön. Yrittäjältä yrittäjälle, johtajalta johtajalle.


Ydintoiminta

1. Törkee lupaus

Kaikki alkaa kunnianhimoisista tavoitteista Jos niitä ei aseta, kasvua ei myöskään synny. Kasvuryhmässä jokainen jäsen paitsi antaa Törkeen Lupauksen, myös jakaa sen koko porukalle. Se on yksinkertainen tapa tehdä omasta lupauksesta todempi. Törkeisiin lupauksiin liittyy muutama Kasvuhanke sekä puolivuosittaiset Etappi-tavoitteet, joita seurataan kasvuryhmäläisten kesken. Lue lisää


2. Sparraustiimit

Kasvuryhmäläiset tapaavat viisi kertaa vuodessa 15-25 hengen pienryhmissä, joissa he tukevat, sparraavat ja haastavat toistensa kasvusuunnitelmia sekä ratkaisevat kasvun johtamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita luottamuksellisessa ympäristössä Chatham house -sääntöjen vallitessa.

3. Teemaillat

Kasvuryhmäläiset kokoontuvat neljä kertaa vuodessa yhteen tilaan purkamaan sellaista kasvun kannalta keskeistä teemaa, joka koskettaa jokaista kasvuun pyrkivää yritystä. Tähän asti on pureuduttu mm. rahoitukseen, palkitsemiseen, megatrendeihin, imitaation rooliin sekä kasvukulttuurin rakentamiseen.

4. Kokemuspörssi

Kasvusuunnitelmaa toteuttaessaan kasvuryhmäläiset kohtaavat kasvun esteitä, hidasteita tai kriittisiä valintatilanteita. Näiden ratkaisemiseksi kasvuryhmäläisillä on käytössään palvelu, joka auttaa heitä löytämään joukostaan juuri ne henkilöt, joilla on onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia käsillä olevan haasteen ratkaisemisesta työuransa aikana.


Kasvutarinoita

Suomi on täynnä hienoja mutta hiljaisia kasvutarinoita scaleup-yrityksistä. On aika tehdä ne tiettäväksi!

Kasvuryhmän perustajajäsen ja hallituksen jäsen Aaro Cantell kertoo johtamisfilosofiastaan, Kasvuryhmän perustamisesta ja siitä, miksi myös luopuminen on tärkeää.

"Olen isältäni oppinut työnteon", sanoo Kokkikartanon toimitusjohtaja Kati Rajala, joka Kasvuryhmässä tuntee saapuneensa kotiin. 

"Tämähän on kuin orkesterin johtamista", vertaa toimitusjohtaja Mika Tanner, jonka luotsaama Bilot on matkalla törkeään kasvuun. Mutta miten luodaan kasvun kulttuuri?

"Vaihtoehto oli lisätä kontrollia tai antaa vapautta", kertoo Saalastin hallituksen pj ja "päävalmentaja" Timo Saalasti kasvun pullonkaulasta. 

"Mietittiin, että mitä tälle 30 hengen tilitoimistolle oikein tekisi", muistelee nykyään 2300 henkeä työllistävän Accountorin toimitusjohtaja Asko Schrey 15 vuoden takaista aikaa. Unelmat siivittivät lopulta pitkälle - ja tarina on vasta alussa.

"Mä uskallan ottaa riskin, joka pahimmillaan syö meiltä vuoden tuloksen", kuvaa Jarkko Veijalainen peukalosääntöään.

Kysy lisää toiminnastamme!