Mikä maailmanpolitiikassa on muuttunut ja millaisia mahdollisuuksia ja riskinäkymiä se tuo suomalaisille kasvuyhtiöille? Näiden kysymysten äärelle kokoontui Kasvuryhmän jäseniä ja kutsuvieraita Kasvupäivässä 13.2.2024 noin 100 henkilön kesken.

Puheenvuoroissa (Risto E.J. Penttilä, Nordic West Office; Jaakko Vainio, Silo AI; Laura Juvonen, VTT; Kirsikka Lehto-Asikainen, Ulkoministeriö; Markus Aho, Varma; Mauri Kotamäki Finnvera ja Petri Heino, Pemamek) ja keskustelussa seuraavat asiat nousivat olennaisimmiksi:

1. kellotaajuus on muuttunut


Viitaten Daniel Kahnemanin kirjaan Thinking, Fast and Slow, Risto E.J. Penttilä kuvaili, kuinka ulkopolitiikassa olemme siirtyneet perinteisestä thinking slow -vaiheesta thinking fast -vaiheeseen. Yritystoiminnasta on tullut poliittisen pelin osa ja suurvaltojen pelinappula, mikä puolestaan vaatii yritysjohdolta jatkuvaa ymmärrystä vaikutusketjuista. Puolijohteista, mikrosiruista ja korkean teknologian tuotteista on tullut geopoliittisia lyömäaseita - isku teknologiateollisuuteen on isku valtion nilkkaan.

Sääntöpohjainen maailmanjärjestys on kovan stressin alla. Yhdysvaltojen suurin tavoite on estää Kiinaa nousemasta maailman johtajaksi ja Kiinalle Yhdysvaltojen nujertaminen on jo lähes pakkomielteistä. Puhuttaessa skenaarioista kahden vuoden päähän, suurin osa paikalla olleista uskoi, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä erkaneminen jatkuu, mutta laajaa sotilaallista konfliktia ei tällä aikavälillä tule.

Pohdittavaksi: 
Mitä mahdollisuuksia uusi maailmanjärjestys ja sen muotoutumiseen liittyvät skenaariot tarjoavat teille? Mahdollisuuksien lisäksi, missä ovat ne riskit, jotka kannattaa ottaa?

2. Mahdollisuuksien tunnistaminen: Kaikissa ympäristöissä on hyötyjiä, hyödyntäjiä ja häviäjiä


Geopolitiikka on vahvassa linkissä käynnissä oleviin isoihin transitioihin (energiatransitio,  digitalisaatio ja automaatio sekä globaali kilpailu työvoimasta). Varman sijoitusjohtaja Markus Aho kuvasi, kuinka kaikissa ympäristöissä on hyötyjiä, hyödyntäjiä ja häviäjiä. Oman position lisäksi on olennaista tunnistaa oman arvoverkon hyötyjät ja pohtia, miten heidän luomia mahdollisuuksia voi hyödyntää.

Uusista markkinamahdollisuuksista puhuttaessa Aasia korostui keskustelussa: Kiinan kasvunäkymät ovat heikentyneet, mutta Aasian alue laajemmin on maailman suurin vapaakauppa-alue ja kasvunäkymät ovat erittäin hyvät. Esimerkiksi maailman suurin demokratia Intia ohitti viime vuonna Kiinan maailman väkirikkaimpana valtiona. Tänä päivänä lähes jokaisella intialaisella on sähköinen identiteetti ja pankkitili, mikä on luonut maahan aikaisempaa potentiaalisemman kasvuympäristön. Risto E. J. Penttilä kiteytti näkemyksensä Intiasta The Monkeesia lainaten “I’m a believer” - kasvumahdollisuuksia on siis tarjolla myös suomalaisille yrityksille.

Hitsausautomaatioratkaisuja toimittavan Pemamekin CFO Petri Heino esimerkitti, miten Pemamekilla on tartuttu geopolitiikan mahdollisuuksiin Euroopan energiaomavaraisuuspyrkimyksen ja länsimaisen puolustusvoimateollisuuden investointien kasvun kautta. Yritys on voimakkaassa kasvussa, liikevaihto on tuplaantunut noin 60 milj. eurosta 120 milj. euroon viimeisen tilikauden aikana. Myös Pemamekilla Kaakkois-Aasia nähdään tulevaisuuden mahdollisuutena.

Pohdittavaksi: 
Jokaisella yrityksellä on omat vahvuusalueensa. Mitkä heikot signaalit herättävät teidän uskon kestävän kasvun mahdollisuuksiin eri markkinoissa?

3. Riskien entistä parempi tiedostaminen lisää yrityksen resilienssiä


Geopolitiikkaa voi verrata pandemiaan, se koskettaa kaikkia yrityksiä joko suoraan tai välillisesti. Riskejä ei pidä välttää, mutta ne pitää tiedostaa, jotta pystyy tarttumaan mahdollisuuksiin ja tekemään parhaita päätöksiä oman toiminnan näkökulmasta. Yrityksen resilienssin vahvistamiseksi on hyvä olla muutamia yksinkertaisia skenaarioita siitä, miten geopolitiikka saattaa muuttua ja millaisia tapahtumaketjuja ja vaikutuksia omalle toiminnalle siitä seuraisi.

Persianlahden suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen avasi Lähi-idän näkymää niin, että Iran ei ole hakemassa suoraa yhteenottoa Israelin tai Yhdysvaltojen kanssa, mutta vakavat konfliktit jatkuvat todennäköisesti siihen asti kunnes Gazan tilanne saadaan ratkaistua.

Jos Lähi-idän tilanne kuitenkin eskaloituisi, seurauksena olisi hyvin todennäköisesti öljyn merkittävä hinnan nousu. Lisäksi, jos rahtilaivat Kaukoitä-Eurooppa -reitillään eivät pääse kulkemaan Suezin kanavan kautta ja joutuvat kiertämään Afrikan, laivayhtiöt voivat alkaa asettamaan tuntuvia lisämaksuja. Myös rahoituspaine kasvaa, jos tilauksia tulee aikaistaa edestakaisen matkan kestäessä normaalin 5-6 viikon sijasta 9-10 viikkoa.

Pohdittavaksi:
Millaisia mahdollisuuksia teillä on parantaa toimitusketjujenne resilienssiä?

Lukusuositus: 
Chris Miller, Chip War

4. Teknologiamielessä Suomella on hyvät kortit käsissä

 
VTT:n strategiajohtaja Laura Juvonen muistutti, että Suomessa on erikoistunutta huippuosaamista useilla murrosteknologioiden alueilla, muun muassa:

  • Puolijohde- ja kvanttiteknologioissa
  • Langattomissa tietoverkoissa
  • Uusissa materiaaleissa ja bioteknologiassa


Suomen ja suomalaisten yritysten tulee löytää omat niche-alueensa, missä olla maailman paras. Mikäli jokin on helppoa, niin muut tekevät samaa ja isommin. Meidän on siis tehtävä vaikeaa. Suomen talouskasvu on häkellyttävän suorassa korrelaatiossa viennin kanssa. Talouskasvun vauhdittamiseksi tarvitsemme viennin kasvua korkean arvonlisän aloilla, Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki huomioi.

Silo AI:n operatiivinen johtaja Jaakko Vainio korosti yhtälailla tekoälyn osalta, että helpoimman tien valitseminen harvoin tuo kilpailuetua. Tekoälystä saa kilpailuetua vasta, kun sitä hyödynnetään liiketoiminnan ytimessä - siellä, missä yritys haluaa olla paras. Tekoäly tulee vaikuttamaan maailmaan lukemattomilla ennalta arvaamattomilla tavoilla. Vaikka ymmärryksemme sen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista on vasta muodostumassa, ei kenenkään kannata jäädä pois kelkasta. Tämä tarkoittaa liiketoiminnan kannalta keskeisen datan eheää keräämistä ja digitalisaation loppuun viemistä.  

Pohdittavaksi: 
Huippuosaamisen keskittymät tulevat olemaan pelimerkkejä globaalissa kilpailussa. 
Mihin arvoverkkoihin te laitatte omat panoksenne?

 

 Tutustu myös:

 

HAE MUKAAN Kasvuryhmän ennakointikyvykkyyksien rakentamiseen keskittyvään sparraustiimiin!

Yleisön pyynnöstä aloitamme toukokuussa uuden sparraustiimin, jossa Kasvuryhmän vertaissparraus-toimintamallilla edistetään yritysten kykyä hyödyntää tulevaisuustietoa.

Tulevaisuusresilienssille on yhä kasvava tarve kun maailman muutokset eivät noudata organisaatioiden strategiapäivitysten aikataulua. Haluatko kehittää yrityksenne ennakoinnista jatkuvan prosessin? Katso lisätiedot uudesta pienryhmästä ja hae mukaan 15.3.2024 mennessä.