Kasvuryhmän yhteisölle on myönnetty Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto 18.11.2022. Palkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille ja niiden taustalla vaikuttaville yhteisöille. Kasvuryhmän lisäksi Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon vuonna 2022 saivat Andritz Oy, Hartwall Oy Ab ja Kempower Oy, jonka emoyhtiö Kemppi Group Oy on myös Kasvuryhmän jäsenyritys.

Kasvuryhmä perustettiin vuonna 2015 luomaan keskisuuriin yrityksiin kasvutahtoa ja -kyvykkyyttä sekä uudenlaista yhdessä oppimisen kulttuuria. Perustajina oli 29 yritysmaailmasta tuttua henkilöä, mukanaan Mika Anttonen, Aaro Cantell, Ilkka Paananen, Ilkka Kivimäki ja Risto Siilasmaa. Vuonna 2022 Kasvuryhmässä on mukana yli 250 liikevaihdoltaan 10m€-1mrd€ välillä olevan yrityksen johtajaa ja omistajaa. He edistävät yhteisössä yritystensä kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä vertaistensa kanssa kokemuksia jakaen. Toiminta perustuu tavoitteelliseen vertaissparraukseen.


Keskisuurten yritysten kansainvälisellä kasvulla on merkitystä koko Suomelle


Keskisuuria yrityksiä (liikevaihto yli 10 M€) on vain 1,5 prosenttia Suomen kaikista yrityksistä, mutta ne tuovat yli viidesosan suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja saman verran yksityisen sektorin työpaikoista. Näiden yritysten kasvulla on merkittävä vaikutus Suomen talouteen ja yhteiskuntaan.

“Tämä on merkittävä tunnustus Kasvuryhmän pitkäjänteisestä työstä meille kaikille yhdistyksenä  ja jäsenyrityksinä. Viimeisen neljän vuoden aikana kansainvälistyminen on ollut pääteemana yli 200 kohtaamisessamme ja on tärkein yksittäinen kasvun teema, jota yritykset Kasvuryhmässä pohtivat. Kasvuryhmässä yritykset panostavat siihen, että heillä on riittävä kyvykkyys kansainvälisen kasvun rakentamiseen. Vertaissparraus auttaa näkemään, mitä kyvykkyyksiä tulisi rakentaa onnistuakseen”, kertoo Kasvuryhmän toimitusjohtaja Katriina Anttila.


“Kasvuryhmän käynnistämisen taustalla olivat omat kokemukseni kovasta kasvusta ja nopeasti maailmalle laajenevasta liiketoiminnasta. Lähtökohtana olla rohkeasti heti globaali toimija sekä tavoitteena olla maailman paras omalla niche-alueella. Suomen markkina on pieni, ja kasvun kannalta parhaiden yritysten kansainvälistyminen on välttämätöntä. Yritysten omistajien ja johdon rohkeus sekä osaaminen laajentumishankkeiden käynnistämisessä ja läpiviemisessä on kasvun edellytys. Jäsenten omien kasvu- ja kansainvälistymiskokemusten rehellinen ja avoin jakaminen, niin onnistumisten kuin epäonnistumistenkin, voi toimia esimerkkinä ja olla ratkaisevana apuna muille.”, kertoo Kasvuryhmän perustajajäsen ja Normetin hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell.


“Kasvuryhmä on paikka, jossa yritysjohtajat pääsevät keskittymään yritystensä kasvun kannalta tärkeimpiin teemoihin yhdessä. Yritykset, jotka Suomesta lähtevät kansainvälistymään, ovat lähes poikkeuksetta omien toimialojensa vastuullisimpia toimijoita. Tämä on meille myös kilpailuvaltti sekä yritys- että yhteiskunnan tasolla. On tärkeää, että saamme vahvistettua yritysten ja erityisesti omistajien kasvukykyä ja -halua kaikilla tasoilla, jotta Suomen kestävä kilpailukyky säilyy ja vahvistuu tulevaisuudessa. Kasvuryhmä edistää osaltaan tätä upeaa ja tärkeää työtä”, kertoo Kasvuryhmän hallituksen puheenjohtaja ja Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman.


Lisätiedot:
Katriina Anttila, toimitusjohtaja, Kasvuryhmä Suomi ry, email: katriina.anttila@kasvuryhma.fi, p. 0414380469
Aaro Cantell, hallituksen puheenjohtaja, Normet, email: aaro.cantell@normet.fi, p. 0400706072
Peter Fredman, hallituksen puheenjohtaja, Fredman Group,email: peter.fredman@fredmangroup.com, p. 0504011616

Team Finlandin tiedotteeseen: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2022/tasavallan-presidentin-kansainvalistymispalkinnot-2022Kasvuryhmä on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on kiihdyttää keskisuurten, 10m€-1mrd€ vaihtavien yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. Kasvuryhmän toiminta perustuu tavoitteelliseen ja ohjattuun vertaissparraukseen. Kasvuryhmään kuuluu 210 kasvutahtoista yritystä ja yli 250 toimitusjohtajaa, omistajaa, hallituksen puheenjohtajaa sekä merkittävistä kasvuhankkeista vastaavaa johtajaa. Kasvuryhmässä he edistävät yritystensä kasvua vertaistensa kanssa kokemuksia avoimesti jakaen. Kasvuryhmä on yhteisönä sitoutunut Törkeeseen lupaukseen tuoda Suomeen 25 MRD€ lisää liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä.