Greenstep Oy on perheyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia palveluita kasvuyrityksille. Yhtiö on perustettu vuonna 2010. Greenstep on yli tuplannut liikevaihtonsa kolmen viime vuoden aikana. Sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 45 miljoonaa euroa ja yhtiö tekee hyvää tulosta. Noin 500 greensteppiläistä tekevät työtä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja jatkossa myös Norjassa. Alkuperäinen artikkeli löytyy Kasvun trendit 2022 -julkaisusta täältä

Strategisena kumppanina Greenstep auttaa asiakkaidensa vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä. Vastuullisia muutoksia tapahtuu, kun joku ottaa muutoksen asiakseen ja tekee työtä muutoksen aikaansaamiseksi. Jos kestävyysajattelu ei ole yrityksen strategian ytimessä, eikä kukaan kannusta muutokseen, mitään ei tapahdu.

Greenstep on perheyhtiö, jonka toimintaa ohjaa vahva vastuullisuuden eetos. Pari vuotta sitten yritykseen palkattiin vastuullisuuspäällikkö edistämään Greenstepin omaa tavoitteellista vastuullisuustyötä. Viime vuonna yhtiö perusti vastuullisuuspalveluita tarjoavan liiketoimintayksikön auttaakseen muita yrityksiä niiden vastuullisessa kehittämisessä. Vastuullisuutta yrityksiltä odottavat nyt niin omistajat, rahoittajat, oma henkilöstö, asiakkaat kuin lainsäätäjätkin.

 

"Greenstep haluaa olla hyvä työyhteisö, tuottaa parhaita
palveluita asiakkailleen sekä vaikuttaa yhteiskuntaan
tekemällä mahdollisimman paljon hyvää.
"

 

Greenstepissä uskotaan, että kestävän kasvun edellytyksenä on ympäristön, sosiaalisen, taloudellisen ja hallinnollisen vastuun vahva yhteensovittaminen. Yrityksillä on mahdollisuus muuttaa asioita, ja Greenstepissä tämä mahdollisuus pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin: muutos alkaa omasta yrityksestä, siinä autetaan asiakasyrityksiä, ja omalta osaltaan yhtiö pyrkii vaikuttamaan myös koko yhteiskunnan kestävään kehittämiseen.

Isotkin globaalit haasteet voidaan ratkaista, jos kaikki etenevät askel askeleelta kohti vastuullisempaa maailmaa. Tällä hetkellä globaalia vastuullisuuskehitystä johtavat paljolti rahoitusmarkkinat, sijoittajat ja yritykset. Lainsäädäntö sen sijaan on edennyt hitaammin. Greenstep osaltaan on näyttänyt, että vapaaehtoiset toimet ja panostukset vauhdittavat kestävää, kannattavaa kasvun, joka puolestaan antaa paremmat mahdollisuudet hyvän tekemiseen.

VASTUULLISUUS VAATII ROHKEUTTA ETSIÄ UUSIA TOIMINTATAPOJA

Greenstepin oma vastuullisuustyö on kehittynyt nopeasti. Vuonna 2019 se työsti eettisen ohjeistuksen (Code of Conduct), joka rakensi pohjan Greenstepin tavoitteelliselle vastuullisuustyölle ja vastuulliselle liiketoiminnalle.

Ohjeistukseen kirjattiin tuolloin ne periaatteet, jotka olivat ohjanneet yhtiön toimintaa sen perustamisesta lähtien. Kaikki kiteytyy tavoitteeseen tuottaa mahdollisimman paljon hyvää. Vaikka tavoite saattaa kuulostaa pehmeältä, se ohjaa Greenstepin määrätietoista etenemistä ja sen kannattavaa liiketoimintaa. Vastuullisuuskulttuuri syntyy arjen toimista, ja siksi on tärkeää, että kaikilla on yhtäläinen kuva yrityksen vastuullistavoitteista ja periaatteista. Silloin kaikilla greensteppiläisillä on samanlainen toimintaa ohjaava kompassi.

 

"Vastuullisuus on greenstepiläisille sydämen asia, yrityksessä tehdään jatkuvasti sekä Greenstepin johdon että
työntekijöiden aloitteesta pienempiä ja isompia hyväntekeväisyystempauksia"

 

Hieno esimerkki Greenstepin monipuolisesta, innovatiivisesta ja aloitteikkaasta vastuullisuustyöstä on Carestep, Greenstepin tytäryhtiö, joka tarjoaa siivouspalveluita. Se työllistää vaikeasti työllistyviä ja käyttää yrityksen koko liikevoiton henkilöstön osaamisen kehittämiseen parantaakseen heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Toinen kiinnostava esimerkki pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä on viime vuonna julkistettu hanke investoida viisi miljoonaa euroa uusiutuvaan energiaan seuraavien viiden vuoden aikana. Osana hanketta Greenstep julkisti ensimmäinen kolmen miljoonan investointinsa tuulivoimaan joulukuussa 2021.

Vastuullisuustoiminnan syventäminen jatkuu omien kokemusten ja oppien kautta sekä alan vahvaa osaamista palkkaamalla. Greenstepin vastuullisuusliiketoiminnan tiimi koostuu osaajista, joilla on vankka kokemus vastuullisuuden eri osa-alueilta ja eri toimialoilta. Greenstepistä onkin nopeasti kehittynyt kestävän kasvun kumppani, joka tarjoaa osaamistaan kasvuhakuisille asiakkailleen, jotka ovat tunnistaneet vastuullisuuden kehittämistarpeet. Hyvän ketju kasvaa ja tuottaa tulosta.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greenstepin askeleita vastuullisuuden edistämisessä:

  • Yhtiön toiminta sen perustamisesta lähtien arvopohjaista ja tavoitteena tehdä mahdollisimman paljon hyvää.
  • Palkkasi vuonna 2019 oman vastuullisuuspäällikön ja laati eettisen ohjeistuksen, ensimmäisen vastuullisuusohjelman ja kestävien hankintojen ohjeistuksen.
  • Aloitti vuonna 2020 aloitti päästölaskennan omasta toiminnastaan.
  • Jakaa 10 % vuosituloksesta kaikille greensteppiläisille.
  • Investoi 10 % vuosituloksesta uusiutuvaan energian hankkeisiin seuraavien viiden vuoden aikana (tarkoittaen yhteensä noin viiden miljoonan euron panostusta).
  • Perustanut ammattimaista toimistosiivousta tarjoavan sosiaalisen vastuun tytäryhtiön Carestepin, joka auttaa pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja nuoria työllistymään ja etenemään urallaan haluamaansa suuntaan.
  • Perusti osaavan vastuullisuusliiketoimintatiimin vuonna 2021 auttaakseen asiakkaitaan vastuullisuuskehityksessä.
  • Greenstep ja sen emoyhtiö Ventic ovat edistäneet suomalaista työtä ja Suomen kasvuyritysten kasvumahdollisuuksia investoimalla seitsemän miljoonaa euroa kasvuyrityksiin vuodesta 2010 lähtien.
  • Lisää Greenstepin vastuullisuustyöstä: Vastuullisuus Greenstepissä

 

Lue Kasvun trendit 2022 -julkaisu kokonaisuudessaan täältä