Pemamek tuplaa liikevaihtonsa keväällä päättyvällä tilikaudella ja hakee kasvua länsimarkkinoilta. Yritys hyödyntää monipuolisesti erilaisia rahoituksen ja luottovakuutuksen työkaluja kauppojen varmistamiseksi ja luottoriskien välttämiseksi. 

Loimaalainen perheyhtiö Pemamek on erikoistunut tarjoamaan kokonaisvaltaisia hitsaus- ja automaatiotuotantoratkaisuja eri teollisuuden aloille, kuten laivanrakennukselle, konepajoille ja tuulivoimateollisuudelle. Pemamek työllistää noin 400 henkilöä ja toimistot sillä on kahdeksassa eri maassa. 

Työvoimapula osaavista hitsaajista luo hitsausautomaatiolle normaalia talouskasvua suurempaa kasvutarvetta. Yrityksen liikevaihto lähes tuplaantuu keväällä päättyvällä tilikaudella noin 120 miljoonaan euroon, edelliskauden noin 65 miljoonasta.

Luottoriskin siirtäminen pois omilta harteilta


Pemamekin liiketoiminnasta yli 80 prosenttia koostuu pitkäkestoisista projekteista, joissa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja. Etupainotteisia investointeja vaativissa projekteissa asiakkaan luottoriski korostuu. Asiakkaat ovat usein myös uusia, ja pitkistä neuvotteluprosesseista huolimatta ennalta tuntemattomia. 

Yrityksen riskienhallintapolitiikaksi on muodostunut, että oma fokus pidetään yrityksen toimintaan oleellisesti liittyvien teknologia- ja aikatauluriskien hallinnassa ja kaikki muu oleellinen riski, mihin yritys ei voi itse vaikuttaa, vakuutetaan. Pankki ja Finnvera toimivat Pemamekin kumppaneina luottoriskien vakuuttamisessa.

“Luottopolitiikkamme pyrkii kattamaan kaikki tärkeimmät luottoriskit, sillä meillä ei ole varaa siihen, että mikään projektilaitteisto jäisi omiin käsiimme”, Pemamekin talousjohtaja Petri Heino kuvailee asiakaskohtaisten projektien luonnetta ja täsmentää, että näin luottoriskejä ei onneksi ole toteutunut.

Voimakasta kasvua länsimarkkinoilta


Pemamekilla on menestyksekkäästi tartuttu megatrendien luomiin mahdollisuuksiin. Euroopan energiaomavaraisuuspyrkimysten myötä investoinnit tuulivoimaloihin ovat lisääntyneet ja yritys on löytänyt uuden markkinan erityisesti merituulivoimaloiden perustusten valmistuslinjoista. Tuulivoima on kasvanut nopeasti merkittäväksi liiketoimintasegmentiksi Pemamekin telakka- ja konepajasegmenttien rinnalle.

Tavoitteena on jatkaa kansainvälistä kasvua ja olla läsnä entistä useammalla markkinalla. Yrityksen strategia keskittyy tällä hetkellä vahvasti länsimarkkinoille. 

”Viime vuosina Pemamek on vahvistanut läsnäoloaan länsimarkkinassa ja näemme siellä yhä kasvavan liiketoimintapotentiaalin. Tulevaisuudessa tulemmekin keskittymään kyseiseen markkinaan yhä vahvemmin”, Heino kertoo. 

Tällä hetkellä toimipisteet ovat Suomen lisäksi Saksassa, Tanskassa, Puolassa, Espanjassa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Kaakkois-Aasia Pemamekilla nähdään potentiaalisena tulevaisuuden kasvumarkkina-alueena.

Riskien hallinnalla tärkeä rooli ulkomaankaupassa menestymiseen

 
Ulkomaankaupassa riskien hallinta on välttämätöntä. Kaupallisia riskejä ovat ostajan maksukyvyttömyys ja maksuhaluttomuus. Poliittiset riskit taas muodostuvat ostajan maasta johtuvista riskeistä, joihin ostaja ja viejä eivät voi vaikuttaa. Maksujen laiminlyöntejä voivat aiheuttaa toimitusketjujen häiriöt, kauppasaarrot ja sanktiot sekä muut poliittiset tapahtumat. Finnveran luottoriskitakuulla on mahdollista turvata myyntisaatavat kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä.

Luottovakuutuskeskustelu käydään kaikkien Pemamekin asiakkaiden kanssa. Sen avulla varmistetaan toimiva ratkaisu kuhunkin tilanteeseen kaupan varmistamiseksi. Yhä useammin toimittaja kantaa luottoriskin ja siinä Pemamekin kumppaneina toimivat sekä kaupalliset vakuuttajat että Finnvera. 

Jos toimitus ei ole lainkaan vakuutettavissa, Pemamek pyrkii neuvottelemaan ennakkopainotteisemmat maksuehdot. Muutamilla markkina-alueilla, edelleen muun muassa Intiassa, on mahdollista käyttää remburssia, jolloin asiakkaan ja Pemamekin pankki tulevat mukaan luottoriskien hallintaan. 

Luottoriskin hallinnan lisäksi on myös tärkeää tarkistaa tarkkaan asiakkaan taustat. Tässä Pemamekilla käytetään apuna sekä kaupallisia toimijoita että Finnveraa.

Monipuolisilla rahoitustuotteilla varmistetaan asiakkaille kilpailukykyiset ehdot


Maksujen turvaamisen lisäksi Pemamekin työkalupakissa on erilaisia rahoitustyökaluja, jotta se voi tarjota kilpailukykyisiä maksuehtoja asiakaskohtaisesti. Maksuajan tai pitkäaikaisen rahoituksen tarjoaminen asiakkaalle voi olla kauppaneuvotteluissa se ratkaiseva tekijä, joka lopulta tuo kaupat kotiin. 

“Kun käyttää oikeita rahoitusratkaisuja, ei tarvitse myöskään rasittaa yrityksen kassaa tai tasetta”, Heino kertoo. 

Finnveran rahoituksen työkaluja muun muassa: 

 Tervetuloa vientikaupan rahoitussparraukseen!

Vientikauppa on joukkuepeliä, eikä maailmalle kannata lähteä riskillä ja yksin. Millainen luottopolitiikka teidän yrityksellä on? Hyödynnättekö Finnveran vientitakuita luottoriskin hallitsemiseksi tai Finnveran vientiluottoa ostajan rahoitukseen?

Finnvera tarjoaa Kasvuryhmän jäsenille yhteisen keskustelutilaisuuden ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostaja riskien hallintaan sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen ja toimitusvakuuksiin.

Tapaaminen järjestetään virtuaalisesti (Zoom) 7.5. klo 10.00–11.30.
Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan: Kasvuryhmän työtilassa tai täällä.