Kasvuryhmä syntyi vuonna 2015 uskosta, että jos edes pieni joukko yli 10M€ vaihtavista yrityksistä pääsee voimakkaalle kasvu-uralle, olisi vaikutus Suomen talouteen valtava. Kasvu luo työtä ja työpaikkoja, ja sitä kautta lisää hyvinvointia Suomeen. Yrityksissä on valtava muutosvoima ja ne yritykset, jotka omaavat rohkean kasvuasenteen, pystyvät muuttamaan maailmaa. Yrityksille kasvu on puolestaan elintärkeä mahdollistaja, joka auttaa niitä lunastamaan paikkansa muuttuvassa maailmassa.
Yrityksen tarkoitus kertoo, miksi yritys on olemassa ja millaisen muutoksen se haluaa saada aikaan maailmassa. Kirkas tarkoitus luo perustan kestävälle kasvulle, ja innostaa mukaan tekemään muutosta yhteisen hyvän eteen. Nykyisin yrityksillä on entistä suurempi paine ottaa kantaa siihen, millaisia vaikutuksia niiden toiminnalla on – niin ympäristöön, ihmisiin kuin yhteiskuntaankin. Kestävä kasvu on sekä liiketoiminnallisesti kannattavaa että tähtää muutokseen, jolla on itseisarvoa.

Kasvuryhmäläiset sanoittavat tämän tavoitellun muutoksen yrityksen tarkoitukseksi. Tarkoitus ei ole missio tai visio, tai raflaava mainoslause siitä, mitä yritys nykyisin tekee, vaan se on yrityksen arvolupaus maailmalle siitä, minkä ongelman se ratkaisee.

 

Kasvuryhmäläisten oivalluksia tarkoituksesta:


“Yrityksen tarkoituksen pitää koskettaa ihmisiä, tunnetasolla. Tarkoitusta työstettäessä tajusimme, että meillähän on yritys – voimme tehdä paljon enemmän kuin yksittäiset yksilöt. Voimme jopa globaalilla skaalalla vaikuttaa siihen, että maailma olisi parempi paikka. Muutos leviää kauttamme.”
Sanna Karhu, Delipap

“Sen sijaan, että hyväksyimme paikkamme alihankkijana arvoketjussa, päätimme itse muuttaa asiaa. Määrittelimme millaisen muutoksen haluamme saada aikaiseksi, ja nyt otamme määrätietoisia askelia kohti teknologiakumppanuutta, tarkoituksenamme mahdollistaa tuleville sukupolville puhtaampi maailma.”
Yrjö Trög, Norrhydro

”Jos haluat kilpailla osaavimmasta työvoimasta, yrityksenne pitää pystyä vastaamaan työn merkityksellisyyden vaatimuksiin. Kasvu kasvun johdosta ei innosta ihmisiä. Ihmiset haluavat olla ylpeitä siitä mitä he tekee ja millaisessa yhteiskunnallisessa muutoksessa he ovat mukana.”
Jarmo Koivisto, Studentwork Sharper

Millaisen muutoksen sinä haluat maailmaan tehdä?

Kiinnostunut kuulemaan lisää?

Katso video Kasvuryhmän Kaski 2017 -tapahtumasta, jossa Valerie Keller kertoo, millainen vaikutus tarkoituksen kirkastamisella voi olla yritykselle ja jossa hän haastattelee jäsentämme Teresa Kemppi-Vasamaa hänen kokemuksistaan.