Uudistumisen verkostot ja ekosysteemit

 

Isojen muutosten - tai toimialaa ja maailmaa muuttavien asioiden, tekemiseen tarvitaan huikeat innovaatiot ja oikeat kumppanit sekä verkostot. Yksittäiselle yritykselle on tärkeää tunnistaa, missä vaiheessa omaa muutosprosessiaan itse on ja minkälaisia kumppaneita juuri nyt tarvitsee seuraavaan askeleeseen kohti visiota.

Visiota ja tulevaisuutta ei voi rakentaa yksin
Tarvitset tulevaisuuden hahmottamisen avuksi oman yrityksen ja sidosryhmien lisäksi toimialasi ulkopuolista näkemystä.

Pidemmän aikavälin menestys ja hyvinvointi tulee siitä, että
suomalaiset yritykset pystyvät investoimaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Suomalaisilla yrityksillä on kaikki mahdollisuudet olla mukana ratkaisemassa ilmastonmuutosta ja luomassa digitaalisia innovaatioita. Tarvitaan vain rohkeutta investoida uuteen.

Aleksi Lehtonen
Nordea
 

Minkälaisissa verkostoissa tulevaisuuden kilpailukyky rakennetaan?

Meidän pitäisi pyrkiä rakentamaan pitkäjänteisempää
yhteistyötä yritysten, tutkimuskentän ja yliopistojen kanssa

Vain sillä pystytään käymään tarvittavaa strategisempaa keskustelua.

Laura Juvonen
VTT

Miten tunnistaa oman toimialan mahdollisuudet ja hyödyntää yhteistyötä 

Joku voi kysyä, että eikö nämä ole teidän kilpailijoita?
Joo on, mutta ne on myös jakelijoita

Kun meillä kehitettiin oma uusiutuva lentopolttoaine, tarvittiin eri vaiheissa erilaisia kumppaneita. Ensin piti saada hyväksyntä. Sitä varten piti testata ja löytää moottorivalmistaja ja lentokone, joka suostui kokeilemaan. Kun hyväksyntä saatiin, tarvittiin ensin lentoyhtiö, joka suostui maksamaan käytöstä. Ja sitten lähdettiin skaalaamaan. Piti löytää joku, joka omistaa jakeluverkoston, joten ollaan tehty yhteistyösopimukset tällaisten yritysten kanssa.

Salla Ahonen
Neste
 

Yhteistyökumppaneita tarvitaan  yli toimiala- ja liikevaihtoluokkarajojen 

 

Miten onnistua startup-yhteistyössä?

 

Startupeissa katsotaan maailmaa mahdollisuuksien kautta. Pieni ja ketterä globaalia bisnestä hengittävä startup voi tuoda kriittistä osaamista ja kilpailukykyä myös isomman kasvuyrityksen uudistumisen työkalupakkiin. 

 
Topi Järvinen

Rastor Instituutti

 

 

 

TULEVAISUUDENKYVYKKYYKSIÄ JA OSAAJIA OPPILAITOSYHTEISTYÖLLÄ

 

CASE

 

Yritysten ja yliopistojen yhteistyö on kriittistä Suomen tulevaisuuden kannalta

 
VTT:n Executive Vice President, Erja Turunen ja Sandvikin Director Research and Technology Development, Jani Vilenius haastavat yrityksiä tuomaan omia tulevaisuuden tarpeitaan ja näkemyksiään osaamisen tarpeista yliopistoyhteistyöhön. Yhteistyö tuo synergiahyötyjä molempiin suuntiin. Hyötyjen maksimointi vaatisi kuitenkin yhtenäisempiä yhteistyöalustoja yritysten ja yliopistojen välillä sekä pitkäjänteisempää päätöksentekoa myös yhteiskunnan tasolla. Maailma on siiloutumassa ja epävarmuutta on ehkä enemmän kuin koskaan. Monella alalla, erityisesti teollisuudessa, on työvoimapula. 
 
“Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, koska sieltä syntyvät uudet osaajat. Miten saadaan koko Suomen ekosysteemi riittävän viriiliksi läpi koulutuksen? Työ pitää tehdä kiinnostavaksi”, Erja Turunen haastaa. 
 
“Nuorille on tärkeä viestiä, että tälläkin alalla uudistutaan, työpaikkoja on - ja ne ovat kriittisiä Suomelle. Olen haastanutkin, että tahtiaika on hidas. On saatava uusia koulutusohjelmia. Nyt kannattaisi tutkia enemmän ajassa”,  Jani Vilenius toteaa.
 
Innovaatioille tarvitaan yhtenäisempiä yritysten ja yliopistojen yhteistyön alustoja
 
“Suomessa pitäisi ottaa strategisia keihäänkärkiä ja olla pitkäjänteisyyttä investointeihin - yli hallituskauden meneviä ohjelmia. Yliopistoja ei kannata laittaa kilpailemaan keskenään, vaan menestys syntyy yhteistyössä. Tarvitaan huippututkimusta, jotta saadaan osaajia ja pitkäjänteisyyttä. Nyt yritysten pala  innovaatiohankkeissa on jäänyt etäälle. Uusi tutkimus syöttää opetusteemat, ja jos yritykset eivät ole tuomassa tarpeitaan tässä ekosysteemissä, innovaatiohankkeet vievät osaajat muualle. Rakennetaan enemmän test bed -tyyppisiä alustoja, joilta mikä tahansa yritys voi ponnistaa”, Erja sanoo.
Erja Turunen        Jani Vilenius 
VTT                       Sandvik

Kempin sisällä on tehty pitkään oppilaitosyhteistyötä

Olemme kehittäneet sellaisen mallin, jossa aloitetaan alakoulusta ja jatketaan läpi toisen asteen ja eri korkeakouluasteiden - tarjoamme kaikille tasoille erilaisia harjoitteleupaikkoja ja tapoja linkittyä meihin. Tässä on ollut tärkeää miettiä, miten johdetaan ja miten resurssoidaan. Esimerkiksi tuotantoon on koulutettu ohjaajat, joilla on kykyä ja aikaa ohjata nuoria. Tämä vaatii intohimoa ja halua tehdä.

Teresa Kemppi-Vasama
Kemppi

Meille on tärkeää saada oppilaitoksille näkymys siitä, minkälaista osaamista tarvitsemme

Haluamme olla aktiivinen paikallinen työnantaja. On tärkeää, että saamme oppilaitoksille yritysten näkemyksen siitä, minkälaista osaamista meillä tarvitaan. Käytännön tasolla teemme paljon ammatti-instituuttien kanssa oppisopimusyhteistyötä sekä uusien osaajien että oman henkilöstön kouluttamiseksi. Jonkin verran yhteistyötä tehdään myös ammattikorkeakoulujen ja teknillisten yliopistojen kanssa. Oppilaitosyhteistyön kautta saamme uusia työntekijöitä, mutta meistä jää myös sellainen kuva, että Steralla on hyvä pöhinä.

Jussi Ohlsson
Stera

LAAJEMPAA HORISONTTIA JA SYNERGIAHYÖTYJÄ ASIAKASYHTEISTYÖLLÄ

 

Tulevaisuuden osaamista kehitetään yhteistyössä

 

Tulevaisuuskestävää kasvua rakennetaan tiiviisti ja avoimesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tiedon jakaminen eri toimialoilla toimivien asiakkaiden välillä nähdään tärkeänä, sillä esimerkiksi osaamisen kehittämisessä ja uusien innovaatioiden syntymisessä tällainen “ristiinpölytys” auttaa kaikkia.

Lue lisää...

 

 

 

027-1

Olemme tehneet alusta saakka asiakkaiden kanssa

Liikkeelle lähdettäessä uusi asiakas halusi käyttää tuotettamme kylmäsovellukseen. Emme tienneet mitään sovelluksista, eikä meidän tuotetta ollut kehitetty siihen. Lähdimme miettimään, mitä tällainen meiltä vaatisi. He olivat sitkeitä ja opettivat meitä luomaan ihan tyhjästä. He ovat edelleen yksi meidän tärkeimpiä asiakkaita. Nyt meidän liikevaihdosta puolet tulee siltä segmentiltä.

Mauri Kontu
Vahterus

Meidän asiakkaamme ovat käyneet kertomassa toiminnoista ristiin toisilleen

Kaikki hyötyvät, kun jaetaan oppeja eri ympäristöistä toisiin, ja kyllä se sitouttaakin.

Janne Aaltonen
Elmo

Asiakkaalle pitää myydä myös luotettavuutta

Sitä, että ollaan toimittajana vielä viiden vuoden päästä. Uskottavuuden rakentaminen vaatii paljon työtä. Pitää rakentaa verkostoa ja ihmissuhteita, ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja haasteet sekä pyrkiä löytämään ratkaisut, joilla tuodaan lisäarvoa asiakkaille. Tietoa pitää tuoda omaan innovaatiotoimintaan, ja tuotteisiin on osattava implementoida maakohtaiset standardit ja toimintatavat. Meillä myyjät, avainasiakaspäälliköt ja Business Development- ihmiset liikkuvat markkinoilla aktiivisesti. Heidän tehtävänä on tuoda tietoa tuotekehitykseen.

Jukka Rantala
Cadmatic

Olemme tehneet avointa asiakasyhteistyötä jo pitkään

Tunnemme asiakkaiden organisaatioissa oikeat ihmiset ihan ylös asti ja välitämme aidosti siitä, miten asiakkaillamme menee. Myynnillä tarkoitetaan pitkäjänteistä asiakasyhteistyösuhteiden hoitoa ja kehittämistä. Meidän asiakkuudenhoitoprosessi on sitä, että esitämme meidän asiakasstrategiaprosessin ja kerromme, että haluamme käydä sen läpi asiakkaiden kanssa kerran vuodessa. Kysymme ihan suoraan asiakkailtamme, mitä he odottavat meillä tapahtuvan viiden vuoden sisään, jotta se, mitä me teemme, tukee heidän liiketoimintaansa. Olemme saaneet tästä poikkeuksetta hyvää palautetta.

Jussi Ohlsson
Stera Technologies
 

Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehittäminen on Vahteruksen kasvun perusta

 

Asiakkaiden kanssa tehty yhteistyö innovaatiokehityksessä on vaatinut rohkeutta ajatella nykytilannetta isommin, ja tämä ollut yksi avain Vahteruksen menestykseen. Vahteruksen innovatiivinen tuote ja usko omaan tekemiseen herättivät myös alan isojen toimijoiden kiinnostuksen. “Olemme paineastia-alalla, jossa kehitys on vanhoillista. Isot toimijat kiinnostuivat, kun huomasivat, että tehdään jotain aivan uudenlaista."

Lue lisää...

 

 

 

265-1

 

Millaisia vaihtoehtoja tutkimussektoriyhteistyöhön löytyy?

 

Kun oma suunta on löytynyt, kannattaa tulla erilaisiin klustereihin. Vaihtoehtoja on paljon, EU-rahoituslähteitä ja kotimaisia malleja. Sitä kautta pääsee parhaiten mukaan. 

Erja Turunen 
VTT

 

 

 

Esimerkiksi Business Finlandilla on paljon ohjelmia, joihin saa tukea

Isojen veturihankkeiden ekosysteemistä voi esimerkiksi löytyä apua oman toimialan toimijoita,
joista voi olla hyötyä oikeiden kumppanien löytämisessä. Kannattaa myös miettiä, kenen tutkimuskumppanin kanssa pääsisi sparraamaan vähän strategisemmalla tasolla visiota ja sitä,
mitä maailmassa ja teknologiasektorilla on käynnissä.

Laura Juvonen
VTT
 

MITEN PALJON RESURSSOIDA INNOVAATIO- JA TUTKIMUSHANKKEISIIN?

  • Jos haluat isoja muutoksia, pitää panostaa.
  • Innovaatiotoiminnan pitää pystyä reagoimaan markkinamuutoksiin, mutta kokonaan ei kannata huonoinakaan aikoina lopettaa. Panosta tällöin strategisesti tärkeisiin ja pistä holdiin vähemmän tärkeät hankkeet.
  • Jos hanke on floppi, uudelleenarvioi ja uudelleenkohdenna.
  • R&D-investoinnit eivät ole välttämättä R&D:n investointeja - uudistumiseen investointi on koko organisaation agendalla.
  • Kun tehdään isoa muutosta, onnistumisen kannalta on kriittistä varmistaa myös fokus ja riittävä kaista - strategiatason seuranta on tarpeen.

 

Investoi uudistumiseen myös laskusuhdanteessa! Resursseja ja mahdollisuuksia on enemmän tarjolla laskusuhdanteessa. Toki yrityksen talouden pitää olla kunnossa, jotta näihin voi tarttua. Laadi vaihtoehtoisia kasvusuunnitelmia eri suhdannetilanteisiin.

 

Pakko on hyvä muusa - muuten ei tapahdu mitään. Ulkopuolelta tulevat aikataulut ja paineet auttavat kasvuhankkeen edistämisessä, mikäli markkina itsessään ei vielä pakota uudistumiseen. Esimerkiksi asiakkaalta tai TEKES-rahoituksesta tuleva paine voi toimia hyvänä hankkeen eteenpäin viemisen ajurina.

Käytämme tuotekehitykseen noin 6% liikevaihdosta, mutta meilläkin on vaihtelua

Olemme panostaneet paljon tutkimustoimintaan, mutta olemme välillä harhailleetkin. Kerran käytimme paljon digihankkeisiin, jotka olivat hyviä maineen ja teknologiakehityksen kannalta, mutta eivät olleet kannattavia. Sitten mentiin takaisin back to basics.

Teresa Kemppi-Vasama
Kemppi

R&D-toiminnan investoinnit ovat noin 3% luokkaa - isot transformaatiot
vaativat useamman vuoden ja koko organisaation panostukset

Meillä on tavoitteena puolittaa Co2 päästöt. Tämä ei tapahdu vain R&D:ssä, vaan on esimerkki transformatiivisesta muutoksesta, jossa on koko organisaatio mukana. Meillä lähdetään strategiasta ja ymmärryksestä, mitä tämän mahdollistaminen vaatii sekä varmistetaan fokuksen pysyminen ja kaista. Tällaiset muutokset vaativat useamman vuoden panostuksia, kokeilua ja aikaa.

Jukka Lindström
Cargotec

Pidemmän tähtäimen uudistaminen ja isot innovaatiot vaativat isoja investointeja

Kun teknologioita uudistetaan, aikajänne voi olla pitkä. Tarvitaan paljon tutkimustyötä ja huippuosaamista. Meillä on oma organisaatio tutkimuspuolelle, puhutaan kymmenistä henkilöistä, mutta on tärkeää löytää myös kumppanuusverkostot ja partnerit. Sijoitamme veturiohjelmaan 50M€ vuosien 2021-2025 välillä, mikä on meille iso panostus. Haluamme olla matkassa mukana, ja se auttaa myös yliopistoja ja vaunuhankkeita. Jos haluat isoja muutoksia, pitää panostaa. Oikotietä onneen ei ole. Innovaatiotoiminnan pitää pystyä reagoimaan markkinamuutoksiin. On kuitenkin tärkeää, ettei eletä kvartaalitaloudessa eikä lopeteta huonoina aikoina kokonaan vaan jatketaan strategisesti tärkeitä ja pistetään holdiin ne "ei niin tärkeät" hankkeet.

Jani Vilenius
Sandvik

Yksittäisen yrityksen investoinnit ovat ekosysteemin tasolla enemmän kuin toistensa summa

Ekosysteemin tasolta, kun on riittävästi yrityksiä, joilta löytyy tahtotilaa resurssoida uudistumiseen ja innovaatiokehitykseen, sitä tahtoa päästään tuomaan yhteen. Yhdessä saadaan isompia hankkeita ja isompia "test bedejä". Silloin pystytään nostamaan riskin tasoa seuraavalle tasolle, ja samalla kehitykseen tulee vähän kuin lumipalloefekti. Meidän työtä tutkimussektorilla on tehdä ja nähdä myös niitä riskiasioita, joilla kehitetään sellaista osaamista ja asioita, joita kukaan ei vielä osaa ennustaa.

Erja Turunen
VTT
 

Miksi vastuullisuus korostuu yritysten tulevaisuuden rahoittavuuden kannalta?

 

Rahoittaja arvioi myös vastuullisuutta innovaatioiden kehittämisen rahoittamisessa. 

Casimir von Frenckell
Nordea

 

 

 

Uudet lähdöt ja uudistuminen vaativat uudenlaista ajattelua joka tasolla

Kasvun avaimet ovat omissa käsissämme ja haasteemme on enemmän kasvun toteuttamisen puolella. Riittääkö meillä organisaationa ja johtona rahkeet nousta seuraavalle tasolle?

100 M€ yritys vaatii jo aivan erilaista johtamista ja erilaisia toimintamalleja kuin 50 M€ yritys. Seuraavaksi meidän tulee varmistaa, että kasvu muistetaan arjessa, ja että kasvua lähdetään tekemään joka tasolla, niin uusien kasvustrategiaa hengittävien kuin pidempään talossa olleiden toimesta. Jokaisen tekeminen tulee muuttumaan tällä matkalla - minunkin.

Oskari Korhonen
NHK-Keskus

Uskon kahden perspektiivin johtamiseen - kaiken aikaa pitää katsoa tavoitteeseen ja varmistaa, että sitä kohti ollaan menossa, ja toisaalta olla tässä hetkessä ja mietittävä, mitkä askeleet vievät oikeaan suuntaan.

Asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävä kehitys on Sofigaten toiminnan ytimessä ja auttaa ratkaisemaan tämän hetken ongelmia - samalla kun tavoitellaan pitkän tähtäimen Törkeetä lupausta.

Sami Karkkila
Sofigate