Ennakointikyvykkyyden rakentaminen -sparraustiimi

Hakuaika 13.2. - 15.3.2024

 


Mistä on kysymys?

Toukokuussa Kasvuryhmässä aloittaa uusi sparraustiimi, jossa keskitytään yritysten ennakointikyvykkyyksien rakentamiseen.

Capfulin Senior Partner Jari Puhakka liittyy matkaamme koko vuoden ajaksi valjastaen kokemuksensa ja sparrauksensa käyttöömme.


Tapaamisten myötä osallistujalle syntyy ymmärrys, mitä ennakointikyvykkyyden rakentaminen omalle yritykselle tarkoittaa sekä yrityksen “malli” tulevaisuustiedon hyödyntämiselle radikaalin uudistumisen tueksi.

 

 

Kuva1-Feb-09-2024-11-44-51-2476-AM

 

 

Sparraustiimiä suosittelemme erityisesti yrityksille, jotka toimivat nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, missä kasvun suunnan hakeminen on dynaamista. Lisäksi suosittelemme kahden henkilön osallistumista samasta yrityksestä. Sparraustiimiin otetaan 10–20 henkilöä noin 10:stä yrityksestä.

Kasvuryhmän jäsenet sitoutuvat 12kk mittaiseen yhteiseen matkaan, jota kuljetaan ohjelmamaisesti, kuitenkin vahvasti vertaissparrauksen toimintamallilla.

 

 

Osallistumisen kriteerit:

 • Kasvuryhmän jäsenyys
 • Pyyteetön ja luottamuksellinen vertaissparraus. Ryhmään ei oteta mukaan keskenään kilpailevia yrityksiä.
 • Sitoutuminen viiteen tapaamiseen 12 kk aikana.
 • Valmis panostamaan ennakointikyvykkyyden rakentamiseen myös tapaamisten välillä yrityksen avainhenkilöiden kesken.

 

Kilpailutilanteessa sparraustiimin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat he, jotka eivät ole toisessa sparraustiimissä tällä hetkellä.

Sparraustiimiin osallistuminen sisältyy Kasvuryhmän jäsenmaksuun (4000 eur/12kk), erillistä korvausta osallistujilta ei peritä.

KUULOSTAA HYVÄLTÄ?

 

Hae sparraustiimiin mukaan jättämällä sähköpostiosoitteesi. Lähetämme sinulle lisätietoa pikapuoliin. 

Hae mukaan 15.3 mennessä!

Tapaamiset ja sisältö:

 

ti 14.5.2024 Kick-off & lähtötilanneanalyysi
Syntyy ymmärrys ryhmän lähtötilanteesta, odotuksista ja siitä, mitä tulevaisuustiedon hyödyntäminen -teema sisältää.

 • Johdanto toimintaympäristön analysointiin(kasvufokus)
 • Keskustelu odotuksista ja tavoitteista
 • Hyvät ja huonot kokemukset ennakointimenetelmistä ja toimintaympäristön analyysistä

  Kotitehtävä: mitkä ovat tärkeimmät ulkoiset muutos- / epävarmuustekijät


to 22.8.2024 Tulevaisuuden toimintaympäristön analysointi
Syntyy ymmärrys yleisimmistä menetelmistä ja valmiudet rakentaa monimuuttujatulevaisuuskuvia.
Fokus radikaalin kasvun tukemisessa.

 • Toimintaympäristön analysoinnin lähestymistapa: oleellisimmat muutos-& epävarmuustekijät, skenaariot, vaikuttavuusanalyysi
 • Yrityskohtainen työ: tunnistetaan oleellisimmat epävarmuudet ja rakennetaan kolme, toisistaan erilaista tulevaisuuskuvaa

  Kotitehtävä: tulevaisuuskuvien viimeistely


ti 1.10.2024 Toimintaympäristön tulevaisuuden vaikutukset yritykseen
Syntyy ymmärrys ja malli tulevaisuuskuvien vaikutusten analysoimisesta yrityksen toimintaan.

 • Kotitehtävien purku: yrityskohtaiset, kolme tulevaisuuskuvaa
 • Johdanto vaikutusanalyysimenetelmiin
 • Yrityskohtainen työ: analysoidaan tulevaisuuskuvien vaikutukset yritykseen (uhat, mahdollisuudet, välttämättömät toimenpiteet)
 • Ennakoinnin hyödyntämiskohteet

  Kotitehtävä: vaikutusanalyysin viimeistely ja hyödyntäminen yrityksen tilanteen mukaan - olemassa olevan strategian happotestaus


ke 6.11.2024 Tulevaisuuden kytkeminen jatkuvaan johtamiseen
Rakentuu yrityskohtaisen toimintamalli.

 • Kotitehtävien purku: tulevaisuuden vaikutukset yritykseen ja hyödyntämismahdollisuudet
 • Johdanto: tulevaisuustiedon kytkeminen johtamismalliin: vuosikello, johtamisfoorumit, prosessit, resurssit
 • Yrityskohtainen työ: ”Meidän mallin” hahmotus ja rakentaminen

  Kotitehtävä: "Meidän mallin” viimeistely


ti 4.2.2025 Priorisoidut next stepit

Syntyy yrityskohtainen suunnitelma seuraavista toimenpiteistä.

 • Kotitehtävien purku: ”Meidän malli”
 • Vertaiskokemukset ja ”meidän mallin” yhteissparraus
 • Johdanto: seuraavat askeleet
 • Yrityskohtainen työ: seuraavien askeleiden määrittely

  Palaute teemakeskittyneen sparraustiimin toiminnasta


Tapaamiset fyysisesti pk-seudulla, iltapäivisin klo 12:00–16:30.


 
KYSYMYKSISSÄ OLE YHTEYDESSÄ KASVURYHMÄN TIIMIIN:
 
Elina Jaakkola

 

Kaukaa viisas näkee enemmän. Skenaario- ja strategiatyö Capfulin kanssa näyttää suunnan ja auttaa löytämään kestävimmät vaihtoehdot menestyä ja kasvaa.

LOGO_capful_RGB_5.dark (1)