Juuri nyt moni yritys joutuu käyttämään ison osan resursseistaan tästä hetkestä selviämiseen. Tuleva kasvu on kuitenkin syytä pitää ajatuksena takaraivossa ja toimintaa ohjaavana suuntaviittana. Molempikätinen johtajuus auttaa tasapainoilemaan nykytoiminnan kehittämisen ja tulevaisuuteen kurkottamisen välillä.

”Perusbisnes vaatii tässä tilanteessa huolenpitoa, mutta jos samalla ei panosteta lainkaan tulevaan kasvuun, seuraukset ovat edessä myöhemmin. Kun koronan aikaansaamasta lamasta noustaan, on tärkeää, että kasvun avaimet on jo luotu valmiiksi”, sanoo VTT:n erikoistutkija Matti Pihlajamaa.

Pihlajamaa näkee tilanteessa myös liiketoimintamahdollisuuksia.

”Elämme suurta muutosta siinä, miten ihmiset haluavat elää ja kuluttaa sekä kuinka yhteiskunta ylipäätään toimii. Jos näihin muotoutuviin tarpeisiin pystyy vastaamaan, on yritys hyvissä asemissa.”

”Jotta rohkenee hypätä epämukavuusalueelle ja lähteä mukaan aivan uusiin mahdollisuuksiin, täytyy yrityksellä olla halua altistaa itseään myönteisille sattumille.” – Hanna Ristola, Premix

Lue Premixin tarina täältä

Molempikätinen johtajuus: Innovointi ja operatiivinen arki täytyy saada keskustelemaan keskenään


Merkittävään uudistumiseen tähtäävä innovointityö sekä nykyisen liiketoiminnan tehostaminen vaativat kumpikin omanlaisensa kulttuurin, prosessit ja mittarit. Siksi moni organisaatio erottaa innovointityön myynnistä ja tuotannosta omaksi yksikökseen tai startupikseen. Näin resurssit kohdennetaan selkeästi, eivätkä ihmiset jää tavoitteiden ristipaineeseen.

Tämä molempikätisyyden perusmalli on toimiva monelle, kunhan organisaatio panostaa eri yksikköjen väliseen viestintään.

”Innovoinnin pitäisi pysyä kiinni arjessa eikä nousta huomaamattaan norsunluutorniin. Kriittisin vaihe on siinä, kun erillään kehitetty tuote tai palvelu on kypsä myyntiin ja se pitäisi siirtää perusorganisaation puolelle. Usein ihminen vieroksuu sitä, mikä annetaan ulkopuolelta. Siksi eri yksiköiden välille tarvitaan hyvät suhteet, toimiva kommunikaatio ja molemminpuolista ymmärrystä siitä, mitä toinen tekee”, Pihlajamaa päättää.

Näin Premixillä toteutetaan molempikätistä johtajuutta

Uudistumiskyvystä lisää Kasvuryhmän Future Back 2020 -tapahtuman yhteenvetosivulla