50 vuotta vanha Tana Oy on tähän asti kasvanut orgaanisesti. Nyt edessä on ensimmäiset epäorgaaniset askeleet. Seuraavan kasvuloikan mahdollistaa henkinen matka yrittäjästä omistajaksi.

 

VÄLTÄ VARPAISIIN TUIJOTTELU

Kari Kangas aloitti yrittäjänä 25 vuotta sitten talousjohtajan taustalla. Hän ei halunnut olla perinteinen yrittäjä, joka rakastuu koneisiin ja hautautuu operatiivisiin asioihin, mutta toisin kävi - jopa hieman salakavalasti. Vasta hallitusammattilaisen mukaantulon myötä Kari tajusi, mikä ero yrittäjällä ja omistajalla todella on. “Yrityksen ulkopuolelta tulevat kasvun mahdollisuudet olivat uutta ja suhtauduin varauksellisesti törkeisiin kasvutavoitteisin, kunnes oivalsin, että niiden asettaminen ja kommunikointi terävöittivät ajattelua ja pakottivat miettimään myös omaa roolia ja kapasiteettia”, Kari muistelee.

Roolin ja ajattelutavan vaihto yrittäjästä omistajaksi ei onnistu, ellei päästä irti arjesta ja anna yrityksen johtamisen vastuuta toimitusjohtajalle. Vasta silloin pystyy keskittymään yrityksen pitkäjänteiseen kehitykseen. Myös hallitustyön ammattimaistaminen on edellytys muutokselle. Liian monella yrityksellä hallitus koostuu pelkästään perheenjäsenistä tai johtoryhmän jäsenistä. Jos näitä kahta asiaa ei muuta, on vaarana jäädä tuijottamaan varpaisiinsa. 

 

MITÄ SANOT KEINUTUOLISSA TEHNEESI - JA OLIKO KAIKKI SEN ARVOISTA

Liiketoiminta, jota Kari oli ostamassa vuonna 1995 ei ole enää olemassa. Ostokohteena oli silloin konkurssikypsä firma, jonka keskeisin markkina Euroopassa oli lainsäädännöllä tuomittu loppumaan. Jonkinlaiset rakenteet olivat olemassa, mutta yhtiön täytyi luoda nahkansa uudestaan – hakeutua olemassa olevalla tuotteella vahvemmin Euroopan ulkopuolelle ja kehittää uusia tuotteita asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön tavoitteena on nyt reilusti tuplata noin 40 miljoonan liikevaihtonsa. Tavoitteesta puhuttiin vakavasti Tanan hallituksessa. Kari kertoo kieltäytyneensä pelkän liikevaihtotavoitteen asettamisesta, koska näki sen olevan vain tulos oikein tehdyistä asioista. “Puhuttaessa 100 miljoonasta, täytyy osoittaa, että toiminnallista lisäarvoa saadaan aikaiseksi”, Kari toteaa. Uuden luominen ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii kaiken aikaa hereillä oloa.

Tanalla on ollut oma vahva tuotekehitys. Uusien ideoiden kehittäminen ideasta valmiiksi tuotteiksi vei vähintään 2-3 vuotta, mutta projekteja tehtiin vain kourallisella ihmisiä siinä missä vastaavia projekteja  vedettiin verrokkiyrityksissä 30 hengellä. Monesti markkinoille mentiin liian aikaisin ja tuotekehitys vei todella paljon paukkuja. Lopulta täysin uuden luominen ideasta päätettiin lopettaa ja ryhtyä hakemaan tuoteperheen laajentamista ei-orgaanisesti. Se antoi Tanalle reunaehdot nykyiselle tekemiselle. Nykyään Tana on konepaja ilman konepajaa eli se on ulkoistanut kaiken tuotannon. Tana keskittyy oman arvoverkon johtamiseen, olemassa olevien tuotteiden kehittämiseen ja jälleenmyyjien tukemiseen. Voimakasta kasvua haetaan hankkimalla alalla jo tunnettua teknologiaa erityisesti yritysostojen kautta.

Liikevaihdon kasvu ei ole kuitenkaan itseisarvo. Tärkein kysymys on, miksi halutaan kasvaa. Kasvulle täytyy löytää sisältäpäin selkeä peruste, joka Tanan tapauksessa on tuotetarjooman lisääminen olemassa oleville jälleenmyyjille ja konekannan laajentaminen palveluliiketoiminnan kasvattamiseksi. Karille omistajana tärkein kasvun mittari on käyttökate, ei prosenttiosuudella mitattuna, vaan absoluuttinen käyttökatteen kasvu. Verkostoyrityksenä Tana on erittäin käyttöpääomatehokas, jolloin käyttökate korreloi hyvin myös kassavirran kehittymistä.

 

ALOITA AJOISSA

Matka yrittäjästä omistajaksi on välttämätön strategisen muutoksen mahdollistamiseksi. Matka kestää muutaman vuoden, joten se on hyvä aloittaa ajoissa. Nykyään Karin tehtävä on olla yrityksen kasvukapteeni. “Vaikka en ole operatiivisesti mukana, tehtäväni on mahdollistaa yrityksen kasvu”, Kari toteaa. Omistajan tehtävä on tehdä pitkäjänteinen suunnitelma ja viestiä se sidosryhmille. Tähän kuuluu kasvutavoitteen ja kasvun lähteiden lisäksi suunnitelma tulevista omistajista ja siitä, miten omistajuus kehittyy. On tärkeää, että seuraava polvi koulutetaan alusta alkaen vastuullisiksi omistajiksi – ja yrittäjiksi, mutta vain, jos jollain omistajista on siihen aito motivaatio ja valinta palkkajohtajan sijaan on hyvin perusteltu.

Kukaan yrittäjä tai yrittäjästä omistajaksi siirtynyt ei tee tätä pelkästään rahan takia. Tärkeintä on kokea työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Teetkö omista lähtökohdista vai sen takia, että muutkin tekevät? Mitä sanot, kun istuessasi keinutuolissa lapsenlapsi sylissäsi kysyy: ”Mitä sinä vaari olet tehnyt elämässäsi?” Matka yrittäjästä omistajaksi on ennen kaikkea henkisen kasvun matka. Mitkä ovat ne arvot, joiden pohjalta haluat kasvaa?

"Silloin, kun koko organisaatio jakaa samat arvot ja ymmärtää tavoitteen, uskon, että yritys ja sen kasvu ovat vakaalla pohjalla”, Kari päättää.

 

Oivalluksia yrittäjästä omistajaksi matkalta

Jos et ole arjessa mukana, älä ole arjessa läsnä. Yrittäjästä omistajaksi -matkan edellytys on hyvän toimitusjohtajan palkkaaminen ja etäämmälle siirtyminen. Maailmaa katselee uusin silmin, kun ei ole enää niin kiire.

Omistajaksi siirtymistä ei tarvitse hävetä. Hyvä omistaminen on vastuullista ja aktiivista työtä. Todellinen Kasvukapteeni on mahdollistaja.

Mitä sanot keinutuolissa tehneesi ja oliko kaikki tämä sen arvoista? Omistaja ohjaa kasvutavoitetta, riskin rajaamista ja ennen kaikkea kasvun merkitystä. Kasvulle täytyy löytää sisältäpäin selkeä peruste.
Omistaja, mikä on teidän kasvukerroin? Kombinaatio kasvusta ja absoluuttisesta käyttökatteesta kertoo kasvun laadusta.

Sovi omistajien, hallituksen ja johdon työnjako kasvun lähteiden etsimisessä ja työstämisessä. Kiinnitä erityisesti huomiota epäjatkuvuuskohtiin kuten yrityskauppatilanteisiin. Aito ja ammattimainen hallitus on tärkeää onnistumisen kannalta.

Miten lapsesta voisi tulla onnellinen omistaja? Yrittäjyys tai omistajuus ei saisi olla ainoastaan perintö - sen on lähdettävä sielusta. Ota nuoret omistajat mukaan aikaisessa vaiheessa. Panosta koulutukseen ja käytännön kautta oppimiseen. Käy keskustelua, mihin on paloa ja millainen rooli olisi sopivin.

 

Tutustu Kasvuryhmän menetelmään