Organisaation osaaminen

ja kyvykkyys kasvun rakennuspalikoina

 

Kasvutavoitteet ja strategia määrittelevät organisaatiossa tarvittavan osaamisen ja kyvykkyydet. Kasvuyritystä pitää johtaa molempikätisesti luotsaten eteenpäin nykyistä ydinbisnestä ja samalla ohjata yritystä kohti seuraavia kestävän kasvun lähteitä. Eri suunnat vaativat erilaisia osaamisia ja kyvykkyyksiä.

Kasvuyritys on aina keskeneräinen.
Omistajilta ja johdolta vaaditaan visionäärisyyttä asettaa suunta tulevaisuuden kestävälle kasvulle sekä rohkeutta ja sitkeyttä investoida osaamiseen, jota tarvitaan sen mahdollistamiseksi.

Aika paljon puhutaan siitä, mistä saadaan osaajia, mutta kaikki osaaminen vanhenee.

Osaamisen päivittämisestä täytyy pystyä pitämään huolta myös yrityksen sisällä.

Timo Leskinen
Vaisala
 

CASE: Management Events

 

Sissijoukot loistavat uutta rakentaessa

 
“Meillä on saatu luotua hieno kasvun ja tekemisen kulttuuri. Jotta kasvaisimme täydellä potentiaalilla, olen kaivannut kulttuuriimme lisää draivia ja enemmän kierroksia: vielä kunnianhimoisempia tavoitteita ja pelkäämätöntä riskinottoa. Tahtotilani olisi päästä tilaan, jossa minä voisin vain ihmetellä, miten eri puolilta organisaatiota syntyisi toinen toistaan ennakkoluulottomimpia suunnitelmia kasvuun ja uudistumiseen - ilman, että rohkeutta kasvun tavoitteluun tarvitsisi maanitella.

Kun puhuimme aiheesta Kasvuryhmän tapaamisessa, syntyi analogia kenttätykistöstä ja sissijoukoista. Kasvuyrityksessä tarvitaan molempia, ja nämä porukat pitävät sisällään kaksi hyvin erilaista ihmistyyppiä. Kenttätykistön tähdet loistavat olemassa olevan suunnitelman toteuttamisessa ja hiomisessa. Sissijoukot ovat puolestaan parhaimmillaan uutta rakentaessa ja rohkeissa kokeiluissa rajan toisella puolella. Kumpaakaan ei saa aliarvostaa. Molempien luontaisia taipumuksia kannattaa ruokkia ja palkita joustavin mallein, jotta rohkeus ja toisaalta tasainen suorittaminen on insentivoitu oikein. Pelkäämättömät ideat ja mielettömät kurotukset syntyvät todennäköisesti sissijoukoilta, on muistettava suunnata riittävästi energiaa heidän taipumuksensa ruokkimiseen uusilla markkinoilla, uusissa konsepteissa ja uusissa toimintatavoissa.”
 
Jenni Tolonen
Management Events

Miten strategista osaamista ja

kyvykkyyttä rakennetaan?

 

Miten osaamisen kehittämisessä hyödynnetään yritysten välistä yhteistyötä?  

Olemme aika iso yritys pienten yritysten joukossa,

mutta silti on paljon sellaisia asioita, mitä me emme voi itse rakentaa, koska ei löydy sellaista bisnes casea osaamisen rakentamiseksi omassa yrityksessä. Kun tiedämme tarkalleen, mitä haluamme, perustamme joskus osaamisen kehittämisen ympärille yhteistyön muiden yritysten kanssa siten, että kustannukset ja osallistujat allokoidaan yritysten yli. Tällaista yhteistyötä voisi parantaa paljonkin yritysten välillä.

Timo Leskinen
Vaisala

Meillä on käynnissä useita koulutusohjelmia,

joissa yritykset ovat lyöneet hynttyyt yhteen jonkun tietyn osaamisalueen ympärille,
ja meiltä sitten joku tietty osaamisalue kouluttaa siitä.

Lassi Määttä
Barona
 

Asiakkaat osaamisen kehittämisen tiedonlähteenä

Kuinka hyödynnämme asiakkailta tulevaa “hiljaista” tietoa osaamisen kartoittamiseksi?

 

STERA LUO YHTEISEN ROADMAPIN ASIAKKAIDEN KANSSA

 

Sterassa on luotu yhteistyöekosysteemi suurimpien asiakkaidemme kanssa. Yrityksellä on liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa on mukana asiakkaiden yritysjohtoa, tuotekehitystä, osto-organisaatiota, divisioonavetäjiä. Kumppanit tekevät yhteisen tiekartan 3-5 vuoden aikajänteellä siitä, miten yhteistyötä kehitetään. 

Lue lisää...

 

 

 

027-1

 

Miten varmistetaan strategiakausien yli ulottuva osaava omistajuus?

Omistajan tahtotila määrittelee yrityksen olemassaolon tarkoituksen
ja sen, mihin suuntaan yritystä kehitetään.

Monessa yrityksissä omistajastrategiaa ei ole määritetty selkeästi. Mutta miten omistaja-hallitus-johto-tiimi -ketjussa voidaan tietää, mihin suuntaan mennään, jos omistajat eivät sitä kerro.

Peter Fredman
Fredman Group

Eri kehitysvaiheisiin ja tavoitteisiin sopivat erilaiset omistajarakenteet.

Kannattaa rohkeasti ja aktiivisesti kartoittaa ja miettiä, mitä lisäarvoa ulkopuolinen equity pääomasijoittaja voi tuoda kasvuloikkaan.

Tommi Walther
Varma

KOKEILUKULTTUURI NÄKYY MYÖS OMISTAJAOSAAMISESSA

 

Miten varmistetaan strategiakausien yli ulottuva osaava omistajuus?

 

Erilaiset strategiakaudet voivat vaatia erilaista omistajuutta, ja osaavan omistajuuden kautta mahdollistetaan myös osaamisen kehittyminen ja kasvu.

 

Peter Fredman, Fredman Group 
Iiro Korander, Varma
 

 

 

 

 

CASE: Premix

 

Omistajien tahtotilalla ja konkreettisilla teoilla on valtava merkitys kasvun kulttuurin syntymiseen

 
"Omistajien tahtotilan määrittely uudistua ja investoida kestävään kasvuun on se, joka tuo merkityksellisyyden tunnetta yhtiön sisällä. Se kertoo siitä, mitä kasvun ja oppimisen mahdollisuuksia pystytään tarjoamaan henkilöstölle, mutta tuo merkityksellisyyttä myös yhteiskunnan tasolla. Se on myös valintoja, ja meille se tarkoittaa sitä, että on pakko investoida rohkeasti. Meillä omistajien tahtotila näkyy investointeina tuotantoon, laitteisiin, digitalisaatioon, systeemeihin ja ihmisiin."
 
Hanna Ristola
Premix
 

Yrityskaupat strategisen osaamisen kehittämisen keinona

Onnistunut yrityskauppa tuo parhaimmillaan toimivan liiketoiminnan, asiakkaat ja uutta osaamista 

 

Yrityksiä on helpompi ostaa kuin ihmisiä - Lisää yrityskauppaintegraation onnistumisen todennäköisyyttä suunnittelemalla hyvin ja aloittamalla ajoissa

 

Yritysjärjestelyn luonne ja tavoite määrittelee integraation tason. Yleinen virhe on aloittaa prosessi liian myöhään. Suurin osa epäonnistumisista tapahtuu juuri integraatiovaiheessa.

Ismo Saari 
PwC 

 

 

 

 

 

Miten varmistaa, ettei vedenpinta ostettavan yrityksen kulttuuriin ole liian kaukana?

People DD -ymmärrys on meille todella iso osa-alue.

Osaamisessa lähdetään yritysymmärryksestä, siitä, että palvelulajeissa, joissa toimitaan, on sama vedenpinta - asiakasvaatimusten ymmärrys, mitä tarkoittaa laatu ja meidän toimialalla tärkeä turvallisuus. Teknologiaosaaminen perinteisessä teollisuudessa kiihtyy. Tulevissa kaupoissa meille on tärkeää oman osaamisen nostaminen seuraavalle tasolle teknologisessa edelläkävijyydessä.

Leif Backman
Elcoline

Yliresurssoi viestintään ja tee muutos näkyväksi monella tavalla.

Meillä suurin osa ihmisistä on kiinni perustehtävissä ja asentajat työmailla. Päivätyöt on aika kaukana läppäristä, eikä toimitusjohtajan infotilaisuudet ole päivän jälkeen ensimmäiseksi kiinnostava asia. Siksi on tärkeää, että muutos tehdään näkyväksi. Esimerkiksi kun Ruotsin päässä oli closing, niin Elcolinen liput nousivat salkoihin ja oli kakkukahvit. Ennen tätä teimme videoita ja pidimme erilaisia infotilaisuuksia. Haastattelimme henkilöstöä, jolloin oli jo valmiiksi kysymyksiä, joihin pystyimme tuomaan vastauksia. Joka torstai meillä on live-Q&A, jossa voi kysyä mitä vaan. Aika vähän niissä käy ihmisiä, mutta tärkeintä, että siihen on mahdollisuus.

Leif Backman
Elcoline

Onnistu integraatiossa

 

Miten houkutellaan kansainvälistä osaamista?

On paljon helpompaa saada kansainvälinen osaaja Suomeen silloin, kun joku Suomeen etabloituneista työntekijöistä kertoo, minkä takia hän tänne tuli ja minkä takia hän tänne jäi.

Kun olen itse palkannut kv-osaajia, olen aina ottanut mukaan jonkun kv-osaajan meidän organisaatiosta. Näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, koska täytyy myös välttää se, että myydään väärää asiaa.

Timo Leskinen
Vaisala

Uskon kahden perspektiivin johtamiseen - kaiken aikaa pitää katsoa tavoitteeseen ja varmistaa, että sitä kohti ollaan menossa, ja toisaalta olla tässä hetkessä ja mietittävä, mitkä askeleet vievät oikeaan suuntaan.

Asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävä kehitys on Sofigaten toiminnan ytimessä ja auttaa ratkaisemaan tämän hetken ongelmia - samalla kun tavoitellaan pitkän tähtäimen Törkeetä lupausta.

Sami Karkkila
Sofigate
 

Mikä muuttuu, kun palkataan ensimmäinen kansainvälinen osaaja organisaatioon, johtoryhmään tai hallitukseen?

 

Organisaatiosta tulee takuulla innovaatiokykyisempi, kun mukana on monikulttuurisuutta.

Melissa Arni-Hardén
Espoon kaupunki

Lue lisää: Kansainvälistymisen oppeja