Ruostumattomia teräsputkipalkkeja valmistava Stalatube teki vuonna 2022 uuden liikevaihto- ja tulosennätyksensä 126 miljoonan euron liikevaihdolla. Stalatuben Törkee lupaus on kasvaa 200 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä, mutta toimitusjohtaja Sami Packalénin mukaan tämä saattaa tapahtua jo aiemmin. Suurin mahdollistaja kasvulle on erikoistuminen ja vihreän siirtymän vauhdittama vastuullinen liiketoiminta.

Stalatuben liikevaihdosta yli 90% tulee viennistä, ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus on kasvanut entisestään. “Olemme sen kokoinen toimija, että tarvitsemme laajan maantieteellisen asiakaskunnan. Globaali kilpailu on kuitenkin kiristynyt kiinalaisten ja aasialaisten tultua mukaan standardituotteiden bisnekseen. Tämä on haastanut meitä ja pakottanut erikoistumaan ja muuntautumaan jatkuvasti”, Sami kertoo.

 

Vanhasta luopuminen oli välttämätöntä tulevaisuuden kasvun rakentamiseksi
 

Koronan myötä Stalatuben liikevaihto tippui alle 70 miljoonan euron. Samaan aikaan data näytti, että standardituotteiden myynti laskee ja kannattavuus heikkenee vuosi vuodelta. Kasvulle tarvittiin uusi suunta. ”Lähdimme rakentamaan uutta, hyvin fokusoitua strategiaa, jossa yksi avainasioista oli luopua kannattamattomista tuotteista. Näimme, että meidän täytyy uudistua ja laajentua uusille tuotealueille vaikka samaan aikaan myynnissä oli pelko, etteivät asiakkaat ostaisi pelkästään erikoistuotteita.” 

 

Stalatuben ydinvahvuudet ovat kasvun pohjana
 

Uusi kasvu rakentuu yrityksen ydinvahvuuksien päälle. “Vastuullisuus on aina ollut dna:ssamme. Jo pidemmän aikaa tapamme erottautua on ollut myös se, että olemme innovatiivisia ja pyrimme aina löytämään ratkaisun asiakkaan kanssa, jos joku tarvitsee jotain vähän erikoisempaa. Kasvumme tulee transport-liiketoiminnasta ja korkeamman lujuusluokan high-strength-tuotteista. Tulemme tarvitsemaan aiempaa huomattavasti enemmän tuotekehitystä. Meidän täytyy pystyä myös vaikuttamaan uusiin päätöksentekijöihin ja loppukäyttäjiin, mihin tarvitaan vahvoja panostuksia markkinointiin ja erityisesti digimarkkinointiin”, Sami kertoo.

 

Stalatube on aina ollut edelläkävijä vastuullisuudessa - vihreä siirtymä on iso kasvun mahdollistaja

 

“Yrityksemme perustaja, yrittäjä Reino Rajamäki oli todella edistyksellinen - vastuullisuus on ollut arvoissamme alusta saakka, 1970-luvulta lähtien. Olemme aina halunneet olla ympäristövastuullisuudessa edelläkävijä ja esimerkiksi kierrättäneet ja vähentäneet muovin käyttöä etunojassa, paljon ennen kuin siitä on tullut pakollista. Vaikka se ei ole historiassa näkynyt asiakkaiden valmiutena maksaa enemmän, olemme ajatelleet, että sillä on vaikutusta ostopäätökseen.

Kun lähdimme johtoryhmän kanssa tuomaan vastuullisuutta vahvemmin esiin, taustalla olivat omat ja yrityksen arvot sekä usko ja visio siihen, että näiden asioiden merkityksellisyys kasvaa tulevaisuudessa. Emme tehneet omaa tulevaisuustyötä, mutta tätä tukevaa materiaalia oli kyllä paljon saatavilla. 

Hallituksessa ja johtoryhmässä pohdittiin aluksi, kuinka kovasti tähän on järkevää panostaa, mutta nyt vastuullisuusajattelu on kiihtynyt vahvasti. Jälkikäteen voimme todeta, että etunojan ottaminen todella kannatti.” Stalatubea ruostumattoman teräksen ja teollisuuden alan vihreä siirtymä ja muuttunut arvomaailma hyödyttää suoraan.

Vastuullisuuteen draivaavat entistä vahvemmin erityisesti kasvaneet asiakasvaateet. Asiakkaita ohjaavat regulaatio sekä rahoituksen hinta ja saatavuus, mutta asenneilmapiirin muutokseen Sami näkee myös yrityksiä ilmastotekoihin haastaneella Greta Thunbergilla olleen suuri vaikutus. “Saamme kyselyjä tuotteidemme EPD-ympäristöselosteista ja hiilijalanjälkilaskelmista jo ennen varsinaisen tarjouspyynnön lähettämistä. Uskon näiden asiakkaiden osuuden kasvavan vahvasti jo seuraavan vuodenkin aikana. Yritysvastuullisuus tulee olemaan edellytys siihen, että pääsee mukaan kansainvälisiin toimitusketjuihin.

 

Edelläkävijyys mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja vie kaikkien toimijoiden vastuullisuutta eteenpäin

 

Pitkä kokemus vastuullisuudesta on tuonut Stalatubelle vahvan edelläkävijäaseman ja synnyttänyt myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

“Asiakkailta tulee paljon vaateita, mutta samaan aikaan mietimme yhdessä, miten asiakkaan omaa hiilijalanjälkeä saataisi pienennettyä. Tällaista konsultatiivista myyntiä tarvitaan yhä enemmän.  

Vaikuttavuusketjussa katsomme koko tuotantoketjua, ja teemme yhteistyötä muun muassa toimittajien ja kuljetusliikkeiden kanssa. Suurin osa omasta hiilijalanjäljestämme tulee tuotannosta. Raaka-aineilla ja hankinnalla on iso merkitys tuotteen hiilijalanjäljelle. Hankimme raaka-aineemme pääosin Euroopasta, mutta jos ostaisimme ne Aasiasta, hiilijalanjälki olisi paljon isompi. 

Teemme vastaavaa analyysia eri teollisuudenaloilla ja erilaisissa loppukäyttökohteissa. Nyt korkeamman lujuusluokan tuotteissa yksi tärkeimmistä osa-alueista on, että selvitämme sovelluskohteita, missä voisimme tarjota pienemmän hiilijalan- ja kädenjäljen lisäksi myös kustannussäästöjä.  

Olemme etumatkalla kilpailijoihin nähden. Tulevaisuudessa se, että saamme laskettua EPD-arvot kaikille tuotteillemme ja julkaisemme ensimmäisenä sekä yritystason että materiaalien ja tuotteiden lukuarvoja, laskelmia ja tuloksia, tuo meille etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Todennäköisesti kilpailijammekin kirivät, ja se, että kaikki joudumme panostamaan yhä enemmän vastuullisuuteen, lisää alan positiivista kädenjälkeä jalanjäljen pienenemisen lisäksi.”

 

Luotettavuudella voitetaan kauppoja

 

“Meille yksi merkittävä erottautumistekijä on ollut myös se, että pidetään, mitä luvataan. Suomalaisena yrityksenä meillä on governance-puoli kunnossa ja asiakkaat luottavatkin siihen. Näin ei ole kaikilla, kun katsotaan esimerkiksi Etelä-Eurooppaan tai Aasiaan. Tällä olemme myös voittaneet projekteja kilpailijoilta.”

 

Yrityksen tarkoitus ja tavoite on hyvä pohja vastuullisuustyölle

 

“Kun lähdimme tekemään vastuullisuusstrategiaamme vähän yli kaksi vuotta sitten, se oli enemmänkin mahdollisuuksien kartoittamista ja olemassa olevan dokumentointia. Totesimme, että meillähän on tosi paljon valmiina. Samalla vastuullisuustyö on vaatinut aika paljon perehtymistä itseltä ja organisaatiolta. 

Sain alkuun eteeni valtavan määrän kolmikirjaimisia lyhenteitä ja speksejä. Siinä oli aika paljon uutta. Ei vaan se, mitä kaikki yleisesti ottaen tarkoittaa, vaan se, että ymmärtää, mitä se tarkoittaa meille yrityksenä, ja mitä sillä voidaan saada aikaiseksi. Tärkeää on tehdä ensin itselle selväksi, miksi tätä tehdään, ja mikä se tavoite siellä takana on. Vastuullisuusstrategiaa ei kannata lähteä tekemään vain siksi, että se on muodikasta. Meille vastuullisuus on tulevaisuuden kasvun perusta ja tärkein erottautumiskeino, vaikka meilläkin on vielä matkaa jäljellä. Meidän tulevaisuuden kasvu rakennetaan yritysvastuullisuuden ja osaavan työvoiman päälle”, Sami kiteyttää.Stalatube edistää kestävän kasvun tavoitteita. Edelläkävijäyritys panostaa myös sosiaaliseen vastuullisuuteen. Lue lisää, miten tämä näkyy ja linkittyy yrityksen kasvustrategiaan: 
Edelläkävijyys vastuullisuudessa on veto- ja pitovoimatekijä, joka näkyy Stalatuben tuloksessaKestävä kasvu on tulevaisuuskestävää kasvua, joka mahdollistaa edelläkävijyyden globaalissa kilpailussa osaaja-, yritys- ja yhteiskunnan tasoilla. Kestävä kasvu edellyttää yrityksiltä jatkuvaa uudistumiskykyä, visionääristä ajattelua sekä halua ja rohkeutta investoida kehitykseen ja uudenlaisiin toimintatapoihin. 

Kestävän kasvun tavoite on luoda yli sukupolvien ja strategiakausien ulottuvaa, kannattavaa yritystoimintaa, joka huomioi toiminnan riskit ja tuo ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle enemmän arvoa kuin ottaa. 
Kasvuyritys on edelläkävijäyritys, joka ymmärtää ja kantaa läpinäkyvästi vastuun oman toimialansa ja yrityksensä vaikutuksista läpi arvoketjujen. Kasvuyritys panostaa tulevaisuuden kyvykkyyksien rakentamiseen mahdollistaen uudenlaiset innovatiiviset ratkaisut.

Kasvuryhmän kasvuyritys on vetovoimainen menestyjä, joka toimii reilusti kaikilla tasoilla ja luo kestävää tulevaisuutta kaikille yhteistyössä ekosysteemin eri toimijoiden kanssa.