Kasvuryhmän hallituksen uusi puheenjohtaja Kimmo Jyllilä on taustaltaan sekä pääomasijoittaja että kansainväliseksi kasvaneen Paree Groupin perheyrityksen vesa. Jututimme Jyllilää kestävästä kasvusta ja pitkään uraan mahtuneista opeista.


 

Olet ollut mukana Kasvuryhmän toiminnassa sen alkumetreiltä lähtien ja olit hallituksen jäsen myös edellisellä kaudella. Mikä Kasvuryhmässä innostaa?

Kasvuryhmässä parasta on, että toiminta on yritysjohtajien keskinäistä, eikä siinä ole mukana kaupallisia ajatuksia tai lobbausta. Yrityksiä kehitetään yhdessä omien sidosryhmien tarpeiden, mutta myös laajemman kuvan näkökulmasta: miten saisimme yrityskentästä ammennettua vielä vahvemmin yhteiskuntaa ja sen hyvinvointia ylläpitävää voimaa?

 

Millaista kokemusta tuot mukanasi hallituksen puheenjohtajan pestiin?

Minulla on toisaalta pääomasijoitustaustaa ja toisaalta perheyrityksen johtamistaustaa Paree Groupista. Ajattelen, että niistä molemmista on hyötyä Kasvuryhmän hallituksen puheenjohtajana. Kun haluaa kehittyä, toimintaa pitää aina vähän muuttaa ja kyseenalaistaa sitä, tehdäänkö asioita oikein. Tärkeintä on pitää huoli siitä, että Kasvuryhmä pysyy relevanttina jäsenistölleen. Kasvuryhmän perustajajäsenten eetos oli, että tunne ja korkea ambitiotaso on tärkeämpää kuin tekninen tekeminen. Tätä eetosta tulemme uudessa hallituksessa jatkamaan.

 

Kasvuryhmässä yksi tärkeimmistä teemoista on kestävä kasvu. Mitä kestävä kasvu sinulle tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Kestävyys tarkoittaa tervettä ja parempaa maailmaa. Paree Groupissa näemme, että kasvua rakennetaan hiekkapohjalle, jos jatkuvasti käytämme lisää planeettamme rajallisia resursseja. Silloin kasvu ei ole kestävää, se valuu pian hukkaan.

Keskisuurissa yrityksessä vallitsee jaettu ymmärrys siitä, että asioille pitää tehdä jotain. Haasteena on, että pitkän aikavälin tavoitteet jäävät liian helposti lyhyen aikavälin taloudellisten mittareiden alle. Pitkän aikavälin kasvu vaatii yritysten omistajilta siihen luottamista, että vaikka lyhyellä aikavälillä voi tulla miinusta, pitkän aikavälin tuotto on hyvä. Taloudellisten mittarien lisäksi myös kestävyyttä pitää mitata. 

 

Millaisena näet suomalaisten keskisuurten yritysten tulevaisuuden? 

Suomessa iso osa kansantalouden kaipaamasta, taloudellisesta kasvupotentiaalista on peräisin keskisuurista yrityksistä. Tietynlaista spirittiä tarvittaisiin kuitenkin enemmän: uskallusta muuttua ja tehdä uusia asioita. Keskisuuret yritykset tarvitsevat nyt uutta paloa, uutta roihua ja uutta tunnetta menestyäkseen tulevaisuudessa. Tämän eteen Kasvuryhmässä tehdään töitä koko yhteisön voimin. 

 

Paree Groupin liiketoiminnasta noin 90% menee kansainvälisille markkinoille. Miten suomalainen yritys voi kasvaa ja menestyä ulkomailla? 

Kilpailuasetelman ja kasvun pohdinnassa pitää miettiä, mitkä ovat aloja, joissa voimme pärjätä suomalaisella kustannuspohjalla ja suomalaisella omistajuudella. Missä ovat tämän yhteiskunnan vahvuudet? Missä on osaamista? Entä paljonko osaamisen pitää tuottaa lisäarvoa, jotta siitä voidaan jakaa sekä tekijöille että omistajille? Kilpailukyky syntyy koko ketjussa, siksi että tämä on tehty Suomessa – ja myös siitä huolimatta. Pareessa olemme pystyneet hyödyntämään Suomen vahvaa osaamista insinööritaidoissa. 

Suomalaisten yritysten menestykseen ulkomailla vaikuttaa myös osaaminen kotimaassa. Työvoimapulassa täytyy pitää huolta siitä, että Suomeen on houkuttelevaa tulla töihin. Kun houkuttelemme kansainvälisiä huippuosaajia, haluamme heidän myös pysyvän täällä. Tämä vaatii ymmärrystä myös valtiovallalta. 

 

Pitkään uraasi on varmasti mahtunut maksettavaksi myös kaikenlaisia oppirahoja. Mitä toivoisit, että olisit tiennyt kasvusta urasi alkuvaiheessa?

Taustaltani olen talousihminen ja olen tehnyt paljon työtä excelin ympärillä. Toivon, että olisin ymmärtänyt vielä paremmin ja vielä aiemmin, ettei liiketoimintaa kasvateta ja johdeta excelillä. Finanssimallin rakentaminen exceliin voi olla helppoa ja järkevää, mutta liiketoiminta ei kokonaisuutena ole rationaalista. Kasvu lähtee ihmisistä, heidän johtamisestaan ja kasvumielialan levittämisestä koko organisaatioon.

 


Kasvuryhmä Suomi ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on kiihdyttää keskisuurten, 10M€-1Mrd€ vaihtavien yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. Kasvuryhmän toiminta perustuu tavoitteelliseen ja ohjattuun vertaissparraukseen. Kasvuryhmään kuuluu 210 kasvutahtoista yritystä ja yli 250 toimitusjohtajaa, omistajaa, hallituksen puheenjohtajaa sekä merkittävistä kasvuhankkeista vastaavaa johtajaa.