Radikaali uudistaminen teknologian ja datan avulla

 

Teknologialla ja datalla on yhä tärkeämpi rooli uudistumisen mahdollistajina ja uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja rakentamisessa.

Aito uudistuminen vaatii aina toimintatapojen
ja prosessien muuttamista

Teknologia ja data ovat mahdollistajia esimerkiksi toimintatapojen toteutukseen tai mittaamiseen, eivät itse asia.

Kuinka moni panostaa edelleen asiakkaiden painostuksesta, vanhasta tottumuksesta tai historiasta johtuen pieneneviin markkinoihin?

Skenaariotyöskentely voi auttaa löytämään uusia lähtöjä. Jotta tiedetään, mikä toimii ja mitä pitää kokeilla. Laajin tapa kokeilla on simuloida, jolloin voidaan testata esimerkiksi AI-ympäristössä ja tuoda parhaat innovaatiot reaalimaailmaan kokeiltavaksi. Resurssit pitää kohdentaa niistä parhaisiin.

Risto Siilasmaa

Meidän visio on uudistaa työympäristö. Datalla ja
digitalisaatiolla on siinä ratkaisevan tärkeä mahdollistava rooli

Keräämme valtavat määrät dataa etupainotteisesti sillä ajatuksella, että se antaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. Pitää kuitenkin myös löytää keinoja tarkastella ja ymmärtää sitä.

Hannu Holma
SSA Group
 

CASE

 

It gets worse before it gets better

“Alan murroksessa ja datan hyödyntämisen mahdollisuuksien kasvaessa aloimme toden teolla miettiä tulevia kasvumahdollisuuksiamme. Toimialamme keskeisimpiä trendejä ovat viime vuosina olleet digitalisoituminen ja toisaalta uusien, yllättävienkin, toimijoiden tulo markkinoille erilaisten mullistusten kautta. Meidän liiketoimintamme ei ollut vielä kohdannut todellista disruptiota ja oivalsimme, että meidän täytyy itse disruptoida itsemme ennen kuin muutoksen aallot pyyhkäisevät ylitsemme.

 

Päätimme lähteä kehitysjunan ensimmäiseen vaunuun ja löytää uudistumalla uusia kasvumahdollisuuksia. Uuden vision ja toimintamallin luominen alkoi syventymällä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin, asiakaspalautteeseen ja toisaalta haastamalla itsemme miettimään, miten täysin uusi toimija alallamme toimisi.

 

Muutoksen tekeminen ja muutoksesta innostuminen vie aikaa, ja vaatii paljon sekä työntekijöiltä että johdolta. Muutoksiin tarttuessamme tajusimme nopeasti, että vaikka digitalisaatio starttaa teknologiavetoisesti, siitä tulee kovin nopeasti ennen kaikkea johtamisen haaste. Innostuminen ja uuden oppiminen on helppoa; vanhasta pois oppiminen kaikkein vaikeinta. Toisaalta se, että muutos herättää myös kipupisteitä ja ristiriitoja, kertoo myös onnistumisesta: ilman kitkaa ei ole liikkeelle lähtöä eikä liikettä.

 

Ensimmäiset askeleet kohti isoimpia uudistuksia on jo otettu. Meille on käynyt selväksi, että tuska lisääntyy samalla kun kasvuvauhti kiihtyy - keskisuurena yrityksenä olemme yhtäkkiä päätyneet kamppailemaan startup-tyyppisten kasvukipujen kanssa. Nyt, muutama vuosi projektin aloittamisen jälkeen, kasvamme kvartaali kvartaalilta kaksinumeroisin luvuin. Suunta näyttää siltä, että vuoteen 2021 mennessä tulemme tuplaamaan sekä kannattavuutemme että ylärivin. Tällaiset muutokset eivät tapahdu ilman suurta tuskaa ja sitä suurempaa innostusta. Eräs tapahtumien keskiössä oleva henkilö totesikin, että ‘it gets worse before it gets better’.”

 

Klaus Kuhanen 

JCDecaux Finland

 

Miten pysyä mukana toimintaympäristön muutoksissa?

Uudistuminen vaatii asennetta, hereillä oloa ja soveltamiskyvykkyyttä

Kun liiketoiminta on lähtökohtaisesti riippuvainen teknologian kehityksestä, tulee koko ajan muita, mahdollistavia teknologioita ja oma vanhenee. On opeteltava tekemään määrätietoisia ja nopeita liikkeitä tai kilpailija tekee ne ensin.

Jukka Nieminen
Beneq
 

Fredman Group uudistui datan avulla tuotekeskeisestä teollisuusyrityksestä asiakas- ja teknologiakeskeiseksi 

 

Fredman Group lähti digitalisoimaan ammattikeittiöiden ruokavalvontaa Food Tech -ratkaisuillaan. Jo noin 70 000 sensoria tuottaa keittiödataa Fredmanin asiakasyrityksissä. Datan avulla ohjataan prosessia, jolla asiakas vähentää hävikkiä ja henkilötyötunteja sekä saa parempaa ruokaturvallisuutta. Fredmanilla kehitetään seuraavan sukupolven palveluja hyödyntämällä mm. konenäköä ja -älyä, puheohjausta ja projisointia. 

 

Peter Fredman
Fredman Group
 
 
 
VASTUULLISUUSVISIO: Uusiutuvaan raaka-ainepohjaan perustuvien ja kierrätettävien materiaalien osuus 100% vuonna 2030.

 

 

Teknologinen uudistuminen johti Firassa uuden liiketoiminnan syntymiseen

Pääkaupunkiseudulla toimivassa rakentamisen palveluliiketoimintaan keskittyneessä Firassa vietiin läpi systeeminen muutos, joka tuotti merkittävää kasvua ja kannattavuuden nousua olemassa olevaan liiketoimintaan ja mahdollisti kokonaan uuden liiketoiminnan syntymisen.

Lue lisää...

 

 

 

088

 

Radikaali uudistuminen luo resilienssiä ja kasvumahdollisuuksia

Muutoksen läpivieminen ei ole helppoa, ja onnistunut uudistuminen tarkoittaa monen tasoista muutosta  niin organisaation toiminnoissa ja ajattelussa kuin henkilötasolla. Asiaa ei helpota se, että muutosta on vaikea todentaa ja mitata, koska toimivatkaan perusliiketoiminnan mittarit eivät yleensä päde uudistumiseen. 

Lue lisää...

 

 

 

027-1