Arvioitu lukuaika: 6min

Yhteistyöllä vaikuttavuutta

Kasvuryhmä | 10 kesäkuuta, 2022

Tänä vuonna lähdimme Kasvuryhmässä toteuttamaan uutta strategiaamme! Pääteemana on kasvun kiihdyttäminen eli suomalaisten 10M-1Mrd€ vaihtavien yritysten kasvuloikkien mahdollistaminen tavoiteohjautuvan vertaissparrauksen, skaalautuvan kokemusten jakamisen ja sidosryhmäyhteistyön avulla.

Yhteistyökumppanuuksien avulla mahdollistamme keskisuurten yritysten kasvun kiihdyttämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä investoimisen toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseen. Kumppaniyrityksillä on valtavasti näkemystä ja asiantuntijuutta, jota on mahdollista jakaa Kasvuryhmän yhteisössä sparrauksen ja sisältöjen muodossa.

YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME OVAT

Nordea

“Yrittäjyyden tukeminen on merkittävä osa yhteiskuntavastuutoimintaamme. Kasvuryhmä on meille tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa voimme yhdessä edistää yrittäjyyttä ja tukea yritysten kasvua.”

Nordea on pitkäaikainen kumppanimme, joka heittäytyy mukaan toimintamme kehittämiseen ja jäsenten sparraamiseen yritysten kaikissa kasvun vaiheissa. Yhteistyömme keskittyy kestävän kasvun rahoittamiseen ja yritysten toiminnan laajentumiseen kansainvälisille markkinoille.

Varma

“Kasvuryhmän kanssa toimiminen avaa Varmalaisille laajemman perspektiivin ja ymmärryksen kasvuyrityskentän mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Yhteistyö tuo mukanaan oppimisen ilon ja kokemusten vaihdon puolin ja toisin Varman sekä Kasvuryhmän jäsenten välillä.”

Varma auttaa kasvuryhmäläisiä ymmärtämään Suomen talouden nykytilaa ja asemaa maailmantaloudessa. Makrotalouden näkökulman lisäksi saamme laajaa näkemystä suomalaisten yritysten kasvun edellytyksistä omistamisen ja ihmisten johtamisen näkökulmasta.

PwC

"PwC:n purpose - tarkoitus - on luoda luottamusta yhteiskuntaan ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Meille Suomessa omistajuuden ja yrittäjyyden tukeminen on merkittävä osa tätä tarkoitusta. Osana Kasvuryhmää pystymme sitä toteuttamaan. Haluamme olla mukana jakamassa kokemuksiamme kasvusta."

PwC on Kasvuryhmän uusin yhteistyökumppani! Yritysjärjestelyt ja kansainvälistyminen ovat yhteisömme keskeisimmät kasvun vivut, ja PwC:llä on näissä paljon annettavaa. Odotamme innolla yhteistyötä suomalaisten kasvuyritysten tukemiseksi näissä teemoissa! 

VTT

"Kasvuryhmässä rakennetaan konkreettisten tekojen kautta Suomen kestävää kasvua ja hyvinvointia. On hieno mahdollisuus olla tässä yhteisössä mukana."

VTT tukee kasvuryhmäläisiä radikaalissa uudistumisessa. Tuloksellinen innovointi, uusien ratkaisuiden kehittäminen ja kaupallistaminen sekä ekosysteemitoiminta ovat esimerkkejä teemoista, joista haluamme yhdessä oppia paremmiksi. 

Tesi

”Kasvuryhmä tekee hyvällä energialla töitä, tarjoaa vertaistukea ja tuo kasvuyritykset yhteen. Yhteistyössä on voimaa, kun autamme suomalaisia kasvuyrityksiä onnistumaan.”

Tesi ja Kasvuryhmä tekevät yhteistyötä suomalaisten keskisuurten yritysten kasvuedellytysten ymmärtämiseksi ja tärkeiden kasvu-, uudistumis- ja kansainvälistymisteemojen esillä pitämiseksi. Tesi osallistuu myös kasvun rahoittamiseen liittyviin sparrauksiimme.

TT-Säätiö

”Toimintaympäristö on rajusti muuttunut viime kuukausina ja sen myötä tarve yritysten uudistumiselle ja kasvulle on entisestäänkin kasvanut. Suomalaisten yritysten saattaminen isompaan kokoluokkaan vertaissparrauksella on erinomainen keino kiihdyttää kasvua. On ilo olla mukana mahdollistamassa Kasvuryhmän tärkeän työn jatkumista.”

TT-säätiö on mukana Kasvuryhmän strategisessa kasvuhankkeessa, jossa tavoiteohjautuvan vertaissparrauksen avulla kiihdytetään suomalaisten keskisuurten teollisuusyritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. 

Yksityisyrittäjäin Säätiö

“Kasvuyrittäjyyden ja yrittäjyyden käännekohtien tukeminen on Yksityisyrittäjäin Säätiön toiminnan painopisteenä. On ollut hienoa olla mukana seuraamassa ja tukemassa Kasvuryhmän innostavaa ja vaikuttavaa toimintaa suomalaisten yritysten kasvun mahdollistamiseksi.”

Yksityisyrittäjäin Säätiö on mukana Kasvuryhmän strategisessa kasvuhankkeessa, jossa luodaan yhdessä muiden suomalaisten yritysten kasvua kiihdyttävien toimijoiden kanssa avointa kasvun pelikirjaa. Yhteishankkeen tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä yrittäjyyden murrosvaiheissa ja kohti merkittävää kasvua.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasvuryhmä Suomi ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka luottamuksellisen vertaissparrauksen keinoin kiihdyttää keskisuurten yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä Suomen hyvinvoinnin parantamiseksi. Joukko yritysjohtajia perusti Kasvuryhmän vuonna 2015 ja tällä hetkellä yhteisössä on mukana lähes 250 kasvutahtoista 10M€ - 1Mrd€ vaihtavaa yritystä. Kasvuryhmän Törkee lupaus Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi on, että vuonna 2025 kasvuryhmäläiset ovat kiihdyttäneet kasvuvauhtiaan ja luoneet yhteensä 25Mrd€ lisää liikevaihtoa. Tähän mennessä siitä on saavutettu 6Mrd€.

Kasvuryhmä tekee hartiavoimin töitä, jotta yrityksiin syntyy kestävää kasvua, jolla on vaikutusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Keskisuurilla yrityksillä on merkittävä vaikutus talouteen ja hyvinvointiin, sillä keskisuuria yrityksiä on vain 1% kaikista Suomen yrityksistä, mutta nämä yritykset tuovat lähes neljäsosan kaikkien suomalaisten yritysten liikevaihdosta - ja yli 20% yksityisen sektorin työpaikoista. Kasvuryhmäläiset suhtautuvat kasvuun mahdollistajana – elintärkeänä lähtökohtana, joka antaa yrityksille muskelit tehdä merkittäviä ja omaa kokoaan suurempia asioita.

Lisätiedot:

Katriina Juntunen
Toimitusjohtaja, Kasvuryhmä
katriina.juntunen@kasvuryhma.fi
puh. 041 438 0469