Yrityksen kasvustrategian tulisi aina olla linjassa omistajastrategian kanssa. Jos nykyinen omistaja- ja pääomarakenne on kasvun este tai hidaste, tulisi se ratkaista ennen muita pullonkauloja. Kasvuryhmän yhteistyökumppanin, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman, pääomasijoituksista vastaava johtaja Markus Aho jakoi yhteisölle omat vinkkinsä tämän haasteen taklaamiseksi.

 

HYVÄ UUTINEN: OMISTAJASTRATEGIA TUKEE KASVUSTRATEGIAA

VALTAOSASSA KASVURYHMÄN YRITYKSIÄ

Osana tämän vuoden Kasvun lähteet -ohjelmaa kasvuryhmäläiset pysähtyivät syyskuun työpajassa pohtimaan kasvuhankkeiden käynnistämisen ja nopean liikkeellelähdön edellytyksiä. Yksittäisten kasvuhankkeiden rahoitus pitää käynnistysvaiheessa saada kuntoon, mutta työpajan kotitehtävässä haastoimme kasvuryhmäläiset myös pohtimaan, millä tavalla omistajastrategia ja pääomarakenne tukee kasvustrategiaa kokonaisuudessaan.

Hyvä uutinen oli, että 73 % työpajan kotitehtävään vastanneista (n = 30) kertoi omistajastrategian tukevan kasvustrategiaansa. Pääomarakenteen osalta vastaava luku oli 67 %. Toisaalta mukana oli muutama yritys, jossa nämä aiheet tunnistettiin kasvuhankkeiden onnistumisen kannalta suurimmiksi haasteiksi. Näille yrityksille ongelma on todellinen, ja se tulisi korjata ennen kuin millään muulla asialla kasvustrategiassa on edellytyksiä toteutua.

 

KASVOTONTA OMISTAMISTA EI OLE ENÄÄ OLEMASSA

Varman pääomasijoituksista vastaava johtaja Markus Aho haluaa haastaa vallalla olevaa käsitystä siitä, että yritysten olisi vielä nykymaailmassa mahdollista löytää oman pääoman ehtoista rahoitusta ilman, että uusi omistaja tai omistajajoukko edustajiensa kautta olisi aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa. “Edelleen kuulee usein, että olisi kiva, jos saataisiin yritykseen mukaan passiivisia vähemmistöomistajia. Oman pääoman ehtoista rahoitusta etsitään taselähtöisesti vaihtoehtona vieraalle pääomalle tai tulorahoitukselle. Oman näkemykseni mukaan kaiken omistamisen pitäisi olla kasvollista ja aktiivista”, Markus sanoo.

“Toisaalta omistuksen avaaminen ei tarkoita, että yhtiötä oltaisiin myymässä pois. Omistusrakenteen muutos ei välttämättä tarkoita, että oltaisiin ottamassa mukaan uusia enemmistöomistajia. Yrityksellä voi olla eri vaiheissa eri omistajia, erilaisilla aikajänteillä, eikä omistuksen vaihtuvuus välttämättä tarkoita lyhytjänteisyyttä”, hän jatkaa. 

 

KEINOVALIKOIMA ON LAAJENTUNUT VIIME VUOSINA MERKITTÄVÄSTI

Pääomasijoittajien mukaan tuominen on ollut ratkaisu monelle kovaa kasvua hakevalle yhtiölle. Pääomasijoittajat tuovat resurssien lisäksi yhtiöön usein tarvittavaa osaamista, näkemyksiä ja verkostoja. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa malli, millä kasvuyritys voi tukea kasvustrategiaansa. Maailmalla on käytössä jo paljon erilaisia partnership-omistusmalleja, pörssiin listautuminen on vaihtoehto monelle ja kotimaisia rahastojakin löytyy nykyisin paljon enemmän kuin aiemmin.

“Tämä on pitkälti asennekysymys. Ollaanko aidosti valmiita pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja tarpeeksi tiiviillä syklillä?”, Markus kysyy. “Yrityksen tulisi kirkastaa vähintään strategiakausittain, mikä on seuraava merkittävä tähtäin yritykselle ja millainen omistajakokoonpano parhaiten tukee yritystä tähän tavoitteeseen pääsemisessä."
 
Toinen tapa haastaa omaa ajattelua on lähestyä omistajarakennetta skenaarioajattelun kautta. Mitä erilaiset omistajakokoonpanot mahdollistaisivat seuraaville strategiakausille? Mitä tekisin eri tavalla eri vaihtoehdoissa?

Tukeeko teidän yrityksen omistusrakenne kasvua parhaalla mahdollisella tavalla?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla yli 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2020 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2021 lopussa 55,0 miljardia euroa. Lue lisää https://www.varma.fi

Varma rahoittaa kasvuyrityksiä mm.

  • Epäsuorasti venture-, kasvu- ja muiden pääomarahastojen kautta.
  • Suorin osakesijoituksin yhdessä edellä mainittujen rahastojen tai muiden aktiivisten finanssisijoittajien rinnalla.
  • Merkittävänä suomalaisena listattujen yhtiöiden omistajana ja osallistumalla kasvuyritysten listautumisanteihin.
  • Myöntämällä tyypillisesti investointi- ja yritysjärjestelytilanteisiin käytettäviä sijoituslainoja yhdessä pankkien kanssa.
  • Myöntämällä TyEL-takaisinlainoja rahastoiduista vakuutusmaksuista.

Kasvuryhmä on 10M€-1Mrd€ vaihtavien yritysten yhteisö, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi. Yhteisön toiminta perustuu kokemusten jakamiseen, pyyteettömään auttamiseen ja positiiviseen energiaan! Kasvuryhmän vertaissparraus auttaa ottamaan seuraavan kasvuloikan. Lue lisää: www.kasvuryhma.fi