image column 1 widget_1599590663483
image column 2 widget_1599590663483
image column 3 widget_1599590663483
image column 1 widget_1599655355560

Uudistumiskykyinen yritys on tulevaisuuskestävä - 600 jaettua oivallusta yritysten ja koko Suomen hyvinvoinnin eteen!

 

Yrityksen tulevaisuuskestävyys riippuu sen kyvystä ja rohkeudesta uudistua. Samat uudistumisen mekanismit, jotka siivittävät yrityksen kasvuun, vievät meidät voittajina tämän tiukan tilanteen yli. Future Back Online -tapahtumassa 5.11.2020 Kasvuryhmäläiset avasivat keskustelua uudistuvan yrityksen arjesta, johtajalta johtajalle.

 

Melkein viidesosa Suomen keskisuurista yrityksistä oli mukana vaihtamassa kokemuksia ja oivalluksia yritystensä ja koko Suomen hyvinvoinnin eteen -  keskisuurissa yrityksissä piilee kasvupotentiaali, joka kääntää Suomen talouden kasvuun.

”Yrityskenttä polarisoituu lähivuosina. Etäisyys parhaiten menestyvän neljänneksen ja huonoiten menestyvän neljänneksen välillä kasvaa. Kumpaan neljännekseen haluatte kuulua? Nyt on mahdollisuus ohjata yritystä parhaaseen neljännekseen. Se tehdään niillä keinoilla, mitä Future Backissa nostettiin esiin.”

– Risto Siilasmaa

 

 

 

Intro, Ilkka Kivimäki

 

Risto Siilasmaa: Tunnista markkinan nopeimmin kasvavat osa-alueet


”Mikä tahansa suunnitelma teillä on yrityksessä olemassa, sen taustaoletusten muuttuminen tai niiden suhteen väärässä oleminen on nyt todennäköisempää kuin koskaan ennen”, Risto Siilasmaa toteaa puheenvuoronsa aluksi.

Kilpailukyky muuttuvassa maailmassa riippuu siitä, pystyykö yritys siirtämään resursseja, investointeja ja painopisteitä oikeaan aikaan niille alueille, jotka tulevat kasvamaan nopeammin. Mutta mistä muuttuvassa ympäristössä voi tunnistaa, mitkä liiketoiminnan osa-alueet tai markkinat kasvavat nopeimmin? Risto Siilasmaa kannustaa kasvuyrityksiä vaihtamaan näkökulmaa.

Mieti yrityksesi olemassaoloa uudesta näkökulmasta. Oivallammeko oikein, mitä yrityksemme todella tekee? Ymmärrämmekö, mitä ja miten asiakkaat haluavat ostaa? Vain kriittiseen itsereflektioon kykenevä yritys voi kasvaa muuttuvan markkinan mukana.

Luovu vanhasta ja siirrä painopistettä. Moni yritys panostaa pieneneviin markkinoihin vaikkapa historian painolastin ja asiakkaiden odotusten takia. Yrityksessä vaaditaan kulttuurin muutosta, jotta se pystyy siirtämään painopistettä uusille alueille.

Kokeile rohkeasti, luovu ajoissa. Top down -johtaminen ei salli kokeiluja, vaan yrityksessä pitää pystyä delegoimaan vahvasti. Kokeileminen vaatii myös rohkeutta tunnustaa ajoissa, jos jokin ei toimi. Älä laita kaikkia paukkuja yhden kortin päälle, vaan pyöritä useita samanaikaisia kokeiluita.

Löydä oma erilaisuutenne. Kasvava yritys on erilainen kuin muut yritykset, myös asiakkaan näkökulmasta. Oma erilaisuus pitää määritellä itse, eikä antaa sen vain tapahtua tai asiakkaiden päättää. Onko teillä vaikkapa uusi rohkea liiketoimintamalli uudistamaan markkinaa ja ostamista?

 

 

Tallenne Riston puheenvuorosta

 

 

Nando Malmelin: Johda radikaalia uudistumista


VTT:n Nando Malmelin ylistää suomalaisten yritysten uudistumishalua. Onhan Future Back -tapahtumaankin kokoontunut 600 kasvujohtajaa keskustelemaan teemasta. Usein uudistuminen ja kasvun rakentaminen on kuitenkin vähittäistä parantamista ja olemassa olevan kehittämistä.

Malmelin peräänkuuluttaa uutta ymmärrystä, työkaluja ja johtamismalleja siihen, miten yritys voi uudistua radikaalisti. Yrityksissä on hyvä tunnistaa, millaisia esteitä yrityksen historia, nykyhetki ja tulevaisuus uudistumisen eteen heittää.

Yrityksissä luonnollisesti takerrutaan siihen, miten aiemmin on toimittu, koska se toiminta on aiemmin tuottanut menestystä. Toisaalta organisaation jäykät rakenteet ja siiloutuminen hidastavat uudistumista. Kvartaalitalouden pakkopaita päällä yritysten painopiste on tuloksen, kannattavuuden ja tuottavuuden maksimoinnissa. Tulevaisuuden ennakointi on usein projektimaista ja pistemäistä, jolloin tulevaisuuden ymmärtäminen ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen jää kapeaksi.

Murra uudistumisen esteet Malmelinin prinsiipeillä:

 

Istuta kasvun ajattelutapa. Vie kyseenalaistavaa ja uteliasta mielenlaatua yksilöihin, tiimeihin ja koko organisaatioon. Luo kulttuuria, joka luovasti tukee uudistumista ja kasvua. Näin Framery onnistui.

Johda molempikätisesti. Kun yhdellä kädellä teette tulosta ja ylläpidätte kannattavuutta, vie toisella kädellä eteenpäin kokeiluja, radikaaleja innovaatioita ja yllättäviä mahdollisuuksia. Näin Premix onnistui.

Panosta strategiseen ennakointiin. Jatkuva systemaattinen ennakointi antaa teille ikkunan siihen, mitä maailmassa tapahtuu tulevaisuudessa. Tulevaisuuden lukutaito auttaa tekemään strategisia päätöksiä ja antaa pohjan alanne ajatusjohtajuudelle. Näin Kiilto onnistui.


”Tulevaisuuden lukutaito on keskeinen uudistuvan organisaation kyvykkyys. Se mahdollistaa itsevarmemmat ja rohkeammat päätökset, kun tiedämme mahdolliset skenaariot. Pystymme niistä käsin arvioimaan todennäköisiä ja haluttavia tulevaisuuksia.”

Nando Malmelin

 

 

Tallenne Nandon puheenvuorosta

 

 

Kirsi Paakkari, Samu Hällfors ja Hanna Ristola luotsaavat suomalaisia menestystarinoita


Hanna Ristola
johtaa 40-vuotiaan Premixin kasvua ohjenuoranaan altistaa yritystä myönteisille sattumille. Premix on sähköä johtavan muovin markkinajohtaja, mutta kapeassa niche-markkinassa yritys tarvitsi kasvulleen toista tukijalkaa.

Rohkean innovoinnin tuloksena syntyi antimikrobinen muovi, josta voi tehdä bakteereita ja viruksia tuhoavia pintoja. Rohkeutta vaati myös myöntää, että materiaaliasiantuntijana Premixillä ei ollut omaa osaamista kaupallistaa innovaatiota. Markkinan tuntevat osaajat löytyivät organisaation ulkopuolelta, ja heidän avullaan antimikrobisesta muovista on tehty kansainvälinen menestystarina.

”Kasvukapteenilta tarvitaan kykyä sietää epävarmuutta ja kohdata epäonnistumisia. Vaaditaan myös rohkeutta tunnustaa, mitä osaatte ja mitä ette osaa. Kun sen rohkeusloikan uskaltaa tehdä, on yrityksellä kykyä ja mahdollisuuksia lunastaa todella törkeitä lupauksia.”

Hanna Ristola, Premix

 

Samu Hällfors on johtanut 10-vuotiaan Frameryn useamman uudistumisloikan läpi. Toimistojen puhelinkoppeja suunnitteleva ja valmistava yritys syntyi 0 euron markkinaan, ja toimii nyt noin 0,5 miljardin markkinassa globaalina markkinajohtajana. Iso menestyksen avain on koko organisaation läpäisevä uudistumisen kulttuuri.

Roima kasvu vaati muun muassa sen, että vuonna 2014 yritys vei lähes kaikki tuotteensa ja sen myötä 80 % liikevaihdostansa romukoppaan. Tilalle kehitettiin yksi ainut paras mahdollinen tuote skaalautuvalla mallilla vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Nyt organisaatio kehittää uudenlaista ostamisen muutokseen vastaavaa palvelumallia.

”Toimimme pölyttyneellä toimistokalustealalla ja haluamme uudistaa sitä asiakkaan tarpeiden ja kokemuksen kautta. Vaatii organisaatiolta valtavaa avoimuutta uudelle ja haastamista johdon ulkopuolelta, kun mietimme, mitä uudet tulevaisuuden kasvuun tähtäävät toimintamallit voisivat olla.”

– Samu Hällfors, Framery

 

Kirsi Paakkari vie Kalevala Korua kohti kovaa kasvutavoitetta eli kolminkertaista liikevaihtoa. Se on huima tavoite markkinassa, joka ei lähtökohtaisesti kasva Suomessa.

Lähes jokainen suomalainen tuntee Kalevala Korun brändin, mikä on valtava etu mutta myös taakka. Monella on vanhentunut kuva brändistä. Sitä uudistaakseen yritys keskittyy nyt perusasioihin, ja strategisen fokusoinnin myötä niin mallistoa kuin jakeluverkostoa on karsittu. Suuri muutos on myös bränditarinan vahvistaminen, jossa on tehty paluu yrityksen alkuperäisiin arvoihin.

”Aloitimme radikaalin uudistumisemme matkalla historiaamme. Mietimme, miten olemme pärjänneet nämä 80 vuotta ja mitkä ovat pysyvät menestystekijät. Siksi bränditarina on voimallinen paluu juurillemme eli suomalaiseen upeaan käsityötaitoon, oivaltavaan muotoiluun ja vahvaan sosiaaliseen vastuuseen.”

– Kirsi Paakkari, Kalevala Koru

 

 

Tallenne Hannan, Samun ja Kirsin kokemuksista

 

 

Antti Herlin ja Matti Alahuhta: Mitä yritys tarvitsee todelliseen uudistumiseen?


Saimme rautaisannoksen suomalaista teollisuuden ja liike-elämän johtamiskokemusta, kun muun muassa Koneen johdosta ja hallituksesta tutut Antti Herlin ja Matti Alahuhta jakoivat ajatuksiaan ja oppejaan uudistumisesta.

Antti ja uudistumisen ajatukset:

  1. Kun ympäristö muuttuu, täytyy firmojen muuttua siinä mukana. Omistajien ja johtajien pitää päättää, ovatko he niitä yrityksiä, jotka muuttavat maailmaa vai niitä, joiden on pakko muuttua.

  2. Implementoinnin merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Maailma on täynnä hyviä suunnitelmia. Jos kaikki olisi pantu kunnolla toimeen, tämä olisi paljon parempi paikka.

  3. Kestävään kehitykseen kuuluu se, että yrityksessä nähdään pidemmälle kuin vain pari kuukautta eteenpäin. Kvartaalitalouden paine ei ole hyväksyttävä syy olla katsomatta ja reagoimatta pidemmälle.

 

Matti ja kaksi kasvun ydinasiaa:


Avoimuus
: Todellinen uudistuminen vaatii paljon vuorovaikutusta ja avointa mieltä. Jatkuvassa uusiutumisessa tulisi aina kommunikoida pienistäkin kehitysaskelista. Näin uudistumisesta tulee organisaation yhteinen hanke, ja uusiutumisen prosessi on työntekijöille voimaannuttava ja energisoiva kokemus.

Priorisointi: Kehityshankkeita ei saa olla yhtä aikaa liian monta. Jokaiseen pitää pystyä fokusoimaan ja kaikkia tulee saada nopeasti eteenpäin. Jos hankkeita on liikaa, vauhti hidastuu ja yritys kääntyy sisäänpäin ja tukahtuu kaikkeen tekemiseensä.

”Parhaat kasvuhankkeet valitaan siltä pohjalta, miten ne vievät yritystä kohti pidemmän tähtäimen strategista päämäärää. Se voi olla erottautumista kilpailijoista tai mitä tahansa mikä tuo uutta lisäarvoa yritykseen.”

– Matti Alahuhta

 

 

Tallenne Antin ja Matin kokemuksista

 

Kriisi on mahdollisuus – 5 oppimistarinaa koronan keskeltä


Vuosi 2020 on laittanut talousnäkymät uusiksi. Olemme matkalla kohti talouden taitekohtaa, ja edessä on haasteita mutta myös paljon isoja mahdollisuuksia. Takkatulen ääressä viisi kovan paikan eteen joutunutta ja siitä upeasti noussutta kasvujohtajaa jakoivat ajatuksiaan kuluvasta vuodesta ja sen tuomista muutoksista.

Joel Mansnerus: ”Jos on liikaa struktuuria, ei tarvitse ajatella tai kyseenalaistaa”


Joel Mansnerus kääntää kaaoksen kukoistukseksi. Hän on ollut mukana kasvattamassa mcarea matalakatteisesta puhelinten huoltobusineksesta 20 miljoonaa vaihtavaksi palveluyritykseksi muun muassa omaa huoltosoftaa kehittämällä. Koronan aikana strategia on kiteytynyt uudella tavalla, ja muutos näyttää tuovan huimaa kasvua. Ensi vuoden aikana yritys aikoo tuplata liikevaihtonsa kolmella kasvuaihiolla.

”Kovaa kasvavan yrityksen johdon täytyy sietää epäjärjestystä. Pieni sisäsiisti kaaos ylläpitää herkkyyttä muutoksille, sekä sisäisille että ulkoisille.”

– Joel Mansnerus

 

Elli Holappa: ”Rohkeus kokeilla uutta on yrityksemme DNA:ssa”


Jungle Juice Bar on 10 vuoden huikea kasvutarina, johon on tänä vuonna kirjotettu hyvin erilainen luku. Tammikuussa toimitusjohtajana aloittanut Elli Holappa joutui kovan paikan eteen, kun korona myllersi liiketoiminnan uusiksi. Tarvittiin nopeita päätöksiä ja isoja ratkaisuja, kun toimipisteitä piti sulkea ja väkeä lomauttaa. Yrityksessä onnistuttiin kuitenkin suuntaamaan katse eteenpäin ja ylläpitämään tekemisen meininkiä ja tsemppihenkeä.

”Pilot and fail fast on ollut ohjenuoramme koronan aikaan. Olemme kokeilleet paljon kaikkea sankarismoothieista kotiinkuljetuksiin ja ulkomyynnistä verkkokauppaan. Meillä on hyviä kasvuaihioita käynnissä, ja teemme apinan raivolla töitä, jotta saisimme kaikki kollegat takaisin töihin.”

– Elli Holappa

 

Jenni Tolonen: ”Kun liiketoiminta lähtee alta, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla todella rohkea”


Korona vei tapahtuma-alalta kaiken liiketoiminnan yhdessä yössä keväällä 2020. Muutamaa kuukautta myöhemmin Jenni Tolosen luotsaamalla Management Eventsillä oli käsissään menestyskonsepti, joka käänsi laivan nopeasti uuteen suuntaan. Rohkea henkilöstö ja asiakkaiden luottamus auttoivat rakentamaan virtuaalisen yritystapahtumakonseptin, jolla yrityksen perustuote pystyttiin toteuttamaan ja toimittamaan uudella tavalla.

”Ajattelen, että tämä kriisi tapahtui myös meitä varten. Emme olisi tällä pieteetillä lähteneet kehittämään virtuaalista tapahtumakonseptia, jos ei olisi ollut ehdoton pakko. Kuljemme nöyrinä, kiitollisina ja kunnianhimoisina uuteen suuntaan.”

– Jenni Tolonen

 

Hannu Holma: ”Vanhan suojelu on pois uuden oppimisesta”


Pahimman koronakriisin keskellä SSA Group avasi VALO Hotel & Work:in Helsinkiin, vaikka markkinasta leijonanosa oli kadonnut. Uudistumiskykyinen yritys kuitenkin näki, että heillä oli käsissään ajassaan toimiva ratkaisu niin hotelli- kuin toimistobusinekseen. Oli suurempi riski jättää tilaisuus käyttämättä kuin avata hotelli. Hannu Holma vahvistaa, että päätös on osoittautunut oikeaksi.

”Ideat syttyvät kohtaamisissa. Erityisesti nyt tarvitaan verkostoa, sparraamista ja hyviä kohtaamisia. Yhtään yritystä ei ole perustettu ilman, että ajatus on ensin ääneen mainittu.”

– Hannu Holma

 

 

Markku Kosonen: ”Nopein oppija voittaa”


Vuonna 2010 Markku Kosonen hyppäsi franchise-yrittäjäksi parturialalle, josta ei tiennyt mitään. Oli vain loputon uteliaisuus. Vuosien varrella kantapään kauttakin oppien hän oli mukana laajentamassa M Roomia myös ulkomaille. Vuonna 2017 toimitusjohtajaksi siirtynyt Kosonen sanoo olevansa yhä yhtä utelias kuin 10 vuotta sitten, mutta nyt oppimisen tukena on mittaaminen, joka auttaa tarttumaan mahdollisuuksiin entistäkin paremmin.

”Jotta yritys voi oppia jotakin, tekemistä pitää mitata. Jos ei ole mittaamista, oppiminen on kallista ja hidasta. Tosin opit myös jäävät kerrasta päähän.”

– Markku Kosonen

 

 

Tallenne Joelin, Ellin, Jennin, Hannun ja Markun kokemuksista

 

 

Kasvu = tahto + osaaminen


Risto Siilasmaa toteaa, että kasvun edellytykset ovat tahto ja osaaminen. Jos jompaakumpaa puuttuu, kasvu jää kesken. Kasvuryhmä on siitä ainutlaatuinen yhteisö, että täältä saa molempia.

”Yliopistosta saa osaamista ympäri maailman, mutta siellä ei opeteta tai tartuteta tahtoa. Täällä Future Backissa on puhuttu asioita, jotka innostavat ja luovat tahtotilaa. Samalla kasvujohtajat saavat uusia ajatuksia, kokemuksia ja käytännön neuvoja. Tämä on hieno kombinaatio”, Siilasmaa sanoo.

”Kasvuryhmän yritykset tulevat muodostamaan Suomen talouden selkärangan. Maamme kannalta kysymys ei ole, mistä löydämme uuden Nokian, vaan mistä löydämme 100 uutta kasvuryhmäläistä.”

– Ilkka Kivimäki

 

 

Tule mukaan Kasvuryhmään - katso tallenteelta, mistä on kysymys

 

Future Back Online -tapahtuman oivallukset yksissä kansissa: 

Future Back 2020 oivallukset

 

Oivalluksia uudistumiskyvystä

Melkein viidesosa Suomen keskisuurista yrityksistä oli mukana vaihtamassa kokemuksia ja oivalluksia yritystensä ja koko Suomen hyvinvoinnin eteen Kasvuryhmän Future Back Online -tapahtumassa 5.11.2020.

Kokosimme Future Back Online -tapahtumassa kerrotut sykähdyttävimmät kasvutarinat, inspiroivimmat oivallukset sekä rohkaisevat seuraavat askeleet avuksi uudistumismatkallesi.


Kokemuksia jakoi

Oivallus syntyy, kun epäselvänä häilyvä pohdinto jäsentyy ja kirkastuu selkeäksi ajatukseksi. Vaatimattomimmillaan oivallus ilahduttaa ja parhaimmillaan se mullistaa kokonaisia ajatusmalleja. Kasvuryhmän henkeen kuuluu, että natsat jätetään tapaamisten ulkopuolelle, kukaan ei oleta tietävänsä, mitä muiden pitäisi tehdä onnistuakseen. Valmiita ratkaisuja on turha siis odottaa tai tarjota. Sen sijaan ammennamme ja sovellamme näkemyksiä, kokemuksia ja oppeja muilta. Siihen koko idea vertaissparrauksesta perustuu. Monelle muiden Kasvukapteenien pohdinnat avaavat silmiä ja tuovat uusia näkökulmia.

 

Future Back -tapahtumassa kokemuksia oli jakamassa vaikuttava joukko Kasvuryhmäläisiä.

He siivittivät keskustelumme keskisuurten yritysten uudistumiskyvystä uudelle tasolle!

kasvuryhmä-risto-siilasmaa

Risto Siilasmaa

kasvuryhmä-matti-alahuhta

Matti Alahuhta

kasvuryhmä-antti-herlin

Antti Herlin

Uudistumista voi ajatella portfoliona, jossa on lukuisia hankkeita aina nykytuotteiden rohkeasta kehittämisestä, uusille tuotealueille tunkeutumisesta, strategisiin yritysostoihin tai alliansseihin. Osa mahdollisuuksista voi olla defensiivisiä, osa agressiivisia. Useita voi valmistella samanaikaisesti ja osa voi olla odottamassa tiettyjä ulkoisia olosuhteita. 
- Risto Siilasmaa

             Jatkuvasta uudistumisesta kohti yhteistä päämäärää tulee parhaimmillaan yrityksen jokaista henkilöä voimaannuttava prosessi. 
- Matti Alahuhta ja Antti Herlin
vtt-nando-malmelin

Nando Malmelin

VTT

”Nopeasti muuttuvissa olosuhteissa tarvitsemme uusia johtamisen työvälineitä ja työskentelyn käytäntöjä, jotka mahdollistavat organisaatioiden radikaalin uudistumisen. Se tarkoittaa sellaisia tapoja ajatella, keskustella ja toimia, jotka johtavat kyseenalaistavan, uteliaan ja rohkean työyhteisön kehittymiseen.”

kasvuryhmä-hanna-ristola

Hanna Ristola

Premix

”Jotta rohkenee hypätä epämukavuusalueelle ja lähteä mukaan aivan uusiin mahdollisuuksiin, täytyy yrityksellä olla halua altistaa itseään myönteisille sattumille.”

kasvuryhmä-samu-hällfors

Samu Hällfors

Framery

”Kun luomme kulttuurin, jossa epäonnistumista ei tarvitse pelätä, ihmiset kehittävät rohkeasti innovaatioita liiketoimintaan, tuotteisiin ja myyntiin.”

kasvuryhmä-mika-sutinen

Mika Sutinen

Vaaka Partners

”Uudistuminen elää uteliaisuudesta. Pysyvästi muutosvoimaiset organisaatiot kykenevät pitämään jenginsä kollektiivisesti uteliaana kaikkina aikoina, ja se vaatii meiltä kykyä johtaa uteliaisuutta ruokkien."

Kirsi-Paakkari-Kalevalakoru

Kirsi Paakkari

Kalevala Koru

"Uskon intuitioon. Epävarmuuden ja sumun keskellä sen merkitys on vain kasvanut."

Monika-Liikamaa-Enfuce

Monika Liikamaa

Enfuce

"Ole rohkea ja tartu tilaisuuteen! Kun unelmasi ja tavoitteesi ovat suuria, teet suuria ja rohkeita päätöksiä. Silloin voi tapahtua tosi isoja asioita!"

Elli-Holappa-JungleJuiceBar

Elli Holappa

Jungle Juice Bar

#periksieiannetakoskaan - "Jungle Juice Barin viidakkoheimo osoitti huikeaa tasitelutahtoa ja periksiantamattomuutta pahimman koronakriisin keskellä. Uusia ideoita kokeiltiin rohkeasti, ja osa niistä on ottanut aidon sijan liiketoiminnassa."

Hannu-Holma-SSAHotels

Hannu Holma

SSA Hotels

"Uudet ideat syttyvät yllättävissä kohtaamisissa. Rohkeat tarttuvat niihin."

Markku-Kosonen-MRoom

Markku Kosonen

M ROOM

”Nopeimmat oppijat voittavat entistä enemmän tulevaisuudessa. Ollakseen organisaatio, joka oppii nopeasti on osattava kerätä relevanttia dataa ympäriltä ja analysoitava sitä tehokkaasti. Datatalouden myötä on myös mahdollisuus disruptoida omaa liiketoimintaa ja löytää täysin uusia liiketoimintamalleja. Elämme erittäin mielenkiintoista ja suurta muutosaikaa, joka on täynnä mahdollisuuksia nopeille oppijoille.”

Jenni-Tolonen-ManagementEvents

Jenni Tolonen

Management Events

"Kun henkilöstön kyky uudistaa on vahva, ymmärrys muutoksen tarpeesta selkeä ja he luottavat toisiinsa, johtaja voi rohkeasti näyttää suuntaa, vaikka vaikeassa tilanteessa näkisi vain käsivarren mitan eteenpäin."

Ilkka-Kivimäki-Maki.vc

Ilkka Kivimäki

Maki.vc

"Yhden Nokian sijaan Suomi tarvitsee mieluummin sata uutta 50 miljoonan yritystä. Monimuotoisen yrittäjäjoukon, pitkäjänteisen omistamisen ja korkean teknologian voimin rakennetaan Suomeenkin vahva keskisuurten yritysten rintama."

Joel-Mansnerus-mCare-2

Joel Mansnerus

mCare

"Rohkeus katsoa rajojen ja struktuurien läpi, jopa kaaokseen saakka, luo valtavasti uudistumiskykyä.”

Uusi normaali tuo mahdollisuuden rakentaa vieläkin parempaa huomista.
- Peter Fredman, Fredman Group

Tapahtuman ohjelma

Tapahtuman keskiössä oli tänäkin vuonna yhteinen kokemusten jakaminen, vaikka tapahtuma tuotettiinkin studiosta käsin.

Tapahtuman kulku noudatteli Kasvuryhmässä hyväksi havaittua kokemustenvaihto -konseptia:
ajatuksia herättelevä alustus - vertaissparraus ryhmissä - oivallusten jakaminen.

Ajatuksia herättelevä alustus

12.30
Valmistautuminen
Osallistujat pääsevät kirjautumaan sisään Zoomiin ja varmistamaan, että oma yhteys on kunnossa. Toivomme jokaisen osallistujan kirjautuvan tapahtumaan omalla nimellä (etunimi, sukunimi, yrityksen nimi) ja pitävän kameran päällä, vähintäänkin pienryhmien aikana. Livemusiikkia studiosta klo 12.50-13 aikana. Varsinainen tapahtuma alkaa klo 13.00.
13.00
Tervetuloa
Tervetuloa Kasvuryhmän Future Back Online -tapahtumaan! Videoterveiset: Ilkka Kivimäki. Kasvukapteenien näkemykset yritysten uudistumiskyvystä.
Hyvät kuulumiset
Hyvien kuulumisten jakaminen osallistujien kesken.
Keynote
Risto Siilasmaa, Nando Malmelin
Miksi uudistumiskyky on välttämätöntä? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia liittyy suomalaisten yritysten uudistumiskykyyn? Uudistumiskyvyn portfolio ja radikaalin uudistumisen johtaminen.
Kasvuryhmäläisten kokemuksia
Hanna Ristola, Samu Hällfors ja Kirsi Paakkari
Kokemuksia yrityksen uudistumisesta ja uudistumiskyvystä. Kolme lähestymiskulmaa: 1) Molempikätinen johtajuus - miten ratkoa nykypäivän haasteita ja samalla luoda polkuja tulevaan, 2) Kasvun ajattelutapa ja uudistumisen kulttuuri, ja 3) Tulevaisuuden lukutaito ja ennakointi. Videoterveiset: Mika Sutinen.
Kasvuryhmäläisten kokemuksia
Matti Alahuhta, Antti Herlin
Kokemuksia yrityksen jatkuvasta uudistumisesta.
14.00
Keskustelu
Matti Alahuhta, Antti Herlin, Hanna Ristola ja Risto Siilasmaa
Keskustelu, yleisökysymykset. Osallistujilla on mahdollisuus kysyä ja osallistua keskusteluun.
14.10
Tauko
Tauko 15min. Livemusiikkia. Tauon aikana osallistujilla on mahdollisuus kysyä ja osallistua keskusteluun.
14.25
Kasvuryhmäläisten kokemuksia
Joel Mansnerus, Elli Holappa, Hannu Holma, Markku Kosonen, Jenni Tolonen
Lähetys Valo Hotel & Work -tiloista. Kokemuksia rohkeudesta uudistua ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Videoterveiset: Monika Liikamaa.
14.40
KESKUSTELU
Keskustelu, yleisökysymykset.

Vertaissparraus pienryhmissä

14.45
Vertaissparraus pienryhmissä
Tapahtumaosallistujat jaetaan 4-5 henkilön vertaissparrausryhmiin. Kokemusten vaihtoa ja omien oivallusten jakamista alustusten pohjalta.

Oivallusten jakaminen

15.20
Oivallusten jakaminen
Kasvuryhmäläiset jakavat oivalluksia pienryhmäkeskusteluista.
15.30
Seuraava konkreettinen askel
Mitä sinä yrityksenne Kasvukapteenina lupaat henkilökohtaisesti tehdä Future Back -tapahtuman oivallusten siivittämänä? Konkreettinen askel alkaa aina sanoin: Minä aion...
Mukaan Kasvuryhmään?
Mitä jos 200 jäsenen sijasta Kasvuryhmässä olisi 2000 jäsentä? Mitä saisimme aikaan kymmenkertaisella kokemuksella? Future Back Online -tapahtuma antaa siitä toivottavasti makupalan!
15.45
Tapahtuma päättyy
Tapahtuman päättyy klo 15.45.

Tapahtumaan kutsuttiin yli 10Me vaihtavien yritysten toimitusjohtajia johtoryhmineen sekä hallituksen puheenjohtajia.

Tapahtumassa oli mukana noin 600 keskisuuren yrityksen johtajaa. 


Mahdollisissa kysymyksissä, ole yhteydessä Kasvuryhmän tiimiin: elina.jaakkola@kasvuryhma.fi, 040 5705051

Uudistumiskyky on tie tulevaisuuden menestykseen

Rohkeasti uudistuvat ja toisiaan siinä tukevat kasvuyritykset vievät Suomen tästä yli voittajana.
Tutustu kasvuryhmäläisten kokemuksiin uudistumiskykyyn liittyen:

samu-hallfors

 

Kasvun ajattelutapa ja uudistumisen kulttuuri

Lukemattomat Kasvuryhmän jäsenyritykset ovat huomanneet, että kasvu tyssää, jos se jää pelkästään kulmahuoneen asiaksi. Kasvu vaatii uudistumista, ja uudistumiskyky on pohjimmiltaan ihmisten ominaisuus.

Siksi Framery toteuttaa kasvustrategiaansa tiiviisti yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Frameryn toimitusjohtaja Samu Hällfors muistuttaa, että työntekijät tuntevat oman kenttänsä parhaiten, ja parhaat ideat kasvuaihioiksi tulevat henkilöstöltä. Henkilöstön osallistaminen vaatii kuitenkin systemaattista työtä yhteisen kulttuurin eteen.

Tulevaisuuden lukutaito ja ennakointi

Kiilto ei tyydy vain säilyttämään nykyasemaansa, vaan se haluaa uudistaa ja disruptoida toimialaansa pitkälle tulevaisuuteen. Toimitusjohtaja Anssi Asikainen on huomannut, että kun tavoitteet asetetaan korkealle, silloin tulee tehtyä myös tarpeeksi suuren kaliiperin uudistuksia ja ennakoitua riittävän pitkälle. Kiillolla nähdään, että tulevaisuuden mahdollisuuksien pitää linkittyä nykyiseen osaamiseemme.

”Olemme tulevaisuustyön pohjalta nimenneet kasvun lähteiksi sektoreita, jotka tuovat ison osan kasvustamme tulevaisuudessa. Hankkeet valitsemme siten, että pääsemme hyödyntämään omaa parasta osaamistamme ja huomioimme alamme kehityssuunnat, kuten as a service -konseptien ja vihreän teknologian nousun.”

- Anssi Asikainen, Kiilto

Lue Anssin kokemuksista

logo-kiilto-neliö

 

hanna-ristola-kaski18

 

Molempikätinen johtajuus – katse tulevassa

Yrityksissä etsitään jatkuvasti tasapainoa siihen, miten paljon paukkuja pannaan nykyhetken ratkomiseen ja miten paljon tulevaisuuden menestyksen rakentamiseen. Molempikätisen johtajuuden taidot auttavat yritystä uudistumaan tavalla, jolla voi rakentaa siltoja nykyisyydestä tulevaan menestykseen. Premixillä rohkeus uudistua on avannut liiketoimintamahdollisuuksia, jotka kantavat pitkälle tulevaan.

"Meillä on strategiaankin kirjattu, että haluamme altistua myönteisille sattumille. Tämä ajattelutapa auttaa tarttumaan rohkeasti tulevaisuuden mahdollisuuksiin.”

– Hanna Ristola, Premix

Lue Hannan kokemuksista

 

Q&A

 


Kasvuryhmän yhteistyökumppanit

Kasvuryhmä järjestää Future Back -tapahtuman yhteistyössä VTT:n ja Teknologiateollisuuden kanssa. 

Kasvua ja uudistumista on vauhdittamassa myös Kasvuryhmän loistavat yhteistyökumppanit Nordea, Varma, EY ja Tesi

 

 

 

logo-VTT-2

logo-TT

Logo-Nordea-musta-RGB

 

Logo-Varma

 

Tesi-logo-4

 

 

 

 

Ota yhteyttä: 

Mahdollisissa kysymyksissä Future Back -tapahtumaan liittyen, ole yhteydessä Kasvuryhmän tiimiin:
elina.jaakkola@kasvuryhma.fi, 040 5705051