Matti Alahuhta on yksi Suomen tunnetuimpia yritysjohtajia. Hän on myös Kasvuryhmän perustajajäseniä ja vaikuttaa tällä hetkellä Kasvuryhmän toimintaan hallituksesta käsin. Matille Suomen elinkeinoelämän edistäminen on sydämen asia, ja Kasvuryhmässä hän haluaa edistää keskisuurten yritysten kasvukykyä ja tahtoa.

Kasvuryhmän tehtävä, sen missio, on Suomelle erittäin tärkeä. Maamme yritysten kokojakautuma on kuin tiimalasi - meillä on paljon hyviä pieniä yrityksiä ja myös varsin hyvä määrä hyviä suuria yrityksiä, mutta meidän on tärkeä saada mahdollisimman moni keskisuuri yrityksemme kiihdyttämään kasvuaan. Juuri tähän Kasvuryhmä keskittyy.

Olin perustamassa Kasvuryhmää vuonna 2015. Heti alusta lähtien toiminnassa näkyi avoimuus ja keskinäinen toisiltaan oppimisen halu. Kun kaksi vuotta sitten palasin Kasvuryhmän toimintaan taas aktiivisemmin, olin erittäin iloinen siitä, että innostus oppimiseen ja kasvuun on nyt vieläkin suurempi kuin toiminnan alkuvaiheessa. Toimintaa on myös kehitetty hyvin, ja siinä mukana olevien yritysten määrä on kasvanut merkittävästi. Haluan edistää sitä, että saamme mahdollisimman monta keskisuurta yritystä mukaan Kasvuryhmään. Samalla haluan tukea Kasvuryhmän toiminnan jatkuvaa kehittymistä. 

Minusta on tärkeää, että mahdollisimman monessa suomalaisessa keskisuuressa yrityksessä oivallettaisiin seuraavat viisi johtamisen avainperiaatetta, jotka kaikki mahdollistavat nopeaa ja kannattavaa kasvua:

1. Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet
2. Avoimuus ja suoruus
3. Fokus
4. Yksinkertaisuus ja
5. Oikea-aikaisuus.

Kasvuoivallus: Murroskohdat ovat mahdollisuus - onnistuminen edellyttää hyvää, avointa kulttuuria, fokusta, oikea-aikaisuutta ja nopeaa päätöksentekoa 

Nokia lähetti minut vuoden -89 kesällä vuodeksi Sveitsiin IMD:hen tekemään väitöskirjaa aiheesta ”Global Growth Strategies for High Technology Challengers”. Samanaikaisesti johdin Nokia Tietoliikenteen Erillisviestiverkot -liiketoimintaa perjantaisin Nokian Geneven toimistosta käsin, mikä sekin oli opettavainen kokemus. Aiheeni ei olisi voinut olla mitenkään kiinnostavampi. Markkinat olivat
globalisoitumassa laajasti hyvää vauhtia, ja Nokia oli fokusoitumassa tietoliikenteeseen.

Väitöskirjani keskeinen johtopäätös oli se, että nopeasti kasvavilla, nopeasti muuttuvilla markkinoilla teknologiamurrosten toistuva hyödyntäminen luo parhaat mahdollisuudet kasvuun. Hitaammin kasvavilla markkinoilla taas oikeaan aikaan aloitettu konsolidointiprosessi on usein erinomainen ratkaisu kasvun luomiseen. Näitä toimialamurrosten kasvumahdollisuuksia olen ollut sitten työstämässä Nokiassa, Koneessa ja DevCo Partnersissa.

Oivalsimme myös myöhemmin sen, että negatiivisetkin murrokset tuovat mahdollisuuksia irtiottoon kilpailijoista. Onnistuimme tässä Nokialla matkapuhelinmarkkinan kasvun romahtaessa 50 prosentin tasosta miinukselle vuonna 2001 ja Koneella 2009 globaalissa talouskriisissä.

Onnistuminen murroskohdissa edellyttää kaikissa tapauksissa hyvää, avointa kulttuuria, fokusta, oikea-aikaisuutta ja nopeaa päätöksentekoa. 


Lue lisää:

Matti Alahuhta Kasvuryhmän hallituksen jäseneksi

Tutustu Kasvuryhmän hallitukseen