Keväällä keskityimme Kasvuryhmässä kasvuaihioihin: uusien kasvumahdollisuuksien järjestelmälliseen tunnistamiseen ja työstämiseen. Kasvuryhmäläiset sparrasivat toisiaan uusien mahdollisuuksien etsinnässä ja kasvuaihioiden potentiaalin arvioinnissa. Toteutimme yhteensä lähes 1,5 kuukautta ympärivuorokautista vertaissparrausta 124 yrityksen ja 190 osallistujan voimin!

Usein kasvuyrityksellä ei ole pulaa ideoista, vaan haasteena on valita ne kaikista potentiaalisimmat oikealla hetkellä toteutettaviksi kasvuhankkeiksi, ja viedä ne menestyksekkäästi läpi. Miten teet ne vaikeat valinnat, mihin aiot todella panostaa? Miten varmistat onnistuneen toteutuksen? Nämä tulevat olemaan Kasvuryhmän teemoina syksyllä.

KASVUHANKKEIDEN VALINTA JA NOPEA LIIKKEELLELÄHTÖ

Vain kaikista potentiaalisimmat kasvuaihiot valitaan toteutettaviksi kasvuhankkeiksi. Kullakin yrityksellä on valintaan omat kriteerinsä, joiden perusteella kasvuaihioita arvioidaan. Se, mikä on toiselle potentiaalinen, on toiselle vähemmän potentiaalinen, koska yrityksen tavoitteet, resurssit ja kyvykkyydet eroavat. Jokaisen yrityksen tulisi tunnistaa ne kasvuaihiot, joissa yrityksellä on korkein mahdollinen onnistumisprosentti.

 

Kasvuhankkeen happotesti: 

  • Toteuttaa yrityksen tarkoitusta ja vie kohti Törkeetä lupausta
  • On rohkea: Jotain, mikä uudistaa liiketoimintaa
  • On itsessään voimakkaan kasvun lähde (15+%), ei vain kasvua tukevaa toimintaa, pientä tehostamista tai muuta petraamista

 

Kasvuryhmän oppien mukaan kasvuaihiot kannattaa projektoida omiksi kokonaisuuksikseen, kasvuhankkeiksi. Kasvuhanke voi olla esimerkiksi projekti, tiimi tai oma yksikkö yrityksen sisällä, jonka avulla haetaan merkittävää kasvua. Kasvuhankkeisiin investoidaan, ne resursoidaan ja aikataulutetaan. Keskeistä on varmistaa nopea ja oikea-aikainen liikkeellelähtö sekä systemaattinen välitavoitteisiin eli etappeihin rytmitetty johtaminen. Kasvuhankkeet eivät onnistu ellei niihin panosteta täysillä.

Uuden kasvuhankkeen käynnistäminen vaatii rahoitusta, resursointia, jatkuvaa seurantaa ja mahdollisesti uusia kyvykkyyksiäkin. Miten resursoit kasvuhankkeesi? Millaisia investointeja kasvu vaatii ja millaisia muutoksia tämä mahdollisesti tarkoittaa yrityksen omistus- ja pääomarakenteelle? Miten tunnistat, mitä kyvykkyyksiä tarvitset kasvuhankkeen toteuttamiseen? Mistä tiedät, että kasvuhankkeesi on menossa oikeaan suuntaan, jotta osaat tarvittaessa muuttaa kurssia tai luopua hankkeesta, jos se ei mene suunnitelmien mukaan?

KASVUHANKKEIDEN JOHTAMINEN

Matka ideasta toteutukseen on raakaa työtä ja suunnitelmallista johtamista. Millainen johtamisjärjestelmä tukee parhaiten kasvua ja kasvuhankkeiden toteutusta? Miten kehität kasvun kyvykkyyksiä? Miten luot kasvun kulttuuria ja innostat ihmisiä? Mitä voit oppia muiden scaleupien onnistuneista ja epäonnistuneista kasvuhankkeista?

Tutustu Kasvuryhmän menetelmään

Lue lisää kasvuoppaista