Kasvun kulttuuri ja osaaminen

Kasvuyrityksessä kulttuuri on kasvun mahdollistaja

Kasvun kulttuurissa korostuvat avoin ja läsnäoleva johtaminen, yhteistyö- ja palautteenantotaidot

sekä kokeilemisen, oppimisen ja uudistumisen systematiikka.

Mistä tulevaisuuden kasvu syntyy, ja mitä sen rakentamiseksi tarvitaan, ovat kysymyksiä jokaisen kasvuyrityksen agendalla. Yritysten toimintaympäristössä on paljon muuttujia, jotka sekä haastavat että mahdollistavat. Tälle sivulle on koottu kasvuryhmäläisten oppeja siitä, kuinka tunnistaa omat ydinkyvykkyydet ja strategisen osaamisen tarpeet sekä miten oma yritys pysyy vetovoimaisena ja pitovoimaisena tulevaisuuden kasvua rakennettaessa.

Kulttuuri syö strategian aamiaiseksi.
Panosta siihen, että kaikki haluavat samaan pöytään.
 

Yritysten toimintaympäristö haastaa jokaisen yrityksen uudistumaan

 

  • Vastuullisuus on yhä vahvempi kilpailuetu, kirittäjänään mm. megatrendit ja geopolitiikka.
  • Suomen väestö ikääntyy, mutta väestönkasvu oli 14 448 henkilöä vuonna 2021. 
  • Englanti virallisena työkielenä 45% yrityksistä.
  • The Great Resignation ja Quiet Quitting -ilmiöt: 37% harkitsee työpaikan vaihtoa. 
  • Vetovoimatekijät, mm. työtehtävän sisältö, palkka, työkaverit ja -yhteisö. 
  • Pitovoimatekijät, mm. parempi palkkataso, kehitysmahdollisuudet, paremmat työolot ja työajat.


Lähteet: EK, Tilastokeskus, Baronan työelämätutkimus 2023, Johdon Agendalla trendiraportti 2023.