Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Kasvuryhmän keräämien henkilötietojen käsittelystä ja tietoja antavien oikeuksista.

Henkilötietoihisi liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse team@kasvuryhma.fi.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kasvuryhmä Suomi ry
Y-tunnus: 2677339-4
Osoite: Keilaranta 5
Postinumero: 02150
Postitoimipaikka: ESPOO
Puhelinnumero: 040 826 6857
Sähköpostiosoite: team@kasvuryhma.fi

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme tietoja verkkosivujen vierailuista, lomakkeiden täytöistä ja tapahtumiin ilmoittautumisista. Tiedot kerätään joko henkilöltä itseltään tai analytiikka-työkalun avulla.

Kasvuryhmä Suomi ry:n henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla jäsenyyksien hoito, rekisteröidyn suostumus tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai Kasvuryhmän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen esimerkiksi markkinointi- tai viestintätarkoituksiin. 

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

 

Keräämme henkilötietoja liittyen Kasvuryhmän jäsenyyteen ja palveluihin:

 • Yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyviä tietoja kuten tehtävä, titteli, vastuualue
 • Yritykseen liittyviä tietoja kuten yhteys- ja taustatietoja ja liikevaihtotietoja
 • Tapahtumatietoja kuten osallistumisilmoittautumiset
 • Asiakaspalautteita
 • Yhdistyksen verkkosivujen ja -palveluiden käyttötietoja kuten ajankohta, sivut ja vierailujen kestot
 • Viestien lähetys-, avaus- ja klikkaustietoja
 • Kuvia yhteisön tapahtumista
 • Evästeitä
 • Oppaiden ja muiden materiaalien lataustietoja
 • Kiinnostuksen kohteita ja sisältöjen käyttöaktiivisuustietoja
 • Erikseen yksilöityjä suostumuksia tai lupia henkilötietojen käsittelyyn
 • Ruoka-aineallergiat

Keräämme henkilötietoja liittyen verkkosivun käyttöön:

 • Yhdistyksen verkkosivujen ja -palveluiden käyttötietoja kuten ajankohta, sivut ja vierailujen kestot
 • Evästeitä
 • Kiinnostuksen kohteita ja sisältöjen käyttöaktiivisuustietoja
 
Mihin henkilötietoja käytetään?

 

Kaikki kerätyt henkilötiedot ovat luottamuksellisia, ja käsittelemme henkilötietoja vain niihin käyttötarkoituksiin, joihin tiedot on alun perin kerätty jollei henkilö anna suostumustaan muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin.

 

Keräämme henkilötietoja esimerkiksi:

 • Kasvuryhmän palvelujen tarjoamiseen
 • Yhteydenottopyyntöihin verkkosivustolla tai sosiaalisessa mediassa
 • Jäsen- tai yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitoon
 • Tapahtumista tiedottamiseen
 • Mahdollistaaksemme kirjautumisen tietyille verkkosivustoillemme kuten jäsenten työtilaan
 • Henkilöllisyyden vahvistamiseen
 • Kyselyjen tekemiseen
 • Verkkosivujen analytiikkaan
 • Kohdennettujen viestien lähettämiseen verkkosivustojen ja palvelujen käytön perusteella
 • Sisäisten tietokantojen tilastoanalyysien koostamiseen
 • Muiden oikeutettujen etujen toteuttamiseen
 • Lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen

Yhteystietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ellei asiasta ole tietojen keräämisen yhteydessä erikseen mainittu.

 

Evästeet ja muu tekninen seuranta

 

Hyödynnämme HubSpotin ja Google Analyticsin (Google Inc.) analytiikkapalveluja, joiden kautta keräämme evästeitä ja teknisiä tunnistetietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja.

Verkkosivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palvelujentarjoajat ovat LinkedIn, Twitter ja Instagram.

Sinulla on mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.

Tietoturva

 

Henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla Kasvuryhmä Suomi ry:n työntekijöillä, joilla on tehtävänsä puolesta tarve käsitellä henkilötietoja. Pääsy tietoihin edellyttää aina henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Kasvuryhmä Suomi ry ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Verkkosivustolla annetut henkilötiedot siirtyvät suojatun HTTPS-yhteyden yli palvelimen tietokantaan. Selaimessa huomaat tämän lukkoikonista osoitepalkin vasemmalla puolella.

Tilanteessa, jossa Kasvuryhmä Suomi ry käyttää ulkoisen palveluntarjoajan palveluita verkkosivuston ylläpitämiseen, noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.

Google Analyticsin kautta saatavat tiedot tallentuvat ja niitä käsitellään Googlen Analytics -palvelussa. Verkkosivustoon liitettyyn Google Analytics -tiliin kirjautuminen edellyttää kirjautumistunnuksia ja kirjautumistunnukset ovat vain sivun ylläpitäjillä. Lue lisää Google Analyticsista: https://marketingplatform.google.com/about/

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilörekisteriimme talletetut tietosi tai saada tietää, ettei rekisterissä ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos haluat tarkastaa tietosi, lähetä tietosuojaselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tätä koskeva pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Sinulla on oikeus kieltää uutiskirjeiden lähettäminen sinulle. Voit tehdä pyynnön uutiskirjeen alareunassa olevan ”peruuta tilaus” tai ”unsubscribe” -linkin kautta tai lähettämällä peruutusilmoituksen tietosuojaselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Sinulla on myös rekisteröitynä oikeus vaatia rekisterissä oleva, mutta käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi. Jos haluat tehdä vaatimuksen, sen voi lähettää tietosuojaselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmaise vaatimuksessa selkeästi oma nimesi, korjattavat tiedot ja yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä tiedon korjaamiseen tai vaatimuksen epäämiseen liittyen.

Sinulla on oikeus olla antamatta pyydettyjä tietoja ja peruuttaa aiemmin antamasi suostumus tietojen käsittelylle.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

 

Tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä päivityksiä toiminnan taikka tietosuojaperiaatteiden muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun päivitetyn tietosuojaselosteen julkaisun yhteydessä. Tästä syystä on suotavaa, että tutustut tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.