Futuricen perustaja sekä Firan ja Flow Technologies:n hallituksissa vaikuttava Tuomas Syrjänen puhuu vahvasti teknologian ja datan puolesta radikaalin uudistumisen mahdollistajina. Tuomas on vienyt läpi useita koko liiketoimintaa koskevia muutoksia omissa yrityksissään. Saimme kuulla, kuinka Firassa teknologinen uudistuminen johti kokonaan uuteen liiketoimintaan.

Pääkaupunkiseudulla toimivassa rakentamisen palveluliiketoimintaan keskittyneessä Firassa vietiin läpi systeeminen muutos, joka tuotti merkittävää kasvua ja kannattavuuden nousua olemassa olevaan liiketoimintaan ja mahdollisti kokonaan uuden liiketoiminnan syntymisen.

Ymmärrys siitä, että rakentamisen prosesseissa oli paljon kaaosta ja hukkaa, oli alkusysäys Firan uudistumisprosessiin. Firassa haluttiin parantaa projektien tuottavuutta ja vähentää rakennusprojekteille tyypillistä epävarmuutta ja huonoa tilannekuvaa.

Uudistumisen vaihe 1: Teknologialla parannetaan nykyisiä prosesseja ja toimintaa

Tilannekuvaa lähdettiin parantamaan ensin tuomalla työmaille lisää työtä helpottavaa dataa ja työkaluja, joiden avulla kaikille projektissa toimiville saatiin samanaikainen kuva siitä, missä vaiheessa rakennusprojektissa oltiin. Uudistumisen polun ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kokeiluja ja opittiin paljon. Iso oivallus oli se, että rakennusalan ohjelmistot oli rakennettu enemmän tai vähemmän kaaoksenhallinnan tueksi. Jotta toimialaa voitaisi muuttaa ja toiminnalla aikaansaada vaikuttavuutta, pitäisi kaaoksenhallintaan rakennettujen toimintamallien ja työkalujen sijaan keskittyä ensin poistamaan kaaos.

Uudistumisen vaihe 2: Systeeminen muutos, joka luo uniikin kilpailuedun

Firassa kaaoksen poistaminen tarkoitti perustavanlaisia muutoksia suunnittelussa, hankintaprosesseissa, johtamismalleissa, toimintatavoissa ja järjestelmissä sekä niiden välisissä vuorovaikutussuhteissa. “Construction execution system on aika lailla erityyppinen toimintamalli. Me puhumme systeemisestä muutoksesta. Olemme menneet projekti-mindsetistä teolliseen rakentamiseen”, Tuomas kertoo.

Teknologisen uudistumisen myötä Firassa on päästy rakentamaan virtaustuotteita, joilla on saatu aikaan täysin uudenlainen toimintamalli. Toiminta on tullut merkittävästi kannattavammaksi ja tehokkaammaksi. Toimintamallin muutoksen myötä myös asiakkaat ja sidosryhmät saavat nopeammin arvoa sijoituksilleen. Tämä on näkynyt kasvaneena kiinnostuksena yrityksen tuotteita kohtaan. Yrityksen teknologiset ratkaisut hyödyttävät myös alan muiden toimijoiden prosesseja, ja Fira onkin saanut myös suurimman osan kilpailijoistaan asiakkaikseen. “Osa ostaa koko systeemistä muutosta, osa osia siitä”, Tuomas kertoo.

Uudistumisen vaihe 3: Syntyy uusi liiketoiminta

Uudet liiketoimintamahdollisuudet johtivat siihen, että yritys jakaantui vuoden 2022 alusta kahdeksi erilliseksi liiketoiminnaksi. Fira keskittyy rakentamisen palveluliiketoimintaan uuden mallin mukaisesti ja Flow Technologies kehittää rakentamisen virtausta parantavia ja ympäristöjalanjälkeä pienentäviä teknologisia ratkaisuja, joista hyötyvät myös muut rakennusyhtiöt.

Tuomas Syrjänen on yksi Futuricen perustajajäsenistä. Lisäksi hän toimii Firan ja Flow Technologiesin hallituksissa puheenjohtajana ja mm. Vaisalan hallituksissa. Lue lisää radikaalin uudistumisen strategiamallista ja kuinka Cargotecissa on lähdetty uudistamaan liiketoimintaa teknologiaa hyödyntäen.

Kasvuryhmäläinen? Klikkaa työtilaan ja Radikaali uudistuminen -täsmäsparraus-sisältöön.