KASVURYHMÄN MENETELMÄ

Yhteinen kieli kasvulle

Kasvuryhmässä käytetään tiettyjä käsitteitä ja työkaluja tukemaan kasvukapteenien matkaa. Kasvuryhmän menetelmä on yhteinen kieli, jonka avulla mahdollistamme erilaisten, erikokoisten ja eri vaiheessa olevien yritysten kasvukapteenien keskustelun kasvusta. Se on suunniteltu helpottamaan kasvun tavoitteiden asetantaa sekä seurantaa, ja se perustuu kasvukapteenien kokemuksiin kasvussa onnistumisen kaavasta.

 

 

Menetelmä rakentuu seuraavien teesien ympärille

02 Kasvutahto ikoni

1# Kasvu on elintärkeä mahdollistaja, joka auttaa yrityksiä lunastamaan paikkansa muuttuvassa maailmassa. Yrityksissä on valtava muutosvoima – ja ne, jotka omaavat rohkean kasvutahdon, pystyvät muuttamaan maailmaa.

Yrityksen tarkoitus kertoo, miksi yritys on olemassa ja millaisen muutoksen se haluaa saada aikaan maailmassa. Kirkas tarkoitus luo perustan kestävälle kasvulle, ja innostaa tekemään muutosta yhteisen hyvän eteen.

Pyydä mahdotonta, niin saat mahdollisen. Ilman kunnianhimoisia tavoitteita ei synny kasvua. Törkee lupaus sanoittaa ja konkretisoi yrityksen kasvutavoitteen.

 

Kasvun lähteet

2# Kasvu syntyy kasvun lähteistä - järjestelmällisestä uusien mahdollisuuksien etsimisestä sekä ennakkoluulottomasta tarttumisesta näihin mahdollisuuksiin.

Yrityksellä tulee olla jatkuva, systemaattinen mekanismi etsiä uusia kasvun mahdollisuuksia eli kasvuaihioita.

Kasvuaihioita tulee tutkia, arvioida ja testata niiden potentiaalin selvittämiseksi. Vain kaikista lupaavimmat valitaan toteutettaviksi kasvuhankkeiksi. Kasvuhankkeisiin investoidaan ja ne resursoidaan ja aikataulutetaan.

 

 

06 Kasvun kiihdytys ikoni

3# Arjessa kasvua kiihdyttää selkeiksi tavoitteiksi pilkottu toteutus ja johdonmukainen seuranta.

Kasvutavoitteet tulee pilkkoa työntekijöiden henkilökohtaisiksi etapeiksi, esimerkiksi neljännesvuosi tasolle. Vain jalkauttamalla tavoitteet yksilöille varmistetaan, että koko organisaatio kulkee yhteistä päämäärää kohti.

Etappien saavuttaminen syntyy pienistä konkreettisista askeleista, joita yksilöt asettavat itselleen. Sekä etappeja että konkreettisia askeleita seurataan säännöllisesti.

 

 

Kasvuryhmän menetelmä

 

Tarkoitus: Miksi yrityksesi on olemassa?

 

Nykyisin yrityksillä on entistä suurempi paine ottaa kantaa siihen, millaisia vaikutuksia niiden toiminnalla on – niin ympäristöön, ihmisiin kuin yhteiskuntaan. Kestävä kasvu on sekä liiketoiminnallisesti kannattavaa että tähtää muutokseen, jolla on itseisarvoa. Maailmaa muutetaan kasvun ja uudistumisen avulla.

Kasvuryhmäläiset sanoittavat tavoittelemansa muutoksen yrityksen tarkoitukseksi. Tarkoitus ei ole missio tai visio, tai raflaava mainoslause siitä, mitä yritys nykyisin tekee, vaan se on yrityksen arvolupaus maailmalle siitä, minkä ongelman se ratkaisee. Tarkoitus kertoo, miten yritys haluaa vaikuttaa maailmaan ja millaista arvoa yrityksen toiminta tuottaa. Se vastaa suoraan tai epäsuorasti kysymykseen: ”Mikä maailmassa olisi eri tavalla, mikäli yritystäni ei olisi olemassa?” Tarkoitus on valinta, joka muuttaa tai muokkaa yrityksen toimintaa aidosti, ja parhaimmillaan toimii organisaation päätöksenteon punaisena lankana.

 

Tarkoitus antaa suunnan

 

Tarkoituksen tulee kuvata, minkälaiseen tulevaisuuteen yrityksen toiminta maailmaa vie. Hyvä tarkoitus kirkastaa päätöksentekoa ja antaa pohjan kaikelle tekemiselle yrityksessä. Hyvä tarkoitus on täynnä tunnetta. Unohda insinöörimäinen pragmaattisuus ja ole rohkea tarkoituksen sanoituksessa! Valitse kuitenkin tarkoin, mitä termejä käytät. Mitä vähemmän pyydät ihmisiä sisäistämään sydämeensä, sitä helpommin se onnistuu. Tiivistä, lyhennä ja yksinkertaista

Valjasta merkityksellisyyden voima! Merkitys tulee esille tarkoituksen kautta. Työntekijät, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi, sitoutuvat työhön paremmin. Vie tarkoitus arjen konkretiaan. Ei teennäisiä viritelmiä ja tyhjiä sloganeita! Kirkasta tarkoitus arjen johtamistilanteissa toimimisen ohjeiksi. Keskijohto on (tässäkin) kaiken A ja O. Ole optimisti! Tarkoituksella, visiolla ja arvoilla johtaminen vaatii optimismia. Pitää uskoa siihen, että niillä on merkitystä yrityksen johtamisessa oikeaan suuntaan. Tarkoituksen uudistaminen ja löytäminen on pitkä prosessi, joka vaatii toistoa.

 

Lue lisää kasvuryhmäläisten kokemuksia tarkoituksesta

Tarkoitus
"Tarkoitus on tarina. Jokaisen yrityksessä tulisi pystyä kertomaan tämä tarina, ja tarinan sanat pitää sopia jokaisen suuhun. Tarinan ydin tulisi olla sama kaikille, vaikka se saisikin eri vivahteita kuulijakunnasta riippuen (asiakkaat, uudet työntekijät, kumppanit)."
Kasvuryhmän jäsen

Tarkoituksen happotesti

 

1. Kertoo, miten yritys haluaa vaikuttaa maailmaan ja millaista arvoa yrityksen toiminta tuottaa.
2. Vastaa suoraan tai epäsuorasti kysymykseen: “Mikä maailmassa olisi eri tavalla, mikäli yritykseni ei olisi olemassa?”
3. On valinta, joka muuttaa/muokkaa yrityksen toimintaa vs. lause, joka sattuu kuvaamaan nykyistä toimintaa raflaavasti.

 

Happotesti

ESIMERKKI

KASVURYHMÄN TARKOITUS

"Kasvuryhmän tarkoitus on kiihdyttää suomalaisten yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä Suomen hyvinvoinnin parantamiseksi."

 

Törkee lupaus: Mikä on yrityksesi rohkea kasvutavoite?

 

Ilman kunnianhimoisia tavoitteita ei synny kasvua. Kasvuryhmässä unohdetaan perinteiset suomalaiset sananlaskut kuten “ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa” ja korvataan ne mieluummin isosti ajattelulla. Ne, ketkä uskaltavat asettaa rohkean kasvutavoitteen, myös todennäköisemmin onnistuvat sen saavuttamisessa. Tämän takia jokainen yhteisömme jäsen antaa oman Törkeen lupauksensa. Kasvukapteeni lupaa törkeesti.

 

Käytännössä Törkee lupaus sisältää niin kovan liikevaihtotavoitteen, että sitä ei voi saavuttaa vain nykyistä bisnestä viilaamalla. Pohjola Rakennus ja Sofigate lupaavat tuoda miljardin yhteisömme liikevaihtopottiin. Törkee lupaus edellyttää yritykseltä uudistumista. Tämän ajatuksen kanssa on pakko olla sujut ollakseen scaleup, koska maailman muuttuessa kiihtyvällä tahdilla jatkuva uudistuminen on edellytys yrityksen selviytymiselle ja pitkäaikaisen kilpailukyvyn luomiselle. Lupauksen henkeen kuuluu, että vaikka tavoite tuntuu lähes mahdottomalta, fiksujen päätösten, rohkean uudistumisen ja intohimoisen tekemisen kautta se on sittenkin mahdollista.

Tarkoitus
"Kun tavoitteet on riittävän korkealla, se motivoi. Törkee lupaus auttaa meitä pitämään katseen tarpeeksi pitkällä. Vuosibudjetoinnin yhteydessä on hyvä ravistella organisaatiota pohtimaan, millainen yritys olemme 7 vuoden päästä. Pitää uskaltaa päästä irti nykyhetkestä, jotta päästään epärationaalisen kasvun tavoitteluun ja haetaan aidosti uusia aihioita. Törkee lupaus on hyvä työkalu taustalla, jotta nälkä ja intohimo säilyy."
Jarkko Veijalainen
3 Step IT
Tarkoitus
"Olen elänyt Kasvuryhmä-elämää jo niin pitkään, että tuntuu itsestäänselvältä antaa Törkee lupaus, joka Kempissä tunnetaan nimellä omistajien tavoite. En halua vaatimattomampaa tavoitetta edes asettaa. Minua vie eteenpäin perheyrittäjän klassinen ajatus siitä, että haluan jättää yrityksen parempana jälkipolville. Organisaatio ei pysty haastamaan itseään ja ajattelemaan isosti ilman Törkeetä lupausta. Kun Törkeen lupauksen on antanut, pitää oma pää vielä säätää niin, että tarvittava rohkeus löytyy. Kasvu vaatii toki myös rahaa, resurssit ja oikeat ihmiset, mutta ennen kaikkea asennetta."
Teresa Kemppi-Vasama
Kemppi

Aseta kovat tavoitteet

 

Kasvutahdon täytyy konkretisoitua rohkeiksi teoiksi. Kasvutahtoisessa yrityksessä kaikilla tasoilla pitää olla rohkeutta kokeilla ja yrittää. Tahto kasvaa ja sitä tukeva kasvukulttuuri lähtee johdosta ja omistajista. Selkeytä omistajien kasvutahto. Kasvua ja rahoitusta haettaessa kaikki lähtee omistajien kasvutahdosta, joka tarvitsee tuekseen hallituksen ja yrityksen johdon. Omistajastrategia selkeyttää valitun tien ja sen seuraukset. Opi sietämään riskiä! Kunnianhimoisiin kasvusuunnitelmiin liittyy aina riskiä, velkaa ja epävarmuutta. Niiden kanssa on opittava elämään, jos haluaa kasvussa onnistua.

Pidä pää kylmänä! Törkeen lupauksen pitää olla innostava ja kunnianhimoinen, mutta uskottava ja realistinen. Innostavuus yhdistettynä uskottavuuteen on voittava yhdistelmä! Pilko Törkee lupaus realistisiksi palasiksi. Kasvu on seurausta ihmisten kasvusta. Kasvua ei synny liikevaihtotavoitteita huutelemalla, vaan yhteisestä kasvumatkasta. Törkeen lupauksen asettamisessa pitää olla koko organisaatio mukana ja siinä onnistuminen edellyttää henkilöstön mukaan saamista. Kunnianhimoiset ihmiset haluavat onnistua. Törkee lupaus vetää puoleensa näitä tyyppejä! Kasvuryhmän entistäkin törkeempi lupaus: 25 miljardia lisää liikevaihtoa vuosina 2015–2025.

 

Lue lisää kasvuryhmäläisten kokemuksia Törkeestä lupauksesta

Törkeen lupauksen happotesti

 

1. On selkeä, houkutteleva ja mitattava.
2. Luo aitoa lisäarvoa, koska ongelma, jota yrityksenä ratkotte on yhä suurempi haaste maailmassa. Aiotte olla maailman parhaita siinä, mitä teette.
3. Sisältää niin kovan liikevaihtotavoitteen, että sitä ei voi saavuttaa vain nykyistä bisnestä viilaamalla. Törkee lupaus edellyttää yritykseltä uudistumista.
4. On niin kunnianhimoinen, että osa sinusta sanoo sen olevan mahdotonta.

 
Happotesti
ESIMERKKI

Kasvuryhmän Törkee lupaus

"Vuonna 2025 kasvuryhmäläiset ovat kiihdyttäneet kasvuvauhtiaan ja luoneet yhteensä 25 miljardia euroa lisää liikevaihtoa. Vuonna 2023 tästä on kasassa 15 miljardia."  (Vuodesta 2015 alkaen)

 

Kasvuaihiot: Oletko tunnistanut kasvuaihiot?

 

Kasvuryhmäläiselle maailma on täynnä mahdollisuuksia. Kasvukapteeni kurkottaa ideahaavillaan sekä eteen että taakse, alas että ylös, ja skannaa villejäkin ideoita löytääkseen aihioita seuraavaan kasvuloikkaan. Kasvukapteenin käsissä on myös osallistaa tarvittavat henkilöt organisaatiosta pohtimaan ja pureskelemaan ideoita, jotta niistä voidaan jalostaa timanttisimmat kasvuaihiot. Kasvuryhmän kokoluokan yrityksillä harvoin on resursseja valtavan prosessin ylläpitämiseen, mutta jokainen kasvukapteeni voi itse raivata aikaa tehdäkseen kasvuaihioiden tunnistamista jatkuvasti. Valitse tarkasti, panosta isosti ja testaa nopeasti!

Kasvuaihio

 

Kasvuaihio

Mitä kasvun ja uudistumisen mahdollisuuksia olemme tunnistaneet?

Kasvuaihiosta kasvuhankkeeksi

 

Kasvuaihio on tunnistettu ja työstössä oleva kasvun mahdollisuus. Kasvuaihio voi ensin olla vain idea, mutta ideaa tulee työstää, testata ja validoida. Yksi kasvukapteenin tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että yrityksellä on mekanismi etsiä uusia kasvuaihioita systemaattisesti ja tulevaisuuslähtöisesti. Jalostuneista kasvuaihioista voidaan nopeastikin resursoida uusia kasvuhankkeita, mikäli tulee tarve vaihtaa suuntaa tai lisätä vauhtia.

Kasvuhanke on toteutusvaiheessa oleva resursoitu kasvuprojekti. Kasvuhanke on yritykselle merkittävä kasvumahdollisuus, johon investoidaan ja jota toteutetaan systemaattisesti. Se on resursoitu, aikataulutettu ja sille on määritetty kirkkaat tavoitteet ja seuranta. Kasvuhankkeita on tyypillisesti yhdellä yrityksellä muutamia. Yksi on todennäköisesti liian vähän (hankkeen lopettamisen kynnys on liian suuri), ja kolme on jo aika paljon.
Tarkoitus
"Henkilöstö pitää saada kasvuun mukaan. On pystyttävä selittämään koko henkilöstölle, miksi kasvamme näin nopeasti ja miksi haluamme kasvaa vieläkin lisää.”
Joran Hasenson
Kastelli-talot

Mistä kasvuaihioita voi etsiä?


Kasvuaihioita voi etsiä niin yrityksen ulkoisista kuin sisäisistä lähteistä. Irrottautuminen yrityksen sisäisestä maailmasta ja operatiivisesta arjesta, ja heittäytyminen pohtimaan ulkoista muuttuvaa maailmaa esimerkiksi tulevaisuuden ilmiöiden, skenaariotyön, megatrendien, suurten globaalien ongelmien ratkaisemisen, toimialan ja markkinan muutosten tai ekosysteemiajattelun näkökulmasta voi viedä aivan uusille urille kasvuaihioiden tunnistamisen suhteen. Esimerkiksi yrityskaupat on yksi merkittävistä kasvun lähteistä Kasvuryhmän yrityksille.

Toisaalta, koskaan ei tulisi aliarvioida nykyisen ydinbisneksen kasvumahdollisuuksia - sitä mikä yrityksessä osataan jo hyvin. Miten hyödynnät esimerkiksi henkilöstöä, asiakkaita tai kumppaneita kasvuaihioiden etsinnässä? Kasvupotentiaalia voi löytyä myös nykyisen toiminnan kipupisteiden ratkaisemisesta tai parhaiden onnistumisten skaalaamisesta. 

 

Maailma on täynnä mahdollisuuksia, mihin niistä tarttua?

 
Vaikka kasvun mahdollisuudet olisivatkin rajattomat, niin yrityksen resurssit ja kyvykkyydet tarttua mahdollisuuksiin eroavat. Validoi kasvuaihiot ja suuntaa kasvun resurssit oikein. Kasvuaihioita voidaan arvioida monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi taloudellisen potentiaalin, tulevaisuuskestävyyden, yrityksen resurssien, kyvyykkyyksien, investointitarpeiden, organisaation sitoutumisen, johdon tuen ja asiakasarvon näkökulmasta. Jokaisen yrityksen tulee valita heille tärkeimmät, selkeät kriteerit kasvuaihioiden arvioimiseen ja tehdä niiden perusteella analyysi kasvuaihion potentiaalista. Vain kaikista lupaavimmat valitaan toteutettaviksi kasvuhankkeiksi.
 
Tarkoitus
"Kasvuryhmän malli erottaa kasvuaihiot kasvuhankkeista on ollut itselle merkittävä oivallus. Jaottelu on hyvä tapa keskustella ideoista - onko idea vasta pohdintavaiheessa vai täyttääkö se kriteerit ja on kasvuhankemateriaalia? Näin luodaan onnistumisen edellytykset kasvuhankkeelle.”
Mikko Nyman
Fastems
Tarkoitus
"Onnistuimme kirkastamaan kasvuaihioiden työstön kriteereitä johtoryhmän sisällä, kiitos Kasvuryhmän työpajassa käydyn keskustelun. Emme ole aikaisemmin käyttäneet selkeitä kriteereitä, mutta käytämme jatkossa. Parviälyä mukaan enemmän!”
Tommi Uksila
Climecon
Tarkoitus
"Tärkeintä oli ymmärtää fokuksen merkitys. Emme voi olla kaikkialla samaan aikaan, vaan uudet markkina-alueet on priorisoitava.”
Marko Penttinen
Molok

Kasvuaihion happotesti

 
1. Toteuttaa yrityksen tarkoitusta ja vie kohti Törkeetä lupausta
2. On rohkea: Jotain, mikä uudistaa liiketoimintaa
3. On itsessään voimakkaan kasvun lähde, ei vain kasvua tukevaa toimintaa, pientä tehostamista tai muuta petraamista

Happotesti

 

KASVUHANKKEET: Miten valitset toteutettavat kasvuhankkeet?

 

Kuinka tosissaan olet kunkin kasvuhankkeen kanssa? Kuinka paljon olet valmis resursoimaan ja investoimaan? Miten rahoitat kasvuhankkeesi? Mitä muutoksia rahoitustarve tarkoittaa yrityksesi omistus- tai pääomarakenteelle? Miten tunnistat, mitä kyvykkyyksiä tarvitset kasvuhankkeen toteuttamiseen? Vain potentiaalisemmat kasvuaihiot valitaan kasvuhankkeiksi. Kullakin yrityksellä on kasvuhankkeiden valintaan omat kriteerinsä, joiden perusteella kasvuaihioita arvioidaan. Se mikä on toiselle potentiaalinen, on toiselle vähemmän potentiaalinen, koska yrityksen tavoitteet, resurssit ja kyvykkyydet eroavat. Jokaisen yrityksen tulisi tunnistaa ne kasvuaihiot, joissa yrityksellä on korkein mahdollinen onnistumisprosentti.

Kasvuhankkeiden valintaKasvuryhmän oppien mukaan toteutukseen valitut kasvuaihiot kannattaa projektoida omiksi kokonaisuuksikseen, kasvuhankkeiksi. Kasvuhanke voi olla esimerkiksi projekti, tiimi tai oma yksikkö yrityksen sisällä, jonka avulla haetaan merkittävää kasvua. Kasvuhankkeisiin investoidaan, ne resursoidaan ja aikataulutetaan. Keskeistä on varmistaa nopea ja oikea-aikainen liikkeellelähtö sekä systemaattinen välitavoitteisiin eli etappeihin rytmitetty johtaminen. Kasvuhankkeet eivät onnistu ellei niihin panosteta täysillä.

Uuden kasvuhankkeen käynnistäminen vaatii rahoitusta, resursointia, toimeenpanosuunnitelman, jatkuvaa seurantaa ja mahdollisesti uusia kyvykkyyksiäkin. Vaikka kasvuaihioita olisi työstetty ja arvioitu laajastikin, niin valinta siitä, mihin aikoo todella panostaa, ei ole helppo. Keskittymällä saada skaalautuvaa kasvua. Lupaavimmat kasvuaihiot tulisi saada liikkeelle mahdollisimman nopeasti.

 

Lue lisää kasvuryhmäläisten kokemuksia kasvuhankkeista

Tarkoitus
"Kasvuhankkeet kestävät pidempään ja maksavat enemmän kuin luulet. Aikatauluta, johda projektia, mittaroi eteneminen ja varaudu yllätyksiin. Yllätykset on nopeampi ratkaista silloin, kun omistajien, hallituksen ja johdon tahtotila on yhtenäinen."
Tapio Ingervo
Polarputki
Tarkoitus
"Jokainen törkeetä kasvua tavoitteleva yritys hakee jollakin aikavälillä kansainvälistä kasvua. Maakuntasarjan joukkueella harvemmin pärjää Mestareiden liigassa. Kun lähdetään tekemään kasvuloikkaa, pitää valmistautua siihen, että tekijät vaihtuvat matkan varrella, ja olla rohkea tekemään näitä muutoksia. Jos yrityksesi kilpailuetu on voittava, saat varmasti mukaan kansainvälisiä tyyppejä. Oletko sinä tämä houkutteleva työnantaja, jonka voittavaan joukkueeseen jengi haluaa?”
Heikki Westerlund
Aspo, Kasvuryhmän perustajajäsen
Tarkoitus
"Kasvuyrityksessä pitäisi aina olla käynnissä 2-3 hanketta, koska ainoasta kasvuhankkeesta luopumisen kynnys on liian suuri. Kun on pari hanketta käynnissä tai uudet heti odottamassa vuoroa, niin kynnys luopua on huomattavasti matalampi. Sen vuoksi on tosi tärkeää, että ykköskasvuhankkeen paikasta olisi jopa vähän kilpailua, kun seuraava hanke olisi jo putkessa.”
Aaro Cantell
Normet
 

Toimeenpano: Miten varmistat onnistuneen toteutuksen?

 

Miten johdat kasvuhankkeen toimeenpanoa arjessa niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan? Miten varmistat kasvuhankkeen onnistuneen toteutuksen? Vaikka kasvuhankkeen käynnistysvaiheessa olisikin syntynyt kirkas suunnitelma sen toteutuksesta, tavoitteet ja mittarit hankkeelle olisi määritetty, resurssit hankittu ja rahoitus varmistettu, on hanke tässä vaiheessa vielä kokonaan tekemättä. Yksi kasvuryhmäläisten keskuudessa käytetty malli toimeenpanokyvykkyyksien kehittämiseen on Verne Harnishin Scaling Up -kirjassa esitetty Rockefeller Habits Checklist™. Listan avulla voit arvioida oman yrityksen toimeenpanokyvykkyyksien eri osa-alueita.

 

Kasvuhankkeen onnistumiseen vaikuttavat tekijät

 

  • Hankkeella on ollut selkeä tavoite
  • Hankkeen etenemistä on mitattu
  • Hankkeelle on tehty riittävä esiselvitys
  • Hanke kytkeytyy yrityksen ydinosaamiseen
  • Hanke on resursoitu (aika, tekijät ja raha)
  • Hankkeella on ollut selkeä projektisuunnitelma ja aikataulu
  • Hankkeella on selkeä omistajuus ja hankkeeseen keskittynyt vetäjä

Lue lisää kasvuryhmäläisten kokemuksia toimeenpanosta

Tarkoitus
"Onnistuneiden kasvuhankkeiden johtaminen lähtee liikkeelle siitä, että kaikilla kehitykseen osallistuvilla on selkeä näkymä isoon kuvaan eli minne olemme yrityksenä matkalla, millaisten kehityskaarten kautta sinne aiotaan päästä ja miten yksittäiset kehityshankkeet liittyvät tuohon kokonaisuuteen. Organisaatiolle tulee myös näyttää, miten tärkeänä yritys pitää kehityshankkeita. Kasvuhankkeet vaativat aina kasvutahtoisia kehittäjiä. Jokaisessa hankkeessa tulisi olla mukana ainakin yksi sellainen henkilö, joka nauttii kasvusta ja aktiivisesti hakeutuu epämukavuusalueelle. Tällaisella mentaliteetilla kaikki haasteet ovat ratkaistavissa."
Johanna Tainio
LeaseGreen
Tarkoitus
"On tärkeää, että kasvuhankkeelle on omistaja ja että omistajalle on taattu riittävät resurssit. Hankkeelle sovitaan selkeät stepit, aikataulu ja pilkotaan hanke sopiviin sprintteihin, joita mitataan sovitulla tavalla. Hankkeen vetäjän kanssa käydään läpi, mitä kyvykkyyksiä hän tarvitsee hankkeen toteuttamiseen, mitä hänellä näistä on nyt ja mitä hänen pitää oppia tai hankkia itselle lisää, että päästään tavoitteeseen. Näiden lisäksi kasvun kulttuuria pitää tietoisesti ja jatkuvasti rakentaa. Se ei välttämättä ole sisäsyntyistä kaikille organisaatioille. Kokeiluun pitää kannustaa ja epäonnistumisista ei pidä lannistua, sillä niitä tulee ja ne on monesti parhaita opin paikkoja."
Tero Hellgrén
M Room
Tarkoitus
"Kasvuhankkeessa pitää luoda kysyntää. Kun puhutaan strategiasta, niin aika usein katsotaan organisaation sisälle, omia valmiuksia ja omaa kyvykkyyttä. Yhtä tärkeää on saada asiakas mukaan kasvutahtiisi ja kasvuhaluusi. Uskon vahvasti siihen, että ottamalla asiakkaan mukaan yhteiselle kasvumatkalle alusta saakka, meillä on paljon suurempi todennäköisyys onnistua.”
Maarit Lepén
Haltija
Tarkoitus antaa suunnan. Tarkoituksen tulee kuvata, minkälaiseen tulevaisuuteen yrityksen toiminta maailmaa vie. Hyvä tarkoitus kirkastaa päätöksentekoa ja antaa pohjan kaikelle tekemiselle yrityksessä.
Aseta kovat tavoitteet. Kasvutahtoisessa yrityksessä kaikilla tasoilla pitää olla rohkeutta kokeilla ja yrittää. Tahto kasvaa ja sitä tukeva kasvukulttuuri lähtee johdosta ja omistajista.
Ratsasta megatrendeillä. Jos megatrendit eivät tue kasvustrategiaasi, niin pitkällä aikavälillä peli on menetetty. Jos tukee, niin menestys ei ole taattu, mutta suunta on oikea.
Häntä ei saa heiluttaa koiraa. Kasvuaihioiden pitää kummuta joko nykyisestä strategian ytimestä tai tulevasta strategian ytimestä. Keskittyminen on kultaa.
Born global -mindset käyttöön! Pidä kaikessa yrityksen toiminnassa kansainvälinen aspekti pinnalla koko ajan. Erityisesti järjestelmien ja nettisivujen muuttaminen myöhemmin voi olla raskasta. Rakenna kansainvälisyyttä reilusti etukenoon myös rekrytointien ja kyvykkyyksien kehittämisen kautta.
Tunnista juuri teille potentiaalisimmat kasvuaihiot. Kriteeristön määrittäminen on tärkeä osa työstöä. Pohdi, mitä haluat, luo sisäinen prosessi, kirjaa systemaattinen kriteeristö ja pidä kiinni kriteereistä.
Perusta yrityksen oma kasvuryhmä. Kasvuryhmän tehtävänä on aika ajoin käydä läpi uusia kasvuaihioita ja mahdollisuuksia. Ryhmän perustaminen on hyvä ensimmäinen askel jatkuvan kasvuaihiotyön synnyttämiseksi.
Varmista nopea liikkeellelähtö. Mieti, mikä on lyhin mahdollinen aika missä voi saada tuloksia. Jos puhutaan vuosista eikä kuukausista, on usein joku kivi jäänyt kääntämättä.
Eliminoi oto. Aitoa kasvuhanketta ei viedä läpi oman työn ohella. Mikäli perusbisneksen ja kasvuhankkeiden rajapinta ei ole selvä, ei kasvuhankkeilla usein ole dedikoituja resurssejakaan.
Panosta pehmeyteen! Jotta pystytään tunnistamaan kyvykkyyksiä, täytyy tietää, mikä ennustaa työssä suoriutumista. Yleensä keskitytään koviin taitoihin, koska niitä on helppo mitata. Pehmeät taidot ennustavat kuitenkin kovia taitoja paremmin työssä suoriutumista.
Projektoi kasvu. Aikatauluta, resursoi, budjetoi ja tavoitteellista kasvun tekeminen etappien kautta. Pura strategia konkretiaksi eri toimintotasoille.
Tunnista innostuksen ajurit. Mikä juuri teidän yrityksessä innostaa henkilöstöä ja johtoa? Innostuuko henkilöstö yrityksenne tarkoituksesta, hyvästä työporukasta vai itsensä toteuttamisesta? Rakenna kulttuuria innostuksen ajureita hyödyntäen.
LATAA ILMAISEKSI

KASVURYHMÄLÄISTEN OIVALLUKSIA KASVUSTA

Kaikki, mitä tarvitset aloittaaksesi oman yrityksesi kasvumatkan

 

Lataa oivallusoppaita

Kasvun ytimessä

Syksyn opas 2

Kasvun lähteet-1

Kasvutahto