Dinolift Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Karin Nars kirjoitti blogitekstin heidän strategiaprosessiin ja toimintatapojen muutokseen liittyen. Alkuperäinen julkaisu löytyy Teknologiateollisuuden sivuilta täältä


"Miksi meidän pitää muuttaa toimintatapoja, kun olemme pärjänneet ihan hyvin nykyisilläkin toimintamalleilla?" Tämä kysymys nousi esille eräässä keskustelussa, jossa käsittelimme strategian mukaista organisaatiomuutosta. Ymmärrän, että asiaa kysyttiin ja hyvä, että kysyttiin, koska silloin on mahdollisuus kertoa miksi.

Päivitimme Dinoliftin strategian seuraavalle viidelle vuodelle, ja strategia esitettiin koko henkilöstölle tammikuussa. Päivitetyn strategian mukaan emme ole vaihtamassa alaa, emme ole vaihtamassa kohderyhmää, emmekä ole muuttamassa tuotantostrategiaamme. Jatkossakin DINO-henkilönostimet valmistetaan Loimaalla korkealla omavalmistusasteella ja toimitetaan konevuokraamoille tai suoraan loppuasiakkaille, joilla on tarvetta tehdä työtä turvallisesti korkealla. Mikä siis oikeasti muuttuu? Ja miksi?

“Tiedämme, että asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen digitalisaation myötä.”

- Karin Nars, Dinolift

Kun maailma pysähtyi keväällä 2020, hyödynsimme tilannetta miettimällä, miten meidän sisäistä peliämme voisi jatkossa parantaa ja miten varmistamme, että olemme relevantti toimittaja tulevaisuudessakin. Nostimme katsetta välittömistä haasteista kauemmas horisonttiin. Käytimme paljon aikaa strategiaprosessiin: lukuisia keskusteluja, asioiden jäsentelyä, lisää keskusteluja ja taas vedettiin ajatuksia yhteen. Alkupohdintaan osallistui sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita, asiakkaiden asiakkaita, yrityksemme hallitus, laajennettu johtoryhmä ja ulkopuoliset strategiasparraajat. Ajatuksia ja etenkin niiden selkeää viestintää tuli testattua myös vertaissparrausryhmissä. Tämä laajan joukon näkökulma oli erittäin hyödyllinen ja vahvisti käsitystä siitä, että teimme oikeita valintoja.

Strategiassa linjasimme, että haluamme tarjota asiakkaillemme luokkamme parhaan asiakaskokemuksen. ”Mitä ihmettä, eihän tässä mitään uutta ole? Ainahan asiakkaat ovat olleet meidän tuotteisiin ja palveluihin tyytyväisiä.” Juuri niin: olennaista strategiassamme on se, että uusi suunta hyödyntää jo olemassa olevia vahvuuksia ja vahvistaa niitä. Tiedämme, että asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen digitalisaation myötä. Jotta voimme ylittää asiakkaiden odotukset kaikissa tilanteissa tulevaisuudessakin, meidän täytyy tietää, miten odotukset kehittyvät. Meidän pitää olla vielä parempia siinä, missä olemme jo hyviä.

“Jotta muutoksen tuoma hyöty ymmärretään koko organisaatiossa, sen täytyy näkyä jokapäiväisessä työssä.”

- Karin Nars, Dinolift

Jotta muutoksen tuoma hyöty ymmärretään koko organisaatiossa, sen täytyy näkyä jokapäiväisessä työssä. Muuttuvat toimintatavat koostuvat tuhansista pienistä askelista, jotka vasta ajan kanssa vievät meidät valtavan harppauksen eteenpäin. Vasta jälkeenpäin pystymme näkemään, mitä kaikkea muutos on tuonut tullessaan. Siksi meidän pitää jo matkan aikana juhlia pieniäkin edistysaskelia ja onnistumisia ja siten tuoda ne näkyviksi koko organisaatiolle.

Eli miksi meidän pitää muuttaa toimintatapoja? Jotta ne kaikki tuhannet askeleet vievät meidät haluttuun ja tavoiteltuun lopputulokseen, täytyy meidän kaikkien noudattaa täsmälleen samaa karttaa sekä yhteisesti jaettua tilannekuvaa ja mittaristoa. Päätöstemme pitää perustua oikeaan, reaaliaikaiseen tietoon eikä subjektiivisiin käsityksiin ja näkemyksiin. Jotta voimme paremmin ymmärtää asiakastoiveita ja -tarpeita, meillä pitää olla käytössä täsmällistä dataa siitä, miten meidän nostimiamme käytetään niiden elinkaaren aikana. Vain silloin voimme tarjota markkinoille oikea-aikaisesti oikeanlaisia tuotteita ja palveluja ylittäen asiakkaiden odotukset. Varmistamalla asiakkaidemme onnistumisen varmistamme heille myös parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Silloin olemme jatkossakin relevantteja. Siksi.

Teksti ja kuva: Dinolift Oy, Karin Nars