Kasvun trendit 2021
Arvioitu lukuaika: 2min

Kasvun trendit 2021

Kasvuryhmä | 3 helmikuuta, 2021

Aiheet: ajankohtaista

Kauppalehti uutisoi tänään Kasvu Openin tuottamasta Kasvun trendit 2021 -julkaisusta. Kasvuryhmän kanssa yhteistyössä tuotetussa julkaisussa nousee esille kolme trendiä, jotka vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa kotimaisten kasvuyritysten menestykseen. Näitä trendejä tarkastellaan kasvuyritysten nykyhetken, toimenpiteiden ja tulevaisuuden näkymien kautta.

Siirry julkaisuun


Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä tunnistaa Kasvun trendit 2021 -julkaisussa pinnalle nousseet trendit. Yli kahdeksan vuotta kasvuyrityskentässä töitä tehnyt Seppälä sanoo, että myynti- ja markkinointiosaaminen on kaivannut sparrausta aina, mutta koronavuosi muutti painotuksia. 

– Kasvun trendit -julkaisu nostaa konkreettisella tavalla esille perusasiat, jotka kasvuyrityksessä on oltava kunnossa silloin, kun mielessä on maailmanvalloitus. Vaikka voisi kuvitella, että osaavaa työvoimaa on vallitsevassa tilanteessa paljon tarjolla, on yksi kasvun este edelleen oikeanlaisen osaamisen löytäminen, sanoo Seppälä.

KASVUN TRENDIT 2021


1. 
MYYNTI JA MARKKINOINTI OVAT KASVUYRITYSTEN TÄRKEIN KEHITTÄMISEN KOHDE. 

Kasvuyrityksissä molempien osa-alueiden osaamisen puutteet tunnistetaan. Ne myös listataan tärkeimpien teemojen joukkoon, kun kasvuyrityksiltä kysytään tulevaisuuden osaamisen kehittämisestä.

2. TALOUS JA KASVUN RAHOITUS OVAT AINA KASVUYRITYSTEN AGENDALLA. 

Kasvuyritysten omien arvioiden mukaan talousosaaminen on hyvällä tolalla – tilaisuuden tullen siihen olla kuitenkin erittäin valmiita vastaanottamaan sparrausta. Yleisin haasten on rahan riittävyys arjessa, jossa kasvua tehdään. Kasvu Openin Kasvupolku®-sparraukseen osallistuneiden kasvuyritysten  keskimääräinen rahoitustarve oli 813 000 €/yritys. 

3. KASVUYRITYSTEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET LIITTYVÄT MYYNTIIN, MARKKINOINTIIN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN. 

Kasvuyritysten suurin kapeikko on vienti- ja kv-osaamisessa, myynnissä ja markkinoinnissa. 

Kasvun trendit 2021 -julkaisun tulokset pohjautuvat vuonna 2020 Kasvu Openin sparraukseen hakeneiden 660 kasvuyrityksen antamiin tietoihin sekä Kasvuryhmän keräämiin tietoihin scaleup-yritysten kasvuaihioista. 

Lue julkaisu tästä

 

Kasvu Open kohtauttaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita


Kasvu Open on Keski-Suomen kauppakamarin voittoa jakamaton yleishyödyllinen tytäryhtiö, joka kohtauttaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita. Kasvu Openissa mukana olevia yrityksiä sparrataan kasvuun Kasvu Open Kasvupoluilla®, jotka toteutetaan yli 200 alueellisen ja toimialakohtaisen yhteistyökumppanin kanssa.

Kasvu Open -sparraukseen osallistuu vuosittain satoja kasvuyrityksiä, pääosin alle 10Me vaihtavia yrityksiä. 560 yrityksen otannalla, Kasvu Openissa mukana olevat yritykset arvioivat tekevänsä 1,6 miljardia euroa uutta liikevaihtoa tulevien kolmen vuoden aikana. Samaan aikajaksoon nämä yritykset arvioivat luovansa lähes 9000 uutta työpaikkaa Suomeen.

Tutustu Kasvu Openiin
Yritysten liiketoiminnan kehittämiseen Kasvu Open on tuottanut kasvuyritysanalyysin.


Yritysten kasvu ei synny ilman kunnianhimoisia tavoitteita - Kasvuryhmässä luvataan Törkeesti

Kasvuryhmä on 10...1000Me vaihtavien yritysten yhteisö, jossa toimitusjohtajat, omistajat ja hallituksen puheenjohtajat auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi. Kasvuryhmän toiminta perustuu avoimeen kokemusten jakamiseen, pyyteettömään kaverin auttamiseen ja positiiviseen energiaan. Kasvuryhmän perustivat 29 yrittäjäkonkaria, jotka esimerkillään ovat luoneet yhteisön, jossa kasvua rakennetaan tosissaan.

Kasvuryhmässä jokainen jäsenyritys antaa oman Törkeen lupauksensa, eli kunnianhimoisen kasvutavoitteen. Yhteisön jäsenten yhteinen Törkee lupaus on, että yhteisöön kuuluvat yritykset ovat luoneet yhteensä 15 miljardia euroa lisää liikevaihtoa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tähän mennessä siitä on vertaissparrauksen voimalla saavutettu noin 5 miljardia.

Tutustu Kasvuryhmään