Stera Technologies on kansainvälisesti toimiva tuotantoteknologian sopimusvalmistaja, joka työllistää noin 910 henkilöä Suomessa ja Virossa. Steran liikevaihto jatkoi tasaista kasvua koronavuoden 2020 jälkeen, ollen vuonna 2021 92,9 M€. Vuodelle 2022 yhtiö odottaa 110 M€ liikevaihtoa. Stera kasvaa vakaasti, ja kasvustrategian ytimessä on kasvattaa yrityksen arvoa ja osaamispääomaa. “Meillä on vahva kasvustrategia, johon kuuluu myös inorgaaninen kasvu”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Ohlsson.

Viime vuosina Steralla on panostettu kasvuhanketyöhön, joissa kasvua on kiritetty myös kahdella yritysostolla.


Steran kasvustrategiaa johdetaan kolmen horisontin mallilla

Kun Sterassa tehtiin nykyistä kasvustrategiaa, päätettiiin lähteä kehittämään myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Alusta saakka oli selvää, että uusilla kasvuhankkeilla rakennetaan tulevaisuuteen. Tarkoitus oli löytää uusia toimialoja ja asiakassegmenttejä, joissa kertynyttä ja kertyvää osaamista voitaisi hyödyntää. Karttuvalla osaamisella haluttiin tukea ja kehittää myös kannattavaa sopimusvalmistuksen perusliiketoimintaa. Vuoden 2021 Future Backissa Jussi Ohlsson kertoi yrityksen kasvuaihoiden kehityksestä ja tarkemmin yrityksen kasvustrategiasta. Voit katsoa Jussin esityksen tästä.

“Henkinen pääoma on tärkeää, ja ajattelemme, että liikevaihto tulee sitä myötä. Näemme, että uusien liiketoimintojen osuus konserniliikevaihdosta tulee kasvamaan tulevaisuudessa, vaikka niiden euromääräinen kasvu on vielä koko liikevaihdon suhteessa ajateltuna pieni", Jussi kertoo kasvuaihioiden ja kasvuhankkeiden roolista.

Steran kasvustrategiaan päätyi kolme erilaista kasvuaihiota, joita lähdettiin kehittämään eteenpäin itsenäisinä liiketoimintoina hieman erilaisin painotuksin ja resurssoinnein.


Mitä oppeja hankkeista on tullut tähän mennessä?

Sterassa kasvuaihioille asetettiin yhteinen liikevaihtotavoite kolmen vuoden aikajänteellä. Tähän tavoitteeseen myös päästiin. “Tärkeintä tässä ei ollut se, että kaikki hankkeet onnistuvat tai se, mistä ja miten kasvu tulee. Meille oli selvää, että kävi miten kävi, opimme varmasti paljon, ja oppeja voidaan hyödyntää monella tavalla”, Jussi kertoo.

Kokonaisosaaminen yritysostoprosesseista kertyy erilaisten kohdeyritysten kanssa käytyjen keskustelujen kautta

Kasvuhankkeet on nähty hyvänä keinona kartuttaa myös strategista osaamista yritysostoista. “Yritysostoprosessissa itseisarvo ei ole se, että saamme lisää kapasiteettia vaan se, että organisaatiossa tulee oppeja prosessin. Se on sellaista pääomaa, jota tarvitsemme. Olemme ostaneet viimeisen kolmen vuoden aikana kaksi pientä yritystä, jotka olivat hyvin erilaisia caseja. Näiden yritysostojen toteutumista edesauttoi se, että molemmissa ostetussa yrityksessä oli sama asiakaskunta kuin Steran sopimusvalmistusliiketoiminnassa”, Jussi mainitsee.

Product-market-fit uudessa liiketoiminnassa löytyy nopeammin hyödyntämällä toimialan osaamista ja verkostoja

Yksi Steran kasvuhankkeista keskittyy organisaatiolle ennestään uudelle liiketoiminta-alueelle. Liiketoimintaa lähdettiin rakentamaan ennakkoluulottomasti lähes tyhjästä. “Ensimmäinen kaksi vuotta kerrytimme osaamista omin voimin ilman suuria panostuksia. Kun teimme lopullisen päätöksen lähteä satsaamaan, rekrytoimme toimialalta myyntiin ja tuotekehitykseen osaamista ja verkostoja. Saatujen oppien avulla olemme pystyneet rakentamaan tarinan ja polun liiketoiminnan jatkokehittämiseen. Tällä hetkellä olemme tällä toimialalla niitä harvoja kotimaisia toimijoita, jotka kasvavat”, Jussi kertoo.

Kasvuhankkeet kannattaa eriyttää perusliiketoiminnasta

“Jos nyt lähtisin tekemään uudestaan, isoin oppi olisi, että uudet liiketoiminnat kannattaa eriyttää ja avaintiimi sitouttaa startup-henkisesti alusta lähtien. Meillä on ollut kasvuhankkeille koko ajan hallituksen ja omistajien vahva tuki, mutta niiden painoarvo organisaation liikevaihdossa mitattuna on pieni. Jotta hankkeilla on edellytykset ja mahdollisuudet kehittyä ja rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaa, täytyy niille taata työrauha ilman ison organisaation taakkaa.

Tärkeä opin paikka on myös se, että uusilla liiketoiminnoilla on riittävästi yhteistä muun liiketoiminnan tai asiakaskunnan kanssa. Tällöin liiketoiminnan kasvu tai kannattavaksi saaminen on nopeampi tie”, Jussi summaa.

Miltä Steran tulevaisuuden kasvustrategia näyttää?

Sterassa tehdään tulevaisuuden suunnittelua esimerkiksi skenaariotyön kautta. Vaikka vuosi sitten kukaan ei arvannut, miltä maailma näyttää tänään, aiemminkaan tehty ennakointi- ja skenaariotyö ei ole mennyt hukkaan. “Meillä on tulevaisuuden varalle erilaisia skenaariota, joita koeponnistamme. Se on varmaa, että sota on kasvattanut resilienssin tärkeyttä. Jatkossa Sterassa on entistä tärkeämpää, etteivät asiakkaat ole auringonlaskun alalla, ja siihen liittyy oleellisesti digitaalisuus, energia ja ESG.”Sterassa liiketoiminnan kehittämisessä tehdään laajasti ja avoimesti yhteistyötä asiakkaiden ja oppilaitosten kanssa. Lue lisää Jussin ja Steran opeista ja kokemuksista tästä.