Oppaat ja työkirjat

Oppaat & työkirjat

 
Kasvuryhmän henkeen kuuluu, että natsat jätetään kohtaamisten ulkopuolelle ja jokaista paikallaolijaa arvostetaan tasavertaisena yrittäjänä ja johtajana. Kukaan ei oleta tietävänsä, mitä muiden pitäisi tehdä onnistuakseen. Valmiita ratkaisuja on turha siis odottaa tai tarjota. Sen sijaan muilta voi ammentaa ja soveltaa näkemyksiä, kokemuksia ja oppeja. Siihen koko idea vertaissparrailusta perustuu. Monelle kollegoiden pohdinnat avaavat silmiä ja tuovat uusia näkökulmia tekemiseen.
 
Kasvuryhmäläisten kohtaamisissa syntyneitä oivalluksia on kasattu kansiin teemoittain.
Lataa oppaita ja lähde tutustumaan yhteisössä jaettuihin kokemuksiin!

"Oivallus syntyy, kun epäselvänä häilyvä pohdinto jäsentyy ja kirkastuu selkeäksi ajatukseksi. Vaatimattomimmillaan oivallus ilahduttaa: näinhän se on, ja parhaimmillaan se mullistaa kokonaisia ajatusmalleja: miten en ole aiemmin tajunnut tätä?"

Näyttökuva 2024-02-21 142128

 

Millaisissa ekosysteemeissä tulevaisuuskestävää kasvua rakennetaan?

Kasvuryhmän Kasvupäivässä 21.11. paneuduttiin yhteistyöhön ja ekosysteemeihin. Isot, globaalit haasteet ovat niin kompleksisia, ettei niitä pysty yksikään yritys, tutkimuslaitos, instituutio tai maa ratkaisemaan yksin. Yrityksille on yhä tärkeämpää tunnistaa oma paikkansa ja roolinsa näiden haasteiden ratkaisussa.

Näyttökuva 2023-11-13 155814

Miten tulevaisuuden menestys määritellään: Mitä vastuullisuus kilpailuetuna tarkoittaa konkretia-tasolla? 

Kasvuryhmän Kasvupäivässä 19.9. käsiteltiin kestävän kasvun ja vastuullisuuden teemoja. Kokosimme päällimmäiset oivallukset päivän kokemuksista ja keskusteluista. Vastuullisuus on valtava kokonaisuus, mutta askel kerrallaan ja yhteistyössä saavutetaan paljon siinäkin!

Näyttökuva 2023-06-16 140027

 

Mitä rohkea tulevaisuustiedon ja datan hyödyntäminen vaatii kasvun johtamiselta?

Tätä pohdimme Kasvuryhmän Kasvupäivässä 30.5.2023 Helsingissä, kun reilu 200 kasvujohtajaa vaihtoi kokemuksiaan rohkeasta tulevaisuustiedon ja datan hyödyntämisestä kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Kokosimme tapaamisessa eniten keskustelua herättäneet ajatukset ja oivallukset yksiin kansiin, inspiraatioksesi kasvumatkallesi.

KASVUN TRENDIT 2023

230116_kasvuntrendit-kansi-logot

 

Kasvu Openin ja Kasvuryhmän yhteinen Kasvun Trendit 2023 -julkaisu on nyt saatavilla!

Kasvun trendit -julkaisussa äänessä ovat kasvuyritykset, jotka kertovat, että kehitys- ja kasvuhanoja ei olla pistämässä kiinni, vaikka turbulentti toimintaympäristö, sota, kustannusten nousu, inflaatio ja korkojen nousu heijastuvat sekä mikro- ja pk-yritysten että midcap-yritysten toimintaan.

Kasvun ytimessä - Kasvuryhmän menetelmä

 

Kasvun ytimessä - Kasvuryhmän menetelmä

Kasvuryhmän yritykset ovat määrittäneet Törkeet lupauksensa, sparranneet toisiaan yrityksen tarkoituksen sanoittamisessa sekä syväsukeltaneet kasvun lähteiden äärelle tutkimalla kasvuaihioita ja valitsemalla niistä potentiaalisimmat käynnistettäviksi kasvuhankkeiksi. Tämän oppaan kokemukset on kerätty ja oivallukset ovat syntyneet näiden lukemattomien luottamuksellisten keskustelujen tuloksena.

KASVUN TRENDIT 2022

Kasvun trendit 2022

 

Kasvu Openin ja Kasvuryhmän yhteinen Kasvun trendit 2022 -julkaisu on nyt saatavilla!

Kasvuyritysten ja scaleup-yritysten kasvun trendit – tavat, joilla kasvua tavoitellaan – asettuvat samoihin kategorioihin, mutta eri vivahteilla. Erot muodostuvat pienten ja keskisuurten kasvuyritysten sekä scaleup-yritysten eri vaiheesta kasvun polulla. Suurimmat erot näkyvät kasvun trendien pääpainoissa.

Kasvun lähteet 2 -opas

 

Oivalluksia kasvuhankkeiden käynnistämisestä ja toimeenpanosta

Miten sinä olet tähän mennessä organisoinut ja resursoinut kasvuhankkeesi? Miten olet rahoittanut ne? Miten olet tunnistanut ja hankkinut kasvuun tarvitsemasi kyvykkyydet? Millaisen suunnitelman ja tavoitteet olet laatinut hankkeelle ja millaisella johtamisjärjestelmällä varmistanut niiden toimeenpanon? Entä miten olet luonut yritykseesi jatkuvaa kasvun nälkää ja kulttuuria, joilla varmistat jatkuvasti uudistuvan ja tulevaisuuskestävän yrityksen?

Kasvun lähteet 1 -opas

 

Oivalluksia kasvun mahdollisuuksien tunnistamisesta

Keväällä 2021 Kasvuryhmässä siirryttiin tavoitteen asettamisesta keinoihin: mistä Törkeen lupauksen mukainen kasvu syntyy tulevina vuosina? Mitkä ovat kasvun lähteemme? Oivallukset tähän oppaaseen ovat syntyneet, kun kasvuryhmäläiset ovat jakaneet kokemuksiaan ja haastaneet toisiaan pohtimaan, miten uusien kasvumahdollisuuksien etsimiseen ja työstämiseen luotaisiin tarvittavaa systematiikkaa ja miten kasvumahdollisuuksista osattaisiin valita potentiaalisimmat ideat toteutukseen.

Kasvutahto -opas

 

Oivalluksia kasvusta, uudistumisesta 

ja törkeistä lupauksista 

Syksyllä 2020 kasvuryhmäläiset haastoivat toisiaan poikkeuksellisen koronavuoden tiimellyksessä pohtimaan, miten suomalaisiin yrityksiin rakennetaan jatkuvaa uudistumiskykyä ja tulevaisuuskestävyyttä. Kokosimme oppaaseen kirkkaimmat oivallukset sekä innostavimmat tarinat kasvutahdosta.

KASVUN TRENDIT 2021

Kasvun trendit 2021

Kasvu Openin ja Kasvuryhmän yhteinen Kasvun trendit 2021 -julkaisu keskittyy kolmeen trendiin, jotka hallitsevat kotimaisten pk-yritysten kasvusuunnitelmia

 

Kasvun trendit 2021 -julkaisun tulokset pohjautuvat vuonna 2020 Kasvu Openin sparraukseen hakeneiden 660 kasvuyrityksen antamiin tietoihin, sekä Kasvuryhmän keräämiin tietoihin scaleup-yritysten kasvuaihioista. 

 

Future Back 2020 oivallukset

 

Oivalluksia uudistumiskyvystä

Kokosimme Future Back Online -tapahtumassa (5.11.2020)  kerrotut sykähdyttävimmät kasvutarinat, inspiroivimmat oivallukset sekä rohkaisevat seuraavat askeleet avuksi uudistumismatkallesi. 

Kiertotalous työkirja

 

Kasvua kiertotaloudesta -työkirja

Muutoksen tunnistamiseen, haluttujen tulevaisuuskuvien työstämiseen ja organisaation uudistamiseen vaaditaan todellista rohkeutta. Kasvua kiertotaloudesta tarjoaa tuoreita näkökulmia kiertotalouden luomiin kasvumahdollisuuksiin. Työkirjan tehtävien avulla haastamme sinua pohtimaan, mikä on yrityksenne seuraava askel kohti kestävää kasvua.

Kestävän kasvun lähteet

 

Kestävän kasvun lähteet -työkirjat

Saat kaksi työkirjaa: Osa 1: Tunnista tulevaisuuden ilmiöt ja niiden vaikutus & Osa 2: Etsi ja työstä kasvuaihioita jatkuvasti. Kaksiosaisen työkirjasarjan tavoitteena on kiihdyttää keskustelua yrityksessänne siitä, miten maailma muuttuu ja miten yrityksenne aikoo uudistua muutosten mukana. Haastamme sinua pohtimaan, miten varmistatte yrityksenne kestävän kasvun yli murroskausien.

Viisauksia scaleupkasvusta

 

Viisauksia scaleup-kasvusta

Oivalluksia suljettujen ovien takaa: Mistä ja miten kasvua voi hakea? Miltä näyttää kasvuyritysten meininki?

Johtajalta johtajalle -opas

 

Oivalluksia kasvusta ja kasvun johtamisesta

Oivalluksia johtajalta johtajalle mm. muutoksesta ja kasvun edellytyksistä.

"Oivalluksia voi joskus syntyä pohtimalla asioita itsekseen. Niitä on mahdollista synnyttää myös tekemisen kautta. Mutta se on fakta, että elämäsi ja urasi tärkeimmät oivallukset syntyvät keskusteluista muiden fiksujen kanssa."

Kasvuryhmä