Jokainen Kasvuryhmän jäsen antaa yhteisölle Törkeen lupauksen. Törkee lupaus on määrällinen ja laadullinen kuvaus siitä, missä haluat yrityksesi olevan esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Törkee lupaus konkretisoi ja sanoittaa yrityksen kasvutavoitteen.

Lokakuussa yhteisömme kohtasi Törkee lupaus -työpajassa, joka käynnisti yhdessä johtoryhmien kanssa jäsenyrityksissämme työn tarkistaa nykyiset Törkeet lupaukset. Suuri osa yhteisöstämme on antanut Törkeen lupauksen vuodelle 2023, ja nyt halusimme haastaa jäseniä katsomaan vielä pidemmälle horisonttiin. 2020 on ollut yllätysten vuosi, ja monella tämän vuoden tavoitteet jäävät saavuttamatta. Me Kasvuryhmässä kuitenkin uskomme siihen, että kasvu on seurausta rohkeasta kokeilusta ja jatkuvasta uudistumisesta. Koronatilanne ei ole poikkeus tähän, vaan tulevaisuuskestävyyttä tulee rakentaa yrityksissä jatkuvaan uudistumiskykyyn panostamalla.

Työpajassa kokemuksia jakoivat Pohjola Rakennuksen omistaja, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä ja Sofigaten toimitusjohtaja Sami Karkkila. Molemmat lupaavat kasvattaa yrityksensä seuraavassa loikassa 500 miljoonaan euroon, tuoden yhteisöömme miljardin liikevaihtopotin.

Juha Metsälä

 

Kasvussa ei ole voittajia ja häviäjiä, vaan on jatkuva uudistuminen

Juha Metsälä on ollut Kasvuryhmän jäsen yhteisön perustamisesta saakka vuodesta 2015. Tänä aikana Pohjola Rakennus on yli tuplannut liikevaihtonsa 126 miljoonasta 295 miljoonaan. Nyrkkisääntönä Kasvuryhmän yhteisössä pidetäänkin kasvutavoitetta, joka tähtää liikevaihdon tuplaamiseen viidessä vuodessa.

Joku sanoisi Pohjola Rakennuksen kasvua jo menestystarinaksi, mutta Juha ei. “Historialla ei pitkälle ratsasteta. Toki onnistumisista pitää iloita, mutta tyytyväisyys on kehityksen pahin jarru.”, hän toteaa.  “Yrittämisessä ja kasvussa keskeinen ajatus ei ole se, että voitetaan tai että ollaan paras. 

Pohjola Rakennus on kasvanut orgaanisesti ja keskittymällä entistä tiiviimmin strategiansa ytimeen - koteihin ja mukavuusalueiden rakentamiseen. Yritys oli pitkään edennyt hyvällä kannattavuudella, samaan tahtiin toimialan kanssa aina vuoteen 2012 asti, jonka jälkeen yritys on miltei kuusinkertaistanut liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä - säilyttäen vahvan kannattavuutensa. Kasvuloikka ei ole tullut mistään suurista liikkeistä, vaan yrityskulttuurin kehittämisen ja kehittymisen myötä. Toiminnan kehittämisessä on ollut mukana myös yliopistoja. Kasvukokeilut ovat olennainen osa yrityksen kulttuuria. Välillä tulee turpaankin, mutta tällöin on vaan siirrettävä katse tarpeeksi pitkälle. Pitää hyväksyä se, että esimerkiksi jonakin vuonna ei kasva, ja käyttää se aika kerätäkseen vauhtia seuraavaan loikkaan.”

Juhan mukaan myös laskusuhdanne on hyvää maaperää uudistumiselle. Laskusuhdanteen aikana pitää osata odottaa ja rakentaa kasvun ajureita, jotta on valmiina iskuun suhdanteen kääntyessä. Juha puhuu kestävän kasvun tunnusluvuista: 15 % sijoitetun pääoman tuotto, hyvä maksuvalmius (tavoitteena kahden kuukauden kassa), EBIT 10 %, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen, tuottavuuden kehitys ja aidosti vastuullinen liiketoiminta  - kaikkia näitä tarvitaan. Rakentamisessa on iso hiilijalanjälki, ja vastuullisuus tulee Juhan mukaan entisestään korostumaan tulevaisuudessa.

Tavoitteita pitää olla kauas ja lähelle

Sami-Karkkila-Sofigate-2
 

Sami Karkkila, Sofigaten toimitusjohtaja, on luotsannut kasvuyritystä vuoden 2014 alusta alkaen. Samin tavoitteena oli kasvattaa 20 miljoonan euron liikevaihdon ja sadan hengen kotimaisesta organisaatiosta kansainvälinen teknologian johtamisen ja kehittämisen suunnannäyttäjä 100 miljoonan euron liikevaihdolla. Nyt Sofigate on saavuttanut tavoitteensa ja startannut seuraavan kasvuloikkansa kohti 500 miljoonan euron liikevaihtoa.

Samin mukaan kasvu on päätös ja se lähtee tavoitteiden asettamisesta. Pitkän aikavälin tarkkoja strategisia suunnitelmia on erittäin vaikea luoda nopeasti muuttuvassa maailmassa. “Yritykset tarvitsevat enemmän strategista ajattelua kuin strategisia suunnitelmia”, Sami kiteyttää. “On tärkeää katsoa kasvutavoitetta kohti ja ymmärtää, mitä sinne pääseminen tarkoittaa. Kuitenkin loppujen lopuksi tässä hetkessä tehdyt päätökset ratkaisevat paljon enemmän. Jos olisimme luottaneet vain siihen, mitä 2014 suunniteltiin,  näkemättä muutoksia ja mahdollisuuksia matkan varrella, niin oltaisiin menty päin seinää.” Sami kertoo.

Sami puhuu kahden perspektiivin johtamisesta. Samalla pitää katsoa koko ajan tavoitteeseen ja varmistaa, että sitä kohti ollaan menossa. Toisaalta koko ajan on oltava tässä hetkessä ja ajateltava, mitkä askeleet vievät oikeaan suuntaan. Asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävä kehitys on Sofigaten toiminnan ytimessä ja auttaa ratkaisemaan tämän hetken ongelmia - samalla kun tavoitellaan pitkän tähtäimen Törkeetä lupausta.

Sofigaten kasvun mahdollistajana on ollut rakentaa 14 itsenäistä yksikköä, jotka toimivat lähes omina yrityksinä. Sami sanoo, että tarkoituksena on ollut rakentaa Sofigateja Sofigaten sisään. Yrityksessä on myös panostettu perustan rakentamiseen. Samin mukaan liiketoiminnan skaalaaminen alkaa omien toimintojen skaalaamisella:

  • Ensin pitää varmistaa, että omat toiminnot palaverien pitämisestä lähtien olivat sellaisia, että ne toimivat suurella määrällä asiakkaita.
  • Seuraavaksi pitää löytää ja laajentaa asiakaskenttää. Orgaanista kasvua on tullut varsinkin julkisorganisaatioista, ja orgaanista kasvua vauhdittamaan Sofigate on tehnyt myös 6 merkittävää yritysostoa, jotka ovat kasvattaneet asiakaspohjaa ja tuoneet tarjoamaan uutta liiketoimintateknologiaosaamista.
  • Kolmas tekijä on pitää yrityksen työntekijät mukana kasvutarinassa. Avainhenkilöitä on sitoutettu kasvutarinaan jo aiemminkin, mutta seuraavan kasvuloikan saavuttamiseksi tähän panostettiin erityisesti, ja omistajaohjelmaan lähti mukaan lähes 200 sofigatelaista. 

 

Oivalluksia Törkeestä lupauksesta


Juhan ja Samin inspiroivista kasvutarinoista syntyi Kasvuryhmän hengen mukaisesti energistä ja positiivista keskustelua kasvutavoitteista ja niiden avulla johtamisesta. Lue tästä Kasvuryhmäläisten valikoidut oivallukset keskustelusta: 

Kasvu on pitkän aikavälin suunnitelman toteuttamista hitaasti kiiruhtaen. Varmista, että lyhyen aikavälin tavoitteet ja päätökset tukevat pitkän aikavälin kasvusuunnitelmaa. Jokaisen päivittäisen valinnan pitää viedä oikeaan suuntaan. 

Liikekitka on pienempi kuin lepokitka. Tiikerihyppyjen sijaan tavoittele eteenpäin menoa askel kerrallaan, sitkeästi. Paikallaan olo ei ole vaihtoehto. 

Investoi uudistumiseen myös laskusuhdanteessa! Resursseja ja mahdollisuuksia on enemmän tarjolla laskusuhdanteessa. Toki yrityksen talouden pitää olla kunnossa, jotta näihin voi tarttua. Laadi vaihtoehtoisia kasvusuunnitelmia eri suhdannetilanteisiin.

Etsi taseesta kasvun mahdollisuuksia! Kasvuaihioiden listaaminen ei hyödytä, jos tase ei anna tilaa niitä tehdä. Tarkastele tasetta vuosittain tai puolivuosittain. 

Laita perusta kuntoon ennen skaalaamista. Liikevaihto kertoo kasvusta, ja kannattavuus organisaation toimivuuden onnistumisesta ja kyvystä kasvaa.

Kunnianhimoiset ihmiset haluavat onnistua. Törkee lupaus vetää puoleensa näitä tyyppejä!

Kytke Törkee lupaus asiakaslupaukseen. Pohdi, miten voitte luoda asiakasarvoa niin paljon, että se mahdollistaa tämän kasvun. Miten olisitte ainutlaatuinen muihin toimijoihin verrattuna? 

Konkreettinen ja kunnianhimoinen kasvutavoite terästää yrityksen toimintaa ja antaa happea. Mutustele Törkeetä lupausta rauhassa johdon kanssa ennen kuin tulette sen kanssa ulos. Silloin se kantaa, eikä sitä tarvitse joka vuosi muuttaa.

Törkeen lupauksen pitää olla innostava ja kunnianhimoinen, mutta uskottava ja realistinen. Innostavuus yhdistettynä uskottavuuteen on voittava yhdistelmä! Pilko Törkee lupaus realistisiksi palasiksi.

Tavoitteen pitää olla laajasti motivoiva. Pelkkä liikevaihto ei riitä, vaan syvempi tarkoitus tarvitaan.


Suomi tarvitsee scaleupeja nyt jopa enemmän kuin koskaan ennen; Kuinka merkittävän roolin uskallamme luvata ottaa Suomen nostamisessa taas jaloilleen? Entä millainen Kasvukapteeni sinä olet – uskallatko luvata julkisesti jotain sellaista, joka tuntuu lähes mahdottomalta, mutta silti välttämättömältä?