Kiilto ei tyydy vain säilyttämään nykyasemaansa, vaan se haluaa uudistaa ja disruptoida toimialaansa pitkälle tulevaisuuteen. Toimitusjohtaja Anssi Asikainen on huomannut, että kun tavoitteet asetetaan korkealle, silloin tulee tehtyä myös tarpeeksi suuren kaliiperin uudistuksia ja ennakoitua riittävän pitkälle.

Niin huima että pikkuisen hirvittää. Sellainen on hyvä Törkee lupaus, jonka jokainen Kasvuryhmän jäsenyritys antaa. Kiillon Törkee lupaus on tuplata liikevaihto vuosien 2017–2021 aikana. Ja kun rima on korkealla, on loikattava isosti.

Kiillon toimitusjohtaja Anssi Asikainen on määrätietoisesti kääntänyt yrityksen fokusta pois aiemmasta kannattavuuden kehittämisestä kohti roimaa kasvua ja radikaalia uudistumista. Kasvuryhmän menetelmä on auttanut priorisoimaan kasvuaihioita ja löytämään tehokkaimmat tulevaisuuteen kantavat kasvuhankkeet.

Lue lisää Kasvuryhmän menetelmästä ja kasvuaihioista.

”Kasvuryhmän menetelmän myötä oivalsimme, että meillä oli kasvuhankkeita aivan liikaa resursseihimme nähden. Opimme karsimaan ja valitsemaan kasvuhankkeet, joihin panostamme ja joiden edistymistä seuraamme."  – Anssi Asikainen, Kiilto

Uudistuminen lähtee lopulta ihmisistä, ja siihen tarvitaan mukaan niin johtoryhmä, henkilöstö kuin asiakkaat. Anssi Asikainen listaa avaintekijöitä, jotka ovat auttaneet Kiiltoa rakentamaan määrätietoisesti ennakointikykyä ja yhteistä uudistumisen kulttuuria:

Resurssit: Ventures-yksikkö on omistettu tulevaisuustyölle

”Jotta yritys voi hyödyntää ennakointitietoa kasvun suuntaajana, ennakointiin pitää varata aikaa ja resursseja. Meillä uusien mahdollisuuksien kartoitukseen on nimetty oma Ventures-yksikkö. Se ei ole mukana arjen operatiivisessa tekemisessä, vaan keskittyy nimenomaan tunnistamaan ja edistämään tulevia mahdollisuuksia laajalla skaalalla.”

Asiakas keskiössä: Yhdessä kykenemme uudistumaan muuttuvassa maailmassa

”Kaikki uudistumisemme tähtää siihen, että pystymme tuottamaan asiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Asiakas voi luottaa siihen, että kykenemme innovoimaan uutta, kun maailma ympärillä muuttuu. Osallistamme asiakkaat palveluiden kehittämiseen ja tulevaisuuden tarpeiden luotaamiseen syvähaastattelemalla pientä asiakasjoukkoa ja kartoittamalla systemaattisesti asiakkaiden kehitysehdotuksia eri asiakaskosketuspisteissä.”

Henkilöstön sitoutuminen: Törkee lupaus auttaa viestimään yhteisestä kasvusuunnasta

”Kasvuryhmän Törkee lupaus ja kasvuhankkeet ovat olleet oleellisen tärkeässä roolissa, kun olemme viestineet kasvun strategiastamme organisaation sisällä. Törkeetä lupausta on pidetty näkyvästi esillä henkilöstötilaisuuksissamme ja yhtiön sisäisissä viestintäkanavissa. Se kiteyttää yhteisen tahtotilamme erinomaisesti ja on luonut satavuotiaaseen yhtiöömme aivan uudenlaista kulttuuria ja kasvupöhinää.”

Innovaatioihin kannustava kulttuuri: Epäonnistumiset sallitaan ja niistä opitaan

”Meillä on töissä ihmisiä, jotka ovat halukkaita kehittämään yritystä, ja heille myös annetaan valtaa ja vastuuta. Kun haluamme luoda uutta ja ajatella asioita eri tavalla kuin ennen, tarvitaan yritykseen ilmapiiri, jossa epäonnistumisia ei tarvitse pelätä. Itse usein kerron sisäisissä infoissa ja tapahtumissamme jonkin oman mokani. Se osaltaan viestittää, että epäonnistumiset ovat luonnollinen osa kehitystä ja uudistumista.”

Ennakoinnin systematisointi: megatrendien avulla navigoimme kohti tuntematonta

”Ennakoinnin avuksi olemme kartoittaneet megatrendejä ja hyödyntäneet mm. Sitran asiantuntijoiden näkemyksiä. Myös alan järjestöjen jäsenenä pysymme kartalla toimialan kuulumisista. Keväällä 2020 olimme laajalla ryhmällä Kasvuryhmän Kestävän kasvun lähteet -työpajoissa. Sieltä saimme kipinää panostaa enemmän systemaattiseen skenaariotyöhön ja nostaa sitä paremmin myös johtoryhmän agendalle.”

Historiasta tulevaisuutta: Monessa markkinassa ennakoimme oman menneisyyden perusteella

”Osassa toimintamaistamme ei ole saatavilla järjestelmällistä tilastotietoa markkinan kehityksestä. Monessa markkinassa pystymme kuitenkin aikamatkailemaan menneisyyden ja tulevaisuuden välillä, koska markkinamme ovat eri kehitysvaiheissa. Kehittyneemmän markkinan kokemuksemme pohjalta ennakoimme, miten vaikkapa trendit vedeneristyksessä etenevät vähemmän kypsässä markkinassa.”

Oma ydinosaaminen hyödyksi: Tulevaisuuden mahdollisuuksien pitää linkittyä nykyiseen osaamiseemme

”Olemme tulevaisuustyön pohjalta nimenneet kasvun lähteiksi sektoreita, jotka tuovat ison osan kasvustamme tulevaisuudessa. Hankkeet valitsemme siten, että pääsemme hyödyntämään omaa parasta osaamistamme ja huomioimme alamme kehityssuunnat, kuten as a service -konseptien ja vihreän teknologian nousun.”

 

Uudistumiskyvystä lisää Kasvuryhmän Future Back 2020 -tapahtuman yhteenvetosivulla