Kansainvälinen yrityskauppa

 

Yrityskauppa voi tuoda tarvittavaa presenssiä ja valmiit verkostot kansainvälistymiseen. Tärkeää on, että yrityskauppa tukee valittua strategiaa. Lähesty yritysostoa ihmisnäkökulmasta. Aloita ihmisiin tutustuminen hyvissä ajoin. Luvut ovat tärkeitä, mutta ihmiset ratkaisevat yrityskaupan onnistumisen.

 

Älä pyydä anteeksi ostettavalta yritykseltä, vaan säilytä määrätietoisen positiivinen ote yhteiseen tulevaisuuteen.

Haista kasvu!
Etsi ostokohteeksi yrityksiä, joiden asiakkaat kasvavat ja
jotka tuovat teille uutta tärkeää osaamista. Osta vain hyviä yrityksiä. Huonot firmat myydään ja hyvät firmat ostetaan.

Miten valmistautua yrityskauppaan?

 

Yrityskaupat kasvun lähteenä

 

Yrityskaupat on merkittävä kasvun lähde Kasvuryhmän yrityksille, sillä yli neljäsosa Kasvuryhmäläisistä hakee epäorgaanista kasvua. Kirkas strategia ja selkeä kriteeristö sen suhteen, mitä yrityskaupoilla haetaan, auttaa kasvuyritystä arvaamattomissakin neuvotteluprosesseissa. Strategian lisäksi kasvuyrityksen tulee huolehtia jatkuvasta yrityskauppasalkun hallinnasta, erityisesti jos tähtäimessä on useita yritysostoja.

Lue lisää...

 

 

 

088

Yrityskauppakohteen valinta

Mitä tulee huomioida ennen yrityskauppoihin sitoutumista?

Vaikka legal- ja financial- DD:t tehdään aina, usein käy niin, että HR DD:hen ei jää aikaa ja rahaa. Jos ostetaaan firmaa, ostettavan yrityksen johdon, omistajien ja henkilöstön kanssa pitäisi olla sama käsitys, miksi tätä tehdään.
Jan Sasse
Tesi

Miten onnistua yritysoston jälkeisessä integraatiossa?

Voiko yrityskaupoista perääntyä?

 

Rahoittajien vinkit onnistuneisiin yrityskauppoihin

 

  • Hyvä yrityskauppa tukee yrityksen strategiaa tai tuo synergioita. Muussa tapauksessa yrityskauppoja ei kannata tehdä.
  • Yrityskaupat on taitolaji. Onnistumisen kannalta yrityskaupoista pitää olla joko omaa osaamista tai hyödyntää kumppaniosaamista. 
  • Pankin rahoitettavuuden kannalta perusperiaatteet ovat ihan samat kuin muussakin kasvun rahoittamisessa. 
  • Parhaat kasvajat tekevät pieniä ja keskisuuria yrityskauppoja suunnitelmallisesti ja strategian mukaisesti. Parhaat onnistumiset saadaan, kun lähdetään jollain liikkeelle, ja sitten kasvatetaan presenssiä markkinalla.
  • Oikea tiimi ja oikeat ihmiset ovat keskeinen tekijä.
Yrityskauppa on hyvä tapa kasvaa ja laajentua uusille markkinoille, kun ostat toimivan yrityksen, ja mukana ovat oikeat kumppanit, hyvät palvelut ja myös asiakassuhteet ovat kunnossa. Tällainen yritys tuottaa kassavirtaa päivästä yksi. Tämä helpottaa myös pankin näkökulmasta rahoitettavuutta.
Kai Laitinen
Nordea
Painotus strategiaan ja synergiaan. Mieti, miten tämä toimii yhteen oman liiketoiminnan ja strategian kanssa, mitä halutaan vahvistaa. Tämän pohdinnan pitäisi olla kaiken perusta. Yrityskauppojen tekeminen on ihan oma alansa. Ei kannata huitasta, vaan ottaa asiantuntijat tekemään.
Veera Sylvanus
Voland Partners
 

Mikä ovat tyypilliset sudenkuopat kansainvälisissä yrityskaupoissa?

  • Löyhä linkki strategiaan - mieti, miksi olet tekemässä yrityskauppaa.
  • Sisäinen resurssointi on puutteellista - on tärkeää saada oikeat henkilöt mukaan.
  • Kohdetta ei ymmärretä - tee liiketoimintasuunnitelma yhdessä ostettavan johdon kanssa ja tutustu myös ihmisiin.

Ahti Koskilahti

PwC