“Kun löytää idean, joka on ns. no brainer, jotain, joka on globaalin kestävän kehityksen ytimessä tavalla, jota kukaan ei ole koskaan tajunnut, tulee himo, että tätä on pakko saada eteenpäin.”

SSA Group Oy on vuonna 2012 perustettu kehitys- ja sijoitusyhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä kiinteistöalan arvoketjussa toimivia yrityksiä. Yhtiön tavoite on kehittää omistamistaan yhtiöistä itsenäisiä kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Hannu Holma on yksi 80 Meur liikevaihtoa vuonna 2021 tehneen ja vahvaa kasvua tavoittelevan SSA Groupin omistajista.

10 vuotta sitten meillä oli kolmen hengen omistajaporukka ja ajatus pysyvää hyvinvointia tuovan kiinteistösalkun rakentamisesta. Asuminen oli tulossa murrokseen digitalisaation myötä, ja maailma oli jo silloin valtavan nopeassa muutoksessa. Halusimme hyödyntää tämän markkinamurroksen.

Näimme, että työtä tekevät ihmiset ovat hotelleille valtava asiakasryhmä, mutta työmatkailijat tarvitsivat jotain enemmän. Syntyi idea yhdistää hotelli ja toimistotilat, mikä mahdollistaisi hyvän arjen ja työnteon asiakkaille ja selkeästi tehokkaamman tilakäytön edut kiinteistöjen omistajille. Tätä ideaa lähdettiin kehittämään ja testaamaan eteenpäin, ja jalostuksen tuote on VALO Hotel&Work.
VALOn liiketoimintamalli on kehitetty palvelemaan yrityksiä hybridityön aikakaudella ja toisaalta ratkaisemaan maailman luonnonvarojen riittävyysongelmaa.

VALOn liiketoimintamalli on kehitetty ratkaisemaan hybridityön haasteita. Samalla ratkaistaan maailman luonnonvarojen riittävyysongelmaa.

Maailmassa on todella paljon vajaakäytöllä olevia kiinteistöjä, ja erityisesti toimistokiinteistöt ovat tyhjillään suurimman osan ajasta. Tiedämme, että 40%n maailman hiilidioksidipäästöistä tulee kiinteistöistä. Jos pystytään luomaan konsepti, jolla voi parantaa kiinteistöjen hyötysuhdetta kaupallisesti, ollaan käsittämättömän suuressa markkinassa. Jo rakennettua ympäristöä voidaan käyttää tehokkaammin eikä isossa kuvassa periaatteessa tarvitsisi rakentaa niin paljon uutta. VALOlla ajamme tätä muutosta.

Olemme laskeneet, että organisaation siirtäessä toimistotilat VALOon, yrityksen tilojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin yhdeksän kertaa pienemmät, koska tyhjäkäyttö saadaan minimoitua. VALOn työympäristössä olemme myös kiinnittäneet huomiota erityisesti käyttäjäkokemukseen. Pandemian jälkeisessä ajassa monilla yrityksillä on suuri ongelma saada henkilökuntaa toimistolle tai johtaa organisaatiota etänä. VALO appin ja työympäristön kautta voimme tarjota yrityksille työkalun myös hybridityön johtamiseen.

keskiössä teknologia, joka yhdistää tilat ja palvelun

Uusi tapa ajatella työympäristöä tarjoaa myös mahdollisuuden huomattavasti parempaan kassavirtaan erityisesti toimisto-, mutta myös hotellikiinteistöissä. Meille VALOssa tavoite on kehittää teknologia, joka yhdistää tilat ja palvelun, ja sitä kautta voidaan luoda alusta, jolla monet kiinteistönomistajat pystyvät saamaan oman kiinteistönsä kassavirran ylös.

Meidän visio on uudistaa työympäristö. Datalla ja digitalisaatiolla on siinä ratkaisevan tärkeä mahdollistava rooli. Meillä ei ole vielä systemaattista pitkälle vietyä datastrategiaa. Se on ollut se, että pyritään luomaan mahdollisuudet saada dataa ja pystyä indeksoimaan sitä. Ja meillä onkin poikkeuksellisen uniikkia dataa, koska tällaista hotellin ja toimiston yhdistävää rakennusta ei ole muualla.

Olemme investoineet esimerkiksi sisäpaikannusverkkoon. Joka huoneessa on oma tietokone ja kaikki sähkölaitteet on mahdollista säätää laite laitteelta. Emme ole hyödyntäneet lähimainkaan kaikkea mitä investoinneista voi saada, mutta data auttaa kehittämään liiketoimintaa. Kiinteistöihin liittyvän teknologian valintoihin liittyy haasteita, kun tekniikka kehittyy valtavan nopeasti samalla, kun investoinnit ovat pitkäaikaisia ja rajapinnat hyvin monenlaisia. Oppirahoja on myös maksettu.

Oman teknologia-, tila- ja palvelukonseptin jalostaminen francising-malliksi tikettinä maailmalle 

Kuusi vuotta sitten, kun kerroin VALOsta, kukaan ei tajunnut sitä, eikä konseptilla ollut mitään totuuspohjaa. Kolme vuotta sitten monet pitivät hulluna, kun rakennus nousi Manskulla. Nyt, kun VALO on ollut pari vuotta auki, suurimmat kiinteistö- ja rakennusalan ihmiset pyytävät kertomaan, mitä olemme tehneet.

Meidän tavoite on löytää Suomesta vielä muutama hyvällä lokaatiolla oleva kiinteistö, jonne tuomme teknologia-, tila- ja palvelukonseptin ja hiomme konseptia edelleen skaalautumiskuntoon.

Konsepti on kiinnostava kiinteistö- ja hotellinomistajille, ja kyselyitä on tullut myös ulkomailta, esimerkiksi Baltiasta ja USA:sta. Tavoitteena onkin luoda kyvykkyys laajentua kansainväliseksi omilla kohteilla ja francising-mallilla, jossa voidaan antaa palveluliiketoiminta jollekin paikalliselle yrittäjälle ja tarjota teknologia- ja tilakonsepti.

Markkinamahdollisuudet ovat valtavat - riittävä “track record” vakuuttaa kohderyhmät

Toimisto- ja hotellialalle tulokynnys on suuri, koska se vaatii paljon pääomaa. Isot hotellit eivät ole lähteneet tähän konseptiin, koska ei ehkä ole mitään järkevää syytä, miksi perinteinen iso hotellibrändi kannibalisoisi toimintaansa tullakseen toimistoksi. Siinä joutuu uudistamaan teknologian, tilat, palvelut ja kulttuurin. Mutta esimerkiksi Helsingistä löytyy paljon keskeisellä sijainnilla olevia toimistotiloja, jotka käyvät hukkakäytöllä. Niiden muuttaminen VALOksi toisi enemmän tuottoja kiinteistönomistajalle, vaikka tilaan pitäisi tehdä mittavat investoinnit. Toinen kulma on hybridityön johtaminen, johon voimme tuoda uudenlaisen ratkaisun. Meillä alkaa olla track record, jolla todistaa tämän toimivuus, ja markkinamahdollisuudet ovat valtavat.

Hannun oivalluksia innovaatioiden jalostamisesta liiketoiminnaksi

Idean arvo on nolla ennen kuin saat muut ihmiset kertomaan tarinaa.
Kun ideoita lähdetään jalostamaan, ihmiset pitää saada mukaan. Sanoitusta ja tarinaa pitää hioa niin, että ihmiset alkavat uskoa siihen. Sitten olet jo sellaisella polulla, että pikkuhiljaa menetät määräysvallan ideaan. Organisaatio ottaa sen, etkä voi enää määrätä sitä, vaan siitä alkaa syntyä liiketoimintaa.

Innovaatioissa ajoitus on tärkeä.
Isoissa innovaatioissa näkyy aaltoliike ja uusien innovaatioiden kohdalla ajoitus ja tarina on tärkeä. Jos ollaan liian aikaisessa vaiheessa, menee markkinaan paljon aikaa ja rahaa, ja investoinnin arvoa täytyy odottaa pitkään. Murroskohtien mahdollisuuksiin pitää osata tarttua.

Onnistuneet asiakaskokemukset draivaavat hyväksymisen kulttuuria, jota tarvitaan ilmiön rakentamiseen.
Ihmiset haluavat tulla hyväksytyiksi ja onnistua. Kulttuuria rakennetaan yrityksissä myös onnistuneiden asiakaskokemusten kautta. Kun työntekijät saavat hyväksyntää ja arvostusta asiakkailta, se motivoi. Sitä kautta pystytään rakentamaan hyväksymisen kulttuuria, niin vapaata, että ihmiset haluavat ja uskaltavat lähteä draivaamaan isojakin asioita. Kun sellaisen monistaa, syntyy ilmiö.

Data on mahdollisuus, jota kukaan ei osaa vielä hyödyntää täysimääräisesti.
Keräämme valtavat määrät dataa etupainotteisesti sillä ajatuksella, että se antaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. Pitää kuitenkin myös löytää keinoja tarkastella ja ymmärtää sitä.


Lue myös, miten kasvuryhmäläiset etsivät kasvuaihioita ja kasvun lähteitä, joista rakennetaan uusia kasvuhankkeita: Kasvuaihioiden etsintä