Kasvuryhmän Future Back 2019
Arvioitu lukuaika: 3min

Kasvua Suomen hyvinvoinnin eteen

Kasvuryhmä | 26 lokakuuta, 2020

Kasvutahto, eli halu ja rohkeus jatkuvasti kehittää ja kasvattaa yritystä, on kasvun tärkein draiveri. Yritykset ovat tällä hetkellä kovan paikan edessä - kasvua ei synny ilman uudistumista ja juuri nyt pitää säilyttää kirkas fokus siinä, että nimenomaan kasvutahto johdattaa yritystä oikeaan suuntaan. Uudistumisen vaatimukset ovat nyt kovat ja Suomen noin 280 000 yritystä tekee tällä hetkellä hartiavoimin töitä, että kasvua syntyy myös jatkossa.

 

Pienyrityksissä ja keskisuurissa yrityksissä on valtava potentiaali


Ilkka Kivimäki toi Talouselämän Tebatissa 10.10.2020 esille miten keskisuurilla yrityksillä (50-250 hlö) on merkittävä vaikutus talouteen ja hyvinvointiimme Suomessa. Keskisuuria yrityksiä on Suomessa vain prosentti kaikista yrityksistä, mutta nämä yritykset tuovat lähes neljäsosan suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja yli 20 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista.

Kun näihin lukuihin yhdistetään pienyritykset (10-50 hlö), jotka edustavat 5,8%:ia Suomen yrityksistä ja 18,4% yhteenlasketusta liikevaihdosta, huomataan pienyrityksissä ja keskisuurissa yrityksissä piilevä valtava potentiaali kasvuun, vientiin ja työllisyyteen.

Kun tarkastelemme työllisyyslukuja pidemmällä aikaikkunalla ja ajassa ennen koronaa,  huomaamme, että pienyrityksiin ja keskisuuriin yrityksiin on syntynyt yli 135 000 uutta työpaikkaa vuosien 2001-2018 aikana. Samaan aikaan työpaikkojen määrä suuryrityksissä on merkittävästi vähentynyt; yli 1000 henkeä työllistävistä yrityksistä on vajaan parinkymmenen vuoden aikana kadonnut noin 22 000 työpaikkaa.

Näiden lukujen valossa hahmottuu, että pienyrityksissä ja keskisuurissa yrityksissä on Suomen talouskasvun toivo.


Keskisuurten yritysten osuus kasvusta on suurentunut


Keskisuuret yritykset ovat perinteisesti kasvaneet suhteessa hitaammin kuin pienet ja suuret yritykset. Tilastokeskuksen dataan perustuen 2012 keskisuuret, tässä 10-200 miljoonaa euroa vaihtavat yritykset, loivat 30% suomalaisyritysten liikevaihdosta, mutta 2007-2012 välisestä liikevaihdon kasvusta vain 15%. Tässä nähtiin valtava hyödyntämätön potentiaali niin kasvun,  viennin kuin työpaikkojen suhteen, mikä oli yksi syy Kasvuryhmän syntymiseen.

Viime vuosina tämä tilanne on muuttunut. Tilastokeskuksen lukuja tarkastellessa huomaamme, että 10-200 miljoonaa vaihtavien yritysten osuus yhteenlasketusta liikevaihdosta 2018 on edelleen 30% prosenttia, mutta 2014-2018 liikevaihdon kasvusta keskisuurien osuus oli noussut 39%:iin.

Kasvuryhmä ja Kasvu Open edistävät yritysten kasvua


Kasvuyrittäjiä yhdistää vankka näkemys siitä, että jos yritys lakkaa innovoimasta ja investoimasta, pian loppuu kasvu. Ja kun kasvu loppuu, alkaa yrityksen näivettyminen. Kasvu Open ja Kasvuryhmä ovat kasvujohtajien yhteisöjä, joissa kasvua sparrataan yhdessä vertaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Kasvu Open kohtauttaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita


Kasvu Open on Keski-Suomen kauppakamarin voittoa jakamaton yleishyödyllinen tytäryhtiö, joka kohtauttaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita. Kasvu Openissa mukana olevia yrityksiä sparrataan kasvuun Kasvu Open Kasvupoluilla®, jotka toteutetaan yli 200 alueellisen ja toimialakohtaisen yhteistyökumppanin kanssa.

Kasvu Open -sparraukseen osallistuu vuosittain satoja kasvuyrityksiä, pääosin alle 10Me vaihtavia yrityksiä. 560 yrityksen otannalla, Kasvu Openissa mukana olevat yritykset arvioivat tekevänsä 1,6 miljardia euroa uutta liikevaihtoa tulevien kolmen vuoden aikana. Samaan aikajaksoon nämä yritykset arvioivat luovansa lähes 9000 uutta työpaikkaa Suomeen.

Tutustu Kasvu Openiin
Yritysten liiketoiminnan kehittämiseen Kasvu Open on tuottanut kasvuyritysanalyysin.


Yritysten kasvu ei synny ilman kunnianhimoisia tavoitteita - Kasvuryhmässä luvataan Törkeesti

Kasvuryhmä on yli 10Me vaihtavien yritysten yhteisö, jossa toimitusjohtajat, omistajat ja hallituksen puheenjohtajat auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi. Kasvuryhmän toiminta perustuu avoimeen kokemusten jakamiseen, pyyteettömään kaverin auttamiseen ja positiiviseen energiaan. Kasvuryhmän perustivat 29 yrittäjäkonkaria, jotka esimerkillään ovat luoneet yhteisön, jossa kasvua rakennetaan tosissaan.

Kasvuryhmässä jokainen jäsenyritys antaa oman Törkeen lupauksensa, eli kunnianhimoisen kasvutavoitteen. Yhteisön jäsenten yhteinen Törkee lupaus on, että yhteisöön kuuluvat yritykset ovat luoneet yhteensä 15 miljardia euroa lisää liikevaihtoa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tähän mennessä siitä on vertaissparrauksen voimalla saavutettu jo lähes 5 miljardia.

Tutustu Kasvuryhmään

Kasvuryhmä ja Kasvu Open tekevät yhteistyötä yritysten kasvun vauhdittamiseksi. 

 

Lähteet:
Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastot.
Yrittäjyystilastot, Suomen Yrittäjät: