Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä nykyliiketoimintanne menettää pitkällä aikavälillä arvoaan asiakkaalle. Siksi rohkea liiketoimintamallien uudistaminen on upea mahdollisuus rakentaa tulevaa kasvua. Kasvuryhmän vertaissparrauksessa etsitään yhdessä tapoja uudistua liiketoimintaympäristön mukana. Monessa yrityksessä kasvuajatteluun on löydetty oikea perspektiivi kolmen horisontin mallin avulla, joka tarjoaa tarpeeksi pitkän kiikarin tulevaisuuteen unohtamatta nykyhetkeä.


Markkina elää vimmatusti ja muutokset ravistelevat liiketoimintaympäristöä. Tulevaisuus tuntuu epävarmalta, ja juuri siksi siihen pitäisikin varautua ja panostaa. Kasvuryhmän jäsenyrityksissä pohditaan jatkuvasti kysymyksiä, jotka liittyvät nykyhetken ja tulevaisuuden välissä tasapainotteluun:

  • Miten johtaa tätä päivää ja tulevaisuuden kasvusuunnitelmia samaan aikaan?
  • Pitääkö organisaatiossa olla eri ihmiset miettimässä tätä päivää ja huomista?
  • Miten saamme uusien liiketoimintamallien pohdinnan mukaan kehitystyöhön?
  • Miten valita panostukset eri aikajänteiden kehitykseen meidän kokoisessamme yrityksessä?

Kolmen horisontin malli kääntää katseen sopivasti tulevaan

Kolmen horisontin malli on osoittautunut herätteleväksi ajatusraamiksi, kun yrityksissä mietitään panostuksia kasvuhankkeisiin. Malli mainittiin ensi kertaa Baghai, Coley & Whiten kirjassa The Alchemy of Growth, ja sitä on mukaillut muun muassa McKinsey.

Horisonttiajattelun mukaisessa kasvun johtamisessa on tärkeää pitää katse kaikissa horisonteissa koko ajan, vaikkakin ajoittain eri suhteissa. Kriisiaikaan monessa yrityksessä on tarpeen panostaa hetkellisesti enemmän nykyhetken haasteiden ratkomiseen, mutta Kasvuryhmäläiset kannustavat toisiaan pitämään katsetta tiukasti tulevaisuudessa myös vaikeina aikoina.

Näkemyksiä 3 horisontin malliin:

1. horisontti: Korjaamme ja kehitämme nykyistä tekemistä

Varmistamme perustekemistä ja pystymme ylläpitämään taloudellisia resursseja uuden liiketoiminnan luomiseen.

2. horisontti: Laajennamme nykyistä tekemistä

Lisäämme nykyiseen palveluun ja tarjontaan uusia elementtejä, jotka tuovat uutta arvoa asiakkaalle. Näin parannettu toiminta antaa jatkoaikaa nykyiselle toiminnalle.

3. horisontti: Luomme uutta toimintaa

Rakennamme uusia liiketoimintamalleja, jotka pitkällä aikavälillä tuottavat eniten arvoa asiakkaalle muuttuneessa toimintaympäristössä. Ketterä testaaminen on tässä merkittävässä roolissa.

3-Horisontin-Malli

Kasvuryhmän visualisointi 3 horisontin mallista.

 

”Aikahorisontit ovat paitsi helpottava oivallus itselle myös herättelevä viestinnän väline organisaatiossa. Käytä aikahorisontteja painopistekeskusteluissa johtoryhmässä ja hallituksessa. Myös kasvumatkastanne viestiminen koko organisaatiolle voi vahvistua aikahorisontteja hyödyntämällä.”

– Kirsi Hedman, Environics

 

Kasvuryhmän vertaissparrauksella kiinni kaikkien horisonttien mahdollisuuksiin


Kasvuryhmän vertaissparrauksessa moni on oivaltanut, että oman organisaation kasvuaihiot keskittyvät lähinnä kahteen ensimmäiseen horisonttiin. Nykyhetken ja lähitulevaisuuden osalta tehdään kyllä kehitystyötä, mutta pitemmän tähtäimen ja täysin uusien liiketoimintamallien pohdinta on jäänyt vähälle.

Kasvuryhmän jäsenten vinkit horisonttiajattelun todeksielämiseen:

1.     Tuokaa pitkät kiikarit osaksi arkipäivän päätöksentekoa.

Maailma muuttuu nopeasti, ja kerran vuodessa strategiaprosessin osana tehtävä tulevaisuusharjoitus ei riitä. Säännöllisyys on rautaa!

2.     Ottakaa nykyliiketoiminnan parantaminen ja laajentaminen eri agendoille.

Erotelkaa selkeästi, mitkä asiat ovat nykyliiketoiminnan parantamista ja mitkä nykyliiketoiminnan laajentamista. Sopikaa vastuuhenkilöt ja resursoikaa aikaa kummankin aikahorisontin kasvuaihiotyölle erikseen.

3.     Lajitelkaa kasvuaihiot aikahorisonttien mukaisiin koreihin.

Tiedostakaa, minkä horisontin kasvuaihiota tulee työstää ja miksi. Piirtäkää polku nykyhetkestä tulevaisuuteen ja resursoikaa eri aikajänteiden kehittäminen läpinäkyvästi.

4.     Varmistakaa avarakatseisuus kaikissa horisonteissa.

Kasvuaihioiden etsintä vaatii innovatiivisia ja tulevaisuuteen virittyneitä ihmisiä. Vastuuta kullekin aikahorisontille oma vastuujohtaja, niin saat oikeat ihmiset kehittämään kutakin horisonttia.

    5.     Käyttäkää aikahorisontteja viestinnän välineenä.

Käyttäkää aikahorisontteja painopistekeskusteluissa johtoryhmässä ja hallituksessa. Myös kasvumatkastanne viestiminen koko organisaatiolle voi vahvistua aikahorisontteja hyödyntämällä.

Syksyllä 2020 Kasvuryhmän vertaissparraukset jatkuvat. Kasvuryhmän jäsenet johtoryhmineen pureutuvat muun muassa siihen, miten kasvuaihioita voi testata ketterästi, jotta roimaa kasvua on mahdollista saavuttaa pidemmällä aikajänteellä.

Lue lisää kasvuaihioiden roolista kestävän kasvun tiellä.