Kasvu Openin ja Kasvuryhmän Kasvun trendit 2023 -raportti
Arvioitu lukuaika: 1min

Kasvun trendit 2023

Kasvuryhmä | 25 tammikuuta, 2023

Aiheet: ajankohtaista

Kasvuyrityksien kehitys- ja kasvuhanoja ei olla pistämässä kiinni, vaikka vuonna 2023 yritysten toimintaympäristö on turbulentimpi kuin koskaan. Kasvu Openin ja Kasvuryhmän Kasvun trendit 2023 kokoaa yhteen lähes 400 mikro-, pk- ja midcap-yrityksen kasvun näkymät vuodelta 2022: Millä toimialoilla kasvu näkyy erityisesti, ja mihin keskittymällä se syntyy?

Kasvuyritysten vaikutus suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin on merkittävä. Pelkästään midcap-yritykset tuovat yli viidesosan koko Suomen yksityisen sektorin yritysten liikevaihdosta ja työllistävät lähes saman verran maan työvoimasta. Teemat, joihin näissä yrityksissä satsataan, antavat näkymää koko yhteiskunnan tasolle.

Kasvu Openin ja Kasvuryhmän Kasvun trendit 2023 -julkaisussa Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä ja Kasvuryhmän CTO Jooel Friman kuvaavat kasvuyritysten tulevaisuudensuunnitelmia. Julkaisu esittelee 10 trendiä, joilla mikro-, pk- ja midcap-kokoluokan yritykset hakevat kasvua Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. 

Mikro- ja pk -yritysten osalta julkaisu avaa viiden veturitoimialan kasvunäkymiä ja muutoksia aloilla vuosina 2020-2022. Veturitoimialat ovat tässä julkaisussa toimialoja, joilla Kasvu Open on tunnistanut tilastollisesti eniten kasvuhalua. Julkaisussa tarkastellaan myös Kasvuryhmän midcap-kategorian viiden suurimman toimialan yritysten kasvulukuja. Kaikki trendiraportissa mukana olleet yritykset huomioiden kasvutahtoa näyttää tästä kulmasta tarkasteltuna löytyvän nyt erityisesti teollisuuden-, tukku- ja vähittäiskaupan sekä ICT- ja viestintäalan yrityksistä. 

Midcap-yritysten osalta julkaisussa kuvataan teemoja, joihin Kasvuryhmän jäsenyritykset ovat eniten keskittyneet vuonna 2022. Kasvun rakentamisessa keskitytään nyt erityisesti kansainvälistymiseen, asiakasarvon kasvattamiseen, strategiaan, kulttuuriin ja osaamiseen sekä yrityskauppoihin liittyviin teemoihin. Ennakointi- ja skenaariotyön merkitys on myös nousussa, kun kasvukompasseja viritetään yhä enemmän uudistumista tukeville taajuuksille.

Kasvun trendit 2023 -julkaisu
Lisätiedot ja yhteydenotot:

Jaana Seppälä, toimitusjohtaja, Kasvu Open, jaana.seppala@kasvuopen.fi

Jooel Friman, CTO, Kasvuryhmä, jooel.friman@kasvuryhma.fi