Meconet on 125-vuotias perheyritys, joka valmistaa vaativia metallikomponentteja. Vakaasti kasvavan yrityksen liikevaihto oli 64 miljoonaa euroa vuonna 2022. Meconetin kasvustrategia perustuu vahvasti trendeihin ja strategisiin valintoihin. Keskeisenä tavoitteena on saavuttaa tulevaisuuden kasvu yhdessä kasvavien vihreän siirtymän asiakkaiden kanssa sekä uusilta tuotealueilta. Meconetin resurssit ja panostukset on suunnattu näihin kasvumahdollisuuksiin, joissa teknologialla on suuri rooli. Yrityksen toimintaa ohjaa vahva päästöttömyyteen liittyvä draivi sekä asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen. Haastattelimme toimitusjohtaja Teppo Aatolaa Meconetin menestyksen avaimista. 

Trendit ja ennakointi: Asiakkaiden ja toimintaympäristön muutoksen ymmärrys on kasvusuunnan löytämisen ytimessä - vihreä siirtymä luo edellytykset kasvuun


Vihreä siirtymä on näkynyt merkittävästi Meconetin strategiassa vuodesta 2014 lähtien, jolloin lähdimme panostamaan asiakkaiden toimintaympäristöön vaikuttavien trendien tunnistamiseen. Haastattelimme kattavasti asiakkaitamme, jotta pystyimme ymmärtämään, millaisia vaikutuksia omaan liiketoimintaamme on nähtävissä.

Asiakkaiden jatkuvaa aktiivista kuuntelemista on jatkettu, ja olemme myös siirtyneet dynaamiseen strategian tarkasteluun analysoimalla neljännesvuosittain sitä, miten asiakkaidemme maailma tulee muuttumaan ja mitä tämä tarkoittaa meille. Vuonna 2016 tunnistimme, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä juontava sähköinen liikkuminen tulee muuttamaan vahvasti markkinaa, ja että meillä voisi olla kyvykkyyksiä - palvelumalleja ja teknologiaa - joilla voimme rakentaa lisäarvoa vihreästä siirtymästä hyötyville asiakkaillemme. Muutamia vuosia sitten lähdimme ohjaamaan lisää resursseja näihin toimialoihin ja asiakkuuksiin. Olemme tunnistaneet myös uusia tuotealueita, joissa me voimme tuottaa lisäarvoa.


Muutosta draivaavat asiakasvaateet ja toimintaympäristö 

Asiakkaistamme iso osa on kansainvälisiä suuryrityksiä ja alansa edelläkävijöitä. Mitä vaativampi asiakas, sitä enemmän se pakottaa meitä oppimaan ja sitä parempi toimittaja meistä tulee. Asiakkaita kuuntelemalla pyrimme ymmärtämään nopeasti, mitä tapahtuu ja miten meidän pitää muuttua, jotta pysymme kehityksen kärjessä.

Teollisuuden alalla liiketoiminnan siirtymää kohti kestävää kasvua on ohjannut vahvasti jo aiemmin lainsäädäntö ja rahoitussektori, mutta vauhtia on kiihdyttänyt myös viimeaikainen energian hinnan nousu. Meille se on tarkoittanut vielä vahvempaa vetoa vihreän siirtymän tuotteisiin kuten aurinko- ja tuulivoimaan. 

 

Kilpailuetu rakennetaan tuotekehitysvaiheessa - teknologia ja yhteistyötaidot oleellisia

Jotta onnistumme tuomaan lisäarvoa asiakkaillemme ja rakentamaan kilpailuetua heidän kanssaan, tarvitsemme hyviä yhteistyötaitoja. Kansainvälisten asiakkaiden kanssa tarvitaan osin puhtaasti kielitaitoa ja kulttuurien ymmärtämistä. Suunnittelijoidemme täytyy myös olla vähän kuin innovaattoreita, jotta he osaavat hakea luovia ratkaisuja ja ajatella ”out of the box”. Haluamme olla asiakkaiden haasteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukana, jotta pystymme antamaan käyttöön parhaan osaamisemme. Toiminnallisuus ja tuotteen kokonaiskilpailukyky määritellään tuotekehitysvaiheessa, ja jos emme ole siinä mukana, iso osa hyödyistä jää saavuttamatta.

Ihmistemme osaamista tukevat tietojärjestelmämme, kuten maailman huippulaatua olevat simulaatiojärjestelmät. Niillä voidaan simuloida esimerkiksi materiaalien muovautumista. Pystymme kertomaan asiakkaillemme, mitä voimme tehdä ja mitä kannattaisi muuttaa, jotta tuote olisi mahdollisimman kilpailukykyinen. Asiakkaillamme ei ole tällaisia järjestelmiä, mutta avullamme saatetaan saada todella merkittäviä vaikutuksia lopputulokseen. Meillä on esimerkkejä, joissa olemme pystyneet muuttamaan koko tuotteen valmistusprosessia ja saamaan sen kautta huomattavia säästöjä asiakkaalle sekä pienentämään tuotteen hiilijalanjälkeä. Markkinaa uhkaavaa osaajapulaa ratkaistaan oppilaitosyhteistyöllä sekä digitalisaation ja tekoälyn avulla

Markkinoilta poistuu kymmenen vuoden sisään kovaa osaamista ja tämän haasteen ratkaiseminen on meidänkin strategiassamme. Samaan aikaan digitalisaatio ja tekoäly tuovat keinoja hyödyntää teknologista osaamista uudella tavalla. Meilläkin on menossa tekoälykokeiluja. Vaikka teknologia tukee ihmisten työtä, tarvitsemme jatkossakin ihmissuhde- ja yhteistyötaitoja. Niitä teknologia ei kovin helposti korvaa.

Osaaminen on keskeisiä arvojamme, ja edelläkävijyyteen tarvitsemme asiakas- ja toimintaympäristön ymmärryksen sekä teknologisten investointien lisäksi myös tutkimustyötä vaikka meidän resurssimme tehdä sitä ovatkin pienemmät kuin suuryrityksillä. Haluamme kuitenkin esimerkiksi teettää ja ohjata lopputöitä ja tuoda opiskelijoille mielenkiintoisia caseja. Tämä on myös keino kantaa yhteiskunnallista vastuuta.  


Tepon kasvuoppeja: 

Kasvun kaava: Ymmärrä, mihin pitää investoida, panosta ja seuraa.
Meconetin teknologinen edelläkävijyys on vaatinut, että omistajat ovat uskaltaneet investoida etukäteen. Tähän tarvitaan visionäärisyyttä, mutta se pohjautuu paljon siihen, että olemme tunteneet asiakkaan odotukset etukäteen. On tunnettu markkina ja markkinamuutokset ja ostettu teknologista osaamista, jolla pystytään tuomaan lisäarvoa.

Seuraamme koko ajan tarkasti kannattavuuden kehittymistä, ja meillä on yli 30 seurattavaa tulospaikkaa. Teimme joskus analyysin, joka osoitti, että ne hankkeet, joihin olemme  investoineet ja panostaneet, kasvavat, ja ne, mihin emme ole, kuihtuvat. 

Valitse fokus ja isot linjat. Arvosta yksityiskohtia.
Omaa toimintaani ohjaa se, että organisaatiotasolla fokus on pidettävä muutamassa isossa asiassa. Ne pitää uskaltaa valita. Jotta päästään siihen, että asiat näyttävät yksinkertaisilta, tarvitaan organisaatiotasolla paljon työtä, ymmärtämistä ja yksityiskohtia. Niitä pitää arvostaa roolista riippumatta. Jokaisella positiolla ja ihmisellä on merkitystä onnistumisen kannalta.

Erot tehdään ylämäessä.
Jatkuva parantaminen on minulle erittäin tärkeää, ja se, että asiat menevät eteenpäin ja tiimi onnistuu, luo merkityksellisyyttä. Insinöörinä minulla on myös tietynlainen tekninen intohimo. Haasteet ovat aina motivoineet minua ja uskon, että onnea on niillä, jotka tekevät enemmän. Isäni sanoi nuorena urheilukisoihin valmistautuessani, että “Teppo, erot tehdään ylämäessä”. 

Teppo Aatola palkittiin Kasvuryhmän Kultainen Kuokka -tunnustuspalkinnolla vuonna 2023. Lue lisää.