Kasvuyrityksissä pidetään katse horisontissa rakentamalla operatiivisen arjen ohessa aktiivisesti ja systemaattisesti tietä kasvuun. Kasvuryhmä on se paikka, jossa kasvujohtajat löytävät oman yrityksensä kasvun suunnalle ja kasvuhankkeiden toteuttamiselle kaikupohjaa ja uusia näkemyksiä.

Törkee lupaus  on enemmän kuin euroja -  se on lupaus rakentaa kestävää tulevaisuutta


Kasvuryhmäläiset lupaavat törkeesti - koko Suomen hyvinvoinnin eteen. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa yhä enemmän sitä, että jokaisen yrityksen on pohdittava entistäkin tarkemmin, mistä ja miten kasvua haetaan. Jos yritys ei panosta vastuulliseen toimintaan ja lähde rakentamaan siitä ydinliiketoimintaa, kasvun edellytykset heikkenevät dramaattisesti ja aika ajaa ohi niin asiakkaiden, rahoittajien kuin muidenkin sidosryhmien toimesta. Kasvuryhmän Törkee lupaus tarkoittaakin paljon enemmän kuin euroja. Se on lupaus rakentaa kestävää tulevaisuutta. 

 

Mistä tulevaisuuden kasvu syntyy?

 

Tulevaisuuden kasvu on kestävää, sellaista, joka mahdollistaa edelläkävijyyden globaalissa kilpailussa osaaja-, yritys- ja yhteiskunnan tasoilla. Kestävä kasvu edellyttää yrityksiltä jatkuvaa uudistymiskykyä, visionääristä ajattelua sekä halua ja rohkeutta investoida kehitykseen ja uudenlaisiin toimintatapoihin. 
Kestävän kasvun tavoite on luoda yli sukupolvien ja strategiakausien ulottuvaa kannattavaa yritystoimintaa, joka huomioi toiminnan pitkän aikavälin riskit ja tuo ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle enemmän arvoa kuin ottaa. 


Millainen on kasvuyritys, joka on tulevaisuuden menestyjä?

 

Kasvuyritys on rohkea edelläkävijäyritys, joka ymmärtää ja kantaa läpinäkyvästi vastuun oman toimialansa ja yrityksensä vaikutuksista läpi arvoketjujen. Kasvuyritys panostaa tulevaisuuden kyvykkyyksien rakentamiseen, joilla mahdollistetaan uudenlaiset innovatiiviset ratkaisut.
Haluamme panostaa siihen, että Kasvuryhmän kasvuyritys on vetovoimainen menestyjä, joka toimii reilusti kaikilla tasoilla ja luo kestävää tulevaisuutta kaikille yhteistyössä ekosysteemin eri toimijoiden kanssa.


Mitä voimme tehdä yhdessä, jotta luomme yrityksille edellytyksiä menestyä?


Monelle kasvuyritykselle, myös monelle kasvuryhmäläiselle, vihreä siirtymä tuo  valtavia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten edellytykset hyödyntää ja tarttua näihin mahdollisuuksiin vaativatvat usein myös toimialat ja toimintamuodot ylittävää yhteistyötä, laajempia verkostoja ja konkreettisia keinoja. 

Kasvuryhmässä näihin mahdollisuuksiin tarttuminen ja niissä onnistuminen nähdään äärimmäisen tärkeänä. Laitamme kädet saveen tekojen muodossa. Tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja löytää yhdessä keinoja vastata niihin haasteisiin, jotka ratkomalla pystymme paremmin auttamaan yrityksiä vihreän ja kestävän kasvun toteuttamisessa ja kasvun skaalaamisessa. 

Tervetuloa mukaan matkalle, rakennetaan yhdessä ekosysteemiä, konkretiaa ja keinoja kestävään kasvuun!


Tutustu, miten kasvuryhmäläiset rakentavat tulevaisuuden kyvykkyyksiä:

Uudistumiskykyinen kasvuyritys  

Kulttuuri ja osaaminen ovat tulevaisuuskyvykkään yrityksen selkäranka


Miten pääset mukaan Kasvuryhmän vertaisyhteisöön?

Tutustu jäsenkriteereihin ja hae!