Kasvu syntyy kasvun lähteistä - järjestelmällisestä uusien mahdollisuuksien etsimisestä ja ennakkoluulottomasta tarttumisesta näihin mahdollisuuksiin. Kasvua tulee johtaa molempikätisesti - jatkuvasti sekä kehittää nykytoimintaa että kurkottaa tulevaisuuteen. Yrityksellä tulee olla jatkuva, systemaattinen mekanismi etsiä uusia kasvun mahdollisuuksia eli kasvuaihioita. 

Kasvuyrityksellä ei ole hetkeä, jolloin keskityttäisiin vain nykyisen toiminnan viilaamiseen tai kannattavuuden parantamiseen. Kasvuryhmäläiselle maailma on täynnä mahdollisuuksia. Kasvukapteeni kurkottaa ideahaavillaan sekä eteen että taakse, alas että ylös, ja skannaa villejäkin ideoita löytääkseen aihioita seuraavaan kasvuloikkaan. Kasvukapteenin käsissä on myös osallistaa tarvittavat henkilöt organisaatiosta pohtimaan ja pureskelemaan ideoita, jotta niistä voidaan jalostaa timanttisimmat kasvuaihiot. Kasvuryhmän kokoluokan yrityksillä harvoin on resursseja valtavan systemaattisen prosessin ylläpitämiseen, mutta jokainen kasvukapteeni voi itse raivata aikaa tehdäkseen kasvuaihioiden tunnistamista jatkuvasti.

Aihioiden etsintäKasvuaihioita voi etsiä niin yrityksen ulkoisista kuin sisäisistä lähteistä. Irrottautuminen yrityksen sisäisestä maailmasta ja operatiivisesta arjesta, ja heittäytyminen pohtimaan ulkoista muuttuvaa maailmaa esimerkiksi tulevaisuuden ilmiöiden, skenaariotyön, megatrendien, suurten globaalien ongelmien ratkaisemisen, toimialan ja markkinan muutosten tai ekosysteemiajattelun näkökulmasta voi viedä aivan uusille urille kasvuaihioiden tunnistamisen suhteen.

Toisaalta, koskaan ei tulisi aliarvioida nykyisen ydinbisneksen kasvumahdollisuuksia - sitä mikä yrityksessä osataan jo hyvin. Miten hyödynnät esimerkiksi henkilöstöä, asiakkaita tai kumppaneita kasvuaihioiden etsinnässä? Kasvupotentiaalia voi löytyä myös nykyisen toiminnan kipupisteiden ratkaisemisesta tai parhaiden onnistumisten skaalaamisesta.

Kysyimme kasvuryhmäläisiltä, miten he etsivät kasvun lähteitä ja millaisia kasvuaihioita he ovat tunnistaneet ennen aiheen sparrausta Kasvuryhmässä. Alle puolella vastanneista (43%) ennakointi ja skenaariotyöskentely oli jo osana strategiaprosessia. Kasvuaihioiden etsintää yrityksessä nähtiin aktiivisimmin (57%) edistävän johtoryhmän. Systemaattinen, jatkuva prosessi kuitenkin monesta yrityksestä uupui ja uusien kasvuaihioiden  etsintä oli lähinnä kertaluontoista tai kerran vuodessa tapahtuvaa (43%). Kevään 2021 Kasvun lähteet -ohjelman myötä kasvuryhmäläiset jakoivat kokemuksiaan ja haastoivat toisiaan pohtimaan, miten uusien kasvumahdollisuuksien etsimiseen ja työstämiseen luotaisiin tarvittavaa systematiikkaa.

Kasvun lähteiden etsintä-1

Millaisia kasvuaihioita kasvuryhmäläiset kertoivat tunnistaneensa? Uusien tuotteiden lanseeraaminen (56%) ja uusille asiakasryhmille myyminen (52%)  nähtiin potentiaalisempina kasvuaihioina. Kasvuaihioita tulee kuitenkin tutkia, arvioida ja testata niiden potentiaalin selvittämiseksi. Vain kaikista lupaavimmat valitaan toteutettaviksi kasvuhankkeiksi. Kasvuryhmäläisten TOP5 arviointikriteerejä kasvuaihioille olivat:

  1. Strateginen yhteensopivuus: Aihio auttaa yritystämme toteuttamaan tarkoitustamme ja on linjassa visiomme ja strategisen suuntamme kanssa.
  2. Asiakkaat: Olemme tunnistaneet aihion asiakkaat ja tunnemme heidän tarpeensa riittävän hyvin. Aihiolle on selvä asiakastilaus!
  3. Taloudellinen potentiaali: Olemme tunnistaneet kasvuaihioiden liikevaihto- ja tuotantopotentiaalin ja se on tarpeeksi iso (15%+).
  4. Kyvykkyydet: Meillä on oikeat kyvykkyydet ja osaaminen aihion toteuttamiseksi, tai suunnitelma niiden hankkimiseksi.
  5. Skaalautuvuus: Aihio on skaalautuvaa liiketoimintaa.

Syksyllä jatkamme ohjelmassa kasvuaihioista kasvuhankkeisiin. Miten varmistat nopean liikkeellelähdön ja menestyksekkään toteutuksen? Käsiteltävinä teemoina ovat mm. organisoituminen, resursointi, rahoitus, ketterät kokeilut, johtamisjärjestelmät ja kasvukulttuurin luominen.

 

Lue lisää Kasvuryhmän menetelmästä

Tutustu kasvuoppaisiimme