Koronapandemia ei ole latistanut suomalaisten pk-yritysten kasvuhaluja. Tämä näkyy suoraan Kasvu Openin Kasvuyritysanalyysin täyttäneiden kasvuyritysten vastauksissa, Kasvuryhmän Kasvun ytimessä -julkaisun scaleup-yritysten kasvun ajureissa sekä Törkeessä lupauksessa. Kasvun trendit 2022 -julkaisun voit lukea kokonaisuudessaan täältä

Kasvuyritysten ja scaleup-yritysten kasvun trendit – tavat, joilla kasvua tavoitellaan – asettuvat samoihin kategorioihin, mutta eri vivahteilla. Erot muodostuvat pienten ja keskisuurten kasvuyritysten sekä scaleup-yritysten eri vaiheesta kasvun polulla. Suurimmat erot näkyvät kasvun trendien pääpainoissa.

KASVUYRITYKSILLE KASVUN TÄRKEIMMÄT TRENDIT OVAT RAHOITUS SEKÄ MYYNTI JA MARKKINOINTI

Kasvua haastaa osaaminen, jonka merkitys on kasvanut kasvun tekemisessä. Osaamisvaje näkyy kasvuyrityksissä haasteena järjestää rahoitus uusien osaajien palkkaamiseen sekä myynnin ja markkinoinnin haasteiden puolella siten, että tarvitaan lisää osaamista ja tekijöitä nimenomaan näihin teemoihin.

Scaleup-yrityksissä kasvupanostusten painopiste siirtyi vuoden 2021 aikana voimakkaasti toiminnan kehittämisestä implementointiin. Selkeä muutos aiempiin vuosiin on isommat panostukset kansainvälistymiseen. Digitaalinen myynti ja markkinointi, sekä digitaalisuus liiketoiminnassa yleisesti, ovat nousseet kasvun tärkeimmiksi panostuksen kohteiksi koronavuosien aikana. Uutena teemana scaleup-yritysten TOP 5-panostusten listalle nousi työnantajamielikuvan kehittäminen. Tämä on merkki osaajapulasta ja siitä, että scaleup-yrityksissä ollaan valmiita tekemään töitä osaajien rekrytoimiseksi.

— Jaana Seppälä, Kasvu Open & Jooel Friman, Kasvuryhmä

 

Tutustu Kasvu Openin ja Kasvuryhmän tuoreeseen Kasvun trendit 2022 -julkaisuun täällä

Kasvuryhmän Kasvun ytimessä -oppaan pääset lataamaan täältä