Tuotantoteknologian sopimusvalmistaja Stera Technologies:lla menee hyvin. Yrityksen liikevaihto kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa yli 90 M€:n, ja vuoden 2022 liikevaihto yltää 110 M€:oon. Sterassa panostetaan kannattavaan kasvuun, jota on haettu sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Yrityksessä osaamispääoman kasvattaminen nähdään tärkeäksi keinoksi kasvattaa myös yrityksen arvoa.


Avoin tiedonjako hyödyttää kaikkia


Steran asiakkaista kymmenen suurinta tuo yli 80% yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Tulevaisuuskestävää kasvua rakennetaan tiiviisti ja avoimesti yhteistyössä näiden asiakkaiden kanssa. Tiedon jakaminen myös eri toimialoilla toimivien asiakkaiden välillä nähdään tärkeänä, sillä esimerkiksi osaamisen kehittämisessä ja uusien innovaatioiden syntymisessä tällainen “ristiinpölytys” auttaa kaikkia. “Edellisessä strategiaprosessissa keräsimme netin yli palautetta asiakkailta. Ohjasimme prosessia kysymyksillä, ja asiakkaat näkivät toistensa vastaukset yritys- ja asematasolla. Tästä dialogista saatiin hyvä yhteenveto, jossa kerroimme, minkälaisia löydöksiä kyselyistä tuli. Tämä jaettiin kaikille asiakkaillemme, koska heidän välillä oli selkeitä synergioita. Me olemme valinneet sen tien, että asiakkaat tietävät, keitä muut asiakkaamme ovat, ja jaamme tietoa avoimesti. Ehkä se, että olemme avanneet tätä näin laajasti, on auttanut myös asiakkaita olemaan avoimia”, kertoo Steran toimitusjohtaja Jussi Ohlsson.


Yhteinen roadmap asiakkaiden kanssa tuo näkyväksi myös yhteisiä tulevaisuuden osaamisen tarpeita

“Teemme tiivistä yhteistyötä suurimpien asiakkaidemme kanssa. Meillä on liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa on mukana asiakkaiden yritysjohtoa, tuotekehitystä, osto-organisaatiota, divisioonavetäjiä. Teemme yhteisen tiekartan 3-5 vuoden aikajänteellä siitä, miten yhteistyötä kehitetään. Siellä on tietysti asiaa investoinneista, mutta hyvin paljon puhutaan osaamisen kehittämisestä. He kertovat omien asiakkaidensa liiketoiminnan signaaleja, minkälaista osaamista heidän organisaationsa tarvitsee tulevan viiden vuoden aikana, ja mitä he odottavat meidän kaltaiselta toimijalta. Sieltä saamme siemeniä siihen, millaista osaamista me tarvitsemme, ja mitä meidän pitää huomioida omassa toiminnassamme.”

Steran tapa jakaa tietoa ja kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa ei ole vielä aivan tavanomaista suomalaisyrityksissä. Avointa jakamisen kulttuuria asiakkaiden kanssa on tosin Sterassakin pitänyt harjoitella. “Olemme tehneet tätä 10-vuotta. Ensimmäisellä kerralla mukana oli asiakkaalta ostaja ja puhuimme hinnasta ja suorituskyvystä. Kehitys tulee siitä, että tunnemme asiakkaiden organisaatioissa oikeat ihmiset ihan ylös asti ja välitämme aidosti siitä, miten asiakkaillamme menee. Myynnillä tarkoitetaan oikeastaan pitkäjänteistä asiakasyhteistyösuhteiden hoitoa ja kehittämistä. Meidän asiakkuudenhoitoprosessi on sitä, että esitämme meidän asiakasstrategiaprosessin ja kerromme, että haluamme käydä sen läpi asiakkaiden kanssa kerran vuodessa. Kysymme myös ihan suoraan asiakkailtamme, mitä he odottavat meillä tapahtuvan viiden vuoden sisään, jotta se, mitä me teemme, tukee heidän liiketoimintaansa. Olemme saaneet tästä poikkeuksetta hyvää palautetta”, Jussi mainitsee.

Tulevaisuuden osaamistarpeet ovat toimialariippumattomia - yhteistyö oppilaitosten kanssa tärkeää

Jussi kertoo, että asiakkaasta riippumatta sekä heidän että Steran omat osaamisen kehittämisen tarpeet kiteytyvät digitalisaatioon, vastuullisuuteen ja loppuasiakkaan liiketoiminnan parempaan ymmärtämiseen.

Tulevaisuuden osaajien ja tarvittavan osaamisen kartuttamisessa ja kehittämisessä Stera tekee tiivistä yhteistyötä myös eri oppilaitosten kanssa. “Haluamme olla aktiivinen paikallinen työnantaja, ja olen esim. itse Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunnassa mukana. On tärkeää, että saamme oppilaitoksille yritysten näkemyksen siitä, minkälaista osaamista meillä tarvitaan. Käytännön tasolla teemme paljon ammatti-instituuttien kanssa oppisopimusyhteistyötä sekä uusien osaajien että oman henkilöstön kouluttamiseksi.” Jonkin verran yhteistyötä tehdään myös ammattikorkeakoulujen ja teknillisten yliopistojen kanssa. “Oppilaitosyhteistyön kautta saamme uusia työntekijöitä, mutta meistä jää myös sellainen kuva, että Steralla on hyvä pöhinä.”

Vetovoimassa ja pitovoimassa työnantajamielikuvalla on tärkeä rooli

Tätä pöhinää on tuettu myös ulkoisella viestinnällä. “Ulkoisesta markkinointiviestinnästämme 80% on työnantajamielikuvan rakentamista, ja se, että meillä kehitetään uusia innovatiivisia toimintoja ja on startup-henkistä kehittämistä, rakentaa meistä paljon dynaamisempaa työnantajakuvaa kuin sopimusvalmistajasta, josta kukaan ei oikein tiedä, mitä he tekevät”, Jussi mainitsee.

Sisäisessä viestinnässä taas on tärkeää tuoda näkyväksi Sterassa vallitsevaa aitoa kasvun kulttuuria, jossa uskalletaan kokeilla ja oppia, mutta myös epäonnistua. Jussi kertoo, että Steralla tätä työtä tehdään esimerkiksi kasvuhankkeiden kautta, jotka ovat myös tärkeä keino kartuttaa strategista osaamista.


Lue lisää: Sterassa kasvuhankkeilla kehitetään tulevaisuuskyvykkyyttä ja osaamista