Kasvuryhmän kesäjuhlassa pysähdyttiin tänä vuonna kasvuyritysten perustan äärelle: Mitä olemme oppineet kasvun rakentamisesta nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä? Mitkä asiat juuri nyt edesauttavat suomalaisia yrityksiä kasvamaan vastuullisesti ja kestävästi? Keskustelua alustivat Varman toimitusjohtaja Risto Murto, Dinoliftin toimitusjohtaja Karin Nars ja Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund.

Turbulentti toimintaympäristö on tuonut yrityksille oppeja riskienhallinnasta ja resilienssistä

Viime vuosina toistuvat kriisit ovat pistäneet kapuloita yritysten kasvurattaisiin. Hyvä uutinen on se, että kokemusten kautta saadut opit, resilienssi ja kriisinhallintakyky, auttavat organisaatioita rakentamaan tulevaisuutta kestävälle pohjalle.

 

Riskianalyysit ja ennakointityö nousevat entistä tärkeämmiksi yritysten työkalupakeissa

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, monessa suomalaisessa yrityksessä mietittiin, olisiko jotain ollut tehtävissä aiemmin itä-markkinoiden suhteen. Vaikka tilanne yllätti lopulta kaikki, isot muutokset ovat olleet nähtävissä.

Suuremmissa yrityksissä ennakointia ja riskianalyyseja osataan varmasti jatkossa arvostaa entistä enemmän. “Riskit kannattaa punnita ja miettiä aidosti, mitä ne tarkoittavat”, Heikki Westerlund arvioi. Myös Risto Murto näkee tämän tärkeäksi: “Kaikkialla yhteiskunta ei toimi talouden argumenteilla, ja tämä pätee myös esimerkiksi Kiinaan. Kun toteat riskin, se vaikuttaa tuotto-odotuksiin. Jos on poliittinen riski, jota ei pysty arvioimaan, investoinnin rahat täytyy saada kotiutettua nopeammin.”

 

Vahvuuksia kannattaa vahvistaa ja johtamisessa keskittyä selkeyttämään tilannekuvaa

Kriisit ovat muuttaneet yritysten toimintatapoja ja johtamista. Dinoliftilla kriisit ovat ketteröittäneet operatiivista toimintaa ja päätöksentekoa entisestään. “Kun ympärillä on kova tilanne, pitää miettiä, missä ollaan törkeen hyviä ja vahvistaa omia vahvuuksia. Käynnistimme tehtaalla päivittäisen johtamisen, jotta kaikilla on sama tilannekuva koko ajan”, Karin Nars kertoo. Myös johtoryhmä on jaettu kahtia, operatiiviseen ja strategiseen, jotta strategia pysyy johtoryhmän agendalla nopeista ja huomiota vaativista operatiivisista päätöstarpeista huolimatta.

 

Yrityksissä huomio sopimusrakenteisiin ja kustannusten hallintaan

Makrotalouden näkökulmasta markkinoilla kasvua haastavat samaan aikaan inflaatio ja työvoimapula. “Olemme talouden nousukauden ylikuumenemistilanteessa, josta juuri kenelläkään nyt operatiivisessa johdossa olevalla ei ole kokemusta. Ongelmat ovat klassisia ja päällimmäisenä on sopeutuminen inflaatioon. Myös poliittinen riski, sota, on toteutunut. Mahdollisuuksia kasvuun on, mutta tilanteessa on paljon toimialakohtaisia eroja. Monella toimialalla suhteelliset asemat saattavat muuttua. Tämä voi olla kannattavuusshokki. Kun hinnat muuttuvat yllättäen, ennakointi on vaikeaa. Yrityksissä kannattaa kiinnittää nyt huomiota siihen, miten hanskataan inflaatio ja suhteellisten hintojen voimakas muuttuminen sopimusrakenteissa”, Risto Murto kertoo.

 

Suomen arvo investointikohteena on noussut

Kokonaismarkkinassa kriisit eivät näytä heikentäneet Suomen asemaa investointikohteena, päinvastoin. Suomi on demokraattinen ja instituutioiltaan luotettava investointikohde.

Nordean Aleksi Lehtosen mukaan kiinteistösijoittajat ovat edelleen kiinnostuneet Suomesta. Myös yrityskauppojen osalta on nähty verraten aktiivinen kevät. Pääomasijoittajilla ja rahastoilla on paljon likviditeettia, joka etsii kohteita, eikä korkotason nousu ole vielä vaikuttanut riskinottohalukkuuteen. Teollisuuspuolella sen sijaan on merkkejä viilenemästä.

Suomalaisten kanssa halutaan myös käydä kauppaa. “Suomalaiseen avoimuuteen ja suorapuheisuuteen luotetaan. Me ei lakaista ongelmia maton alle vaan ratkaistaan ne ja mennään eteenpäin”, Karin Nars pohtii.

Eteenpäin onkin se suunta, jonne kasvuyritykset katsovat nyt. “Shokkeja tulee. Jos halutaan kasvaa ja voittaa, täytyy olla näkemystä ja uskaltaa ottaa näkemystä. Ydin on siinä, että kasvulla pitää olla vankat perustat, sellaiset elementit ja pohjat, jotka kestävät kriisejä”, Heikki Westerlund summaa.

 

Tulevaisuuden kasvu rakennetaan kestävien perustusten päälle

Arvot ja tarkoitus muodostavat peruskiven, jonka varaan yritysten tulevaisuus rakennetaan. Kun tunnistetaan ja punnitaan riskit huolellisesti, pidetään huolta riittävistä resursseista ja panostetaan osaavaan henkilöstöön, asiakasymmärrykseen ja asiakasarvon kasvattamiseen, päästään pitkälle.

“Kasvuyhtiöiden on oltava optimisteja, jotta kasvuaskelia uskaltaa ottaa. Kun tekee asioita kestävän kehityksen teemalla ja seuraa arvoja ja strategiaa, on pakko uskoa, että onnistutaan”, Karin Nars sanoo.

Kasvuryhmän yhteisössä näitä optimisteja on 250 yhteensä 210 eri aloilla toimivasta yrityksestä. Yhdessä nämä kasvujohtajat kirittävät toisiaan kasvussa, uudistumisessa ja kansainvälistymisessä.

 

Lue lisää

Kultainen Kuokka 2022 Vahteruksen Mauri Konnulle

Kasvuryhmän yhteisössä juhlittiin kevään onnistumisia ja virittäydyttiin kesään

Kuplivaa kesän ja kasvun kunniaksi! Kasvuryhmän 5-vuotista matkaa muisteltiin kesäjuhlissa