Meconetin Teppo Aatola on palkittu vuonna 2023 Kasvuryhmän Kultainen Kuokka -tunnustuspalkinnolla ansiokkaasta ja kunnianhimoisesta työstä kasvun eteen. Palkinto jaetaan vuosittain ansioituneelle kasvun johtajalle ansiokkaan ja kunnianhimoisen kasvun toteuttamisesta ja Kasvuryhmän arvojen ilmentämisestä.


Teppo Aatola on ollut vaativia metallikomponentteja valmistavan Meconetin toimitusjohtajana vuodesta 2015. Hän on lisännyt yli 100-vuotiaan perheyhtiön vauhtia sekä kasvussa että vastuullisuudessa. Vuodesta 2015 lähtien Meconet on  kasvattanut liikevaihtoaan noin 85,5% 34,5 miljoonasta eurosta 64 miljoonaan euroon. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti joka vuosi korona-vuotta 2020 lukuunottamatta. Meconetin liikevaihdon odotetaan kasvavan myös vuonna 2023. Yritys panostaa esimerkiksi sähköisen liikkumisen ja kestävän kehityksen ratkaisuihin, teknologisiin innovaatioihin ja digitaalisuuteen.

“Teppo on ihmislähtöinen ja moderni johtaja ja pitkäaikainen kasvuryhmäläinen. Hän on uudistanut perinteistä teollisuuden alan liiketoimintaa ja kasvattanut Meconetin kansainvälistä liiketoiminnan osuutta sekä investoinut rohkeasti myös paikallisesti. Hänen johdollaan Meconet on pystynyt tunnistanut uusia liiketoimintamahdollisuuksia vihreässä siirtymässä ja luo kestävän kasvun edellytyksiä tiiviisti yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

Kasvuryhmässä Teppo on vaikuttanut monipuolisesti eri ryhmissä, tuoden käsiteltäviin teemoihin aina pyyteettömästi konkreettisia esimerkkejä omasta taustastaan”, Kasvuryhmän toimitusjohtaja Katriina Anttila kertoo

"Omassa johtamisessani olen aina pitänyt tärkeänä tiedon jakamista. Mitä enemmän ihmiset tietävät, sitä parempia päätöksiä syntyy. Kasvuryhmän toiminta pohjautuu samojen elementtien varaan, ja tämä on tärkeä vertaisryhmä käydä luottamuksellisia keskusteluja.

Kasvu merkitsee hyvinvointia. Vain kasvun kautta pystymme investoimaan ihmisiin ja teknologiaan, kehittymään ja olemaan myös parempi toimittaja asiakkaillemme", Teppo Aatola kertoo.

 Meconet Oy on yli 100-vuotias perheyritys, joka valmistaa vaativia metallikomponentteja, joita käytetään muun muassa sähkötuote-, tietoliikenne-, elektroniikka-, rakennus-, terveys- sekä kulkuvälineteollisuudessa. Meconet on markkinajohtaja jousien- ja lankamuotojen valmistuksessa sekä meistetyissä- ja syvävedetyissä ohutlevytuotteissa.

Yrityksellä on noin 2000 asiakasta ympäri maailmaa ja yritys työllistää noin 280 henkeä. Vuonna 2022 Meconet pääsi avaamaan 15 miljoonan investoinnin vaatineen uuden ja huipputeknologiaa hyödyntävän tehtaan Äänekoskella. Yrityksellä on valmistavia tehtaita myös muualla Suomessa, Virossa ja Ruotsissa. Liikevaihto vuonna 2022 oli 64 miljoonaa euroa..

 
Kasvuryhmä Suomi ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää  jäsenyhteisön ja yhteistyökumppaneidensa tuella keskisuurten yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista Suomen kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Kasvuryhmään kuuluu 210 kasvutahtoista suomalaista, 10-1000M€ vaihtavaa yritystä.
Yhteisössä yritysten toimitusjohtajat, omistajat, hallitusten puheenjohtajat ja yritystensä merkittävästä kasvusta vastaavat johtajat jakavat kokemuksia ja oppeja yritystensä kasvusta ja uudistumisesta luottamuksellisissa ohjatuissa vertaisryhmissä. 
Kasvuryhmän yritysten yhteinen Törkee lupaus on tuottaa Suomeen 25MRD€ lisää liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä sitoutuen kestävään kasvuun. Vuodesta 2015 vuoden 2021 loppuun mennessä tästä on koossa  n. 6 miljardia euroa.  

Kultaisen Kuokan valinnassa huomioidaan
Kasvuryhmän tarkoitusta tukeva toiminta - Kasvuryhmän tarkoitus on kiihdyttää suomalaisten yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä: kasvuvauhti, liikevaihdon koko, kansainvälisen liikevaihdon osuus ja yhteisöllisyys kasvun kiihdyttämisessä.
Kasvuryhmän arvojen ilmentyminen: Rohkeus, Pyyteettömyys, Pilke silmäkulmassa ja Kokemus.

Aiempien vuosien Kultainen Kuokka -palkinnonsaajat

MAURI KONTU Vahterus - TORE TEIR Greenstep - ANSSI ASIKAINEN Kiilto - ALEKSI RAUTAVUORI UKKO.fi - JERE RÄISÄNEN Elcoline - HANNA RISTOLA Premix - TIMO KESKI-KASARI Juustoportti - ASKO SCHREY Accountor - KIMMO LOIPPO Runtech Systems - THOMAS LUTHER LeaseGreen - TIMO SAALASTI Saalasti & MIKA TANNER Bilot

Lisätiedot: Katriina Anttila, toimitusjohtaja, Kasvuryhmä Suomi ry, p. 041 438 0469, katriina.anttila@kasvuryhma.fi

Lue edellisten vuosien Kultaisen Kuokan saajista:

Kultainen kuokka 2022 -tunnustuspalkinto Vahteruksen Mauri Konnulle

Kultainen kuokka 2021 -tunnustuspalkinto Greenstepin Tore Teirille

Kultainen kuokka 2020 -tunnustuspalkinto Kiillon Anssi Asikaiselle