Kasvuryhmän hallitus

Kasvuryhmän hallitus

Asko Schrey

Hallituksen puheenjohtaja

Risto Siilasmaa

Hanna Ristola

Peter Fredman

Moaffak Ahmed

Heikki Westerlund

Laura Juvonen