Stalatubessa panostetaan osaamisen kehittämiseen, johtamiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja viestintään, koska vastuullisuus on ruostumattomia teräsputkipalkkeja valmistavan yrityksen dna:ssa. Sosiaalinen vastuullisuus näkyy myös yrityksen tuloksessa ja luo edellytyksiä onnistua kunnianhimoisissa kasvutavoitteissa.

Sami Packalén meni 2000-luvun alussa Stalatubeen tekemään diplomityötä logistiikan kehittämisestä ja jäi. “Yritys on kehittynyt koko ajan, ja uusia haasteita on saanut aina”, nykyinen toimitusjohtaja kertoo. Vastuullinen yritys pitää huolta veto- ja pitovoimaisuudestaan muun muassa juuri panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

 

Vastuullisuus on kilpailuvaltti osaamiskisassa 

 

“Vastuullisuus on ollut arvoissamme jo yrityksen perustamisesta lähtien”, Sami kertoo.  Se näkyy läpileikkaavana teemana yrityksen kaikessa toiminnassa niin asiakkaiden, kumppanien kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Stalatuben tuotteista yli 90% menee vientiin, ja myyntiä on lähes joka puolelle maailmaa. Globaalissa kisassa vastuullisuuden edelläkävijyys on kilpailuvaltti, mutta aseman säilyttäminen ja etumatkan kasvattaminen vaatii jatkuvaa panostamista kasvuun ja kehittymiseen. Siihen tarvitaan osaavia ihmisiä. Stalatubessa tämä tiedetään. Siksi yrityksen strategiassa yhtenä tärkeänä tavoitteena on olla alueensa houkuttelevin työnantaja. 

“Yritys, joka ei kasva, ei ole kovin houkutteleva markkinoilla, kun haetaan uusia huippukykyjä. Meille on tärkeää saada pidettyä avainosaajat ja houkuteltua uusia osaajia”, Sami kertoo. 

Keskeiset keinot osaajien houkuttelussa ja osaamisen pidossa ovat panostukset hyvään johtamiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä oppimiseen ja kehittymiseen. Lisäksi tarvitaan viestintää. 

 

Oppilaitos- ja yritysyhteistyö mahdollistaa alariippumattoman osaamisen ja työllisyyden kehittämisen

 

Stalatubessa henkilöstön koulutusmahdollisuuksiin panostetaan ja osaamista kehitetään myös asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Tämän lisäksi tärkeää on toimialan yli menevän yhteistyön ja osaamisen kehittäminen. 

“Teemme myös tutkimusyhteistyötä muun muassa Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa ja LABin kanssa Lahdessa. 

Meillä on Lahden seudulla meneillään myös hyvä hanke, jossa lahtelaiset yritykset tekevät yhdessä työtä sen eteen, että kasvatetaan osaamispohjaa ja saadaan uusia osaajia Lahteen ja nuoria osaajia jäämään seudulle. Sen sijaan, että pelkästään kilpailisimme yritysten välillä samasta työvoimasta, tarjoamme erilaisia työllistymismahdollisuuksia ja kehitysmahdollisuuksia yritysten välillä”, Sami kertoo. 

 

Tavoitejohtamisen mallissa kaikki ymmärtävät oman työnsä arvon yrityksen strategiassa

 

Samin mukaan Stalatuben henkilöstökyselyissä annetaan kiitosta erityisesti yrityksen esihenkilötyöstä, viestinnästä ja palkitsemisesta. Käytännön arjessa kaikki nämä ovat myös osa vastuullisuustyötä ja kasvun rakentamista. 

“Meillä johdetaan tavoitteiden kautta. Käytössä on tavoitejohtamisen malli, johon olemme kouluttaneet kaikki esihenkilöt. Jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet on johdettu tavoitekorttien kautta tiimin tavoitteista, ja ne taas  linkittyvät koko yrityksen strategiaan. 

Kun jokainen ymmärtää henkilökohtaisella tasolla, mitä heiltä odotetaan ja miten oma työ vaikuttaa strategiaan ja menestykseen, on sillä vaikutusta merkityksellisyyden tunteen saamiseen ja sitoutumiseen. 

Meillä on erittäin hyvät edut ja palkitsemisjärjestelmä. Esimerkiksi viime vuonna teimme lähes 14% tuloksen, jolloin jokainen työntekijä saa 14% bonuksen viime vuoden vuosiansioista”, Sami kertoo. 

 

Avoin viestintä ja menestystarinoiden ja haasteiden jakaminen läpi organisaation vahvistaa yhteistä kasvutarinaa
 

Avoin ja läpinäkyvä viestintä lisää myös luottamusta niin asiakkaiden ja muiden ulkoisten sidosryhmien kuin henkilöstön suuntaan. Stalatubessa kokoonnutaan yhteisiin infoihin viikko- ja kuukausitasolla. Tämä on tärkeää, jotta ihmiset pidetään mukana muutoksessa ja jokaisen oman roolin merkitys kasvussa onnistumisessa ymmärretään.

“Käyn saman visualisoidun strategiakuvan läpi joka infotilaisuudessa ja kerron, mitkä megatrendit tukevat kasvua, mitä tuotteita meillä on tarjota niihin, ja mitä hyötyä asiakas saa. Tämä on hyvin konkreettinen tapa tehdä strategiasta ymmärrettävä. 

Kerromme myös laajasti ja avoimesti, missä mennään. Myös haastavista tilanteista kerrotaan jo ajoissa. Tämä on tärkeää, jottei tieto vääristy, mutta yhtä lailla, kun menee hyvin, siitä hehkutetaan yhteisesti. 

Aina, kun tulee joku strategiaan liittyvä onnistuminen, pyrimme saamaan ihmisiä kertomaan siitä. Rohkaisemme siihen, että se, joka on tehnyt kaupan tai vastannut muutoksesta, tulee esittelemään menestystarinan. On ollut mahtavaa nähdä, että koko henkilöstö alkaa uskoa kasvuun eikä näe sitä vain minun tai johtoryhmän excel-jumppana”, Sami kertoo. 

Panostukset vastuulliseen toimintaan sekä liiketoiminta- että henkilöstöpuolella näkyvät myös viivan alla. Vuonna 2022 Stalatube teki tulosennätyksensä ennätyksellisellä 126 miljoonan liikevaihdolla. Tavoitteena kestävään kasvuun panostavalla yrityksellä on ylittää 200 miljoonan euron liikevaihtotavoite vuoteen 2030 mennessä, tosin tämä saattaa tapahtua jo aiemmin. Lue lisää, miten Stalatube on rakentanut ympäristövastuullisista tuotteista, asiakkaiden auttamisesta heidän kestävän kasvun edellytysten parantamisessa ja luotettavuudesta erottautumistekijöitä globaalissa kilpailussa: Sami Packalen, Stalatube: Vastuullisuus on kasvustrategiamme ytimessä

Sosiaalinen vastuullisuus linkittyy vahvasti myös Elmon ja Baronan kasvukulttuureihin. Tutustu:

Janne Aaltonen: Elmon asiakaslähtöisyyden pohjalla matala hierarkia ja ihmislähtöisyys

Baronassa kulttuurityö on kasvun perusta