Kasvuryhmän hallituksen puheenjohtaja Peter Fredmanille kasvu tarkoittaa sitä, mitä arvoa yritys tuo sidosryhmilleen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Peter tuo kasvukeskusteluun mukaan myös tärkeän omistajanäkökulman.

Peter Fredman toimii Fredman Groupin hallituksen puheenjohtajana, Topbox Oy:n ja Levi Black Oy:n osakkaana ja hallituksissa sekä Niemen Tehtaat Oy:n Advisory Boardissa. Peterillä on hallitustoimet myös Marketing Finlandissa ja ELO-Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiössä. 


Suomen hyvinvointia rakennetaan yksityisen puolen yrityksissä. Siellä tarvitaan kasvutahtoa.

Suurin kasvun este on mindset. Alle puolet suomalaisyrityksistä haluaa kasvaa. Se on aika vähän, koska Suomen tulevaisuuden hyvinvointia rakennetaan pitkälti yksityisen puolen yrityksissä. Yrityksillä on vain kaksi suuntaa, joko kasvat tai kuihdut, koska jos et kasva, markkinataloudessa muut menevät ohi. Kasvuun tarvitaan aina myös riskinottoa, mutta kuihtuminenkin on riski.

Yritysten kasvutahdon herättelemisessä riittää tekemistä. Yrityksillä ei välttämättä ole kasvukykyyn vaikuttavia rerusseja, mutta ne tulee rakentaa, on se sitten pääomaa, vierasta pääomaa tai tietotaitoa. Vertaiskokemusten vaihtamisessa on valtava voima. Siitähän Kasvuryhmässäkin on kyse, vaikka toiminta on tehokkaampaa ja laajempaa kuin perinteiset lounaskeskustelut. 

Minulle Kasvuryhmän ideologia resonoi, koska toiminnan ydin on siinä, miten suomalaisiin yrityksiin saadaan aidosti kasvua. Kasvuryhmän kehittämät kasvumenetelmät ja yritysten törkeiden lupausten toimeenpanot ovat poikkeuksellisen tehokkaita.


Omistajan tahtotilaa tarvitaan yrityksen tarkoituksen ja suunnan määrittelyyn.

Itse haluan tuoda Kasvuryhmän keskusteluihin omistajan tahtotilan merkityksen. Se määrittelee yrityksen olemassaolon tarkoituksen ja sen, mihin suuntaan yritystä kehitetään. Monessa yrityksissä omistajastrategiaa ei ole määritetty selkeästi, mutta miten omistaja-hallitus-johto-tiimi -ketjussa voidaan tietää, mihin suuntaan mennään, jos omistajat eivät sitä kerro?  

Omistajastrategiassa on käytännössä kyse epämuodollisesta yhteisestä keskustelusta, joka on paljon kiinni fasilitoinnista. Tärkeintä on, että on sovittu, mitä tehdään ja millä resursseilla, ja mitä ei tehdä. Olen itse sanonut, ettei omistajastrategian tarvitse olla mikään opus, vaan muutama ranskalainen viivakin riittää. Nekin pitää kuitenkin kommunikoida eteenpäin koko organisaatiolle.

Kasvuoivallus: Kasvustrategian onnistuminen riippuu siitä, uskovatko kaikki samaan tarinaan.

Kasvustrategian toteutumisen kannalta kaikkien pitää olla mukana. Jos yksikin palanen omistajasta hallitukseen, johtoon ja tiimeihin asti ei ole kasvustrategian takana, se ei tule toteutumaan sellaisenaan. Kaikilla pitää olla joku motivaatio tai porkkana toteutukseen. Pelkät vuosibonukset tai muut vastaavat eivät riitä, vaan taustalle tarvitaan isompi tarkoitus.Tiimeissä pitää olla ymmärrys siitä, miksi halutaan kasvaa tai miksi jotain pitää tehdä eri tavalla. Myös tarina ja seuranta ovat tärkeät, että eletään ajassa ja tiedetään, missä mennään.

Tämä oli kokemus myös meillä Fredman Groupissa, kun lähdimme kääntämään 30-vuotista “janateollisuus-bisnestä” palvelu-bisnekseksi. Uuden rakentaminen on aina haasteellista, mutta meille se motivoiva isompi tarkoitus tulee esimerkiksi hävikin vähentämisestä. Mitä enemmän asiakkaat saavat vähennettyä hävikkiä, sitä enemmän meille tulee bisnestä, mutta samalla saadaan vähennettyä ympäristökuormitusta. Tämä on hyvä motivaattori kaikille läpi tiimien, johtoryhmien, hallituksen ja omistajien. Mutta onnistuminen vaatii sen, että kaikki uskovat samaan tarinaan ja ovat sen takana.


 

Tutustu Fredman Groupin uudistumismatkaan:

 


Lue lisää Kasvuryhmän hallituksen puheenvuoroja:

Matti Alahuhta: Kasvuryhmällä tärkeä tehtävä keskisuurten yritysten kasvun kiihdyttäjänä

Riku Asikainen: Keskisuuret kasvuyritykset tuovat vakautta ja vaurautta Suomeen

Marjo Miettinen: Kansainvälisyys, innovaatiot ja ihmiset ovat Suomen kasvun ytimessä

Hanna Ristola: Kasvutahdon täytyy konkretisoitua rohkeiksi teoiksi

Heikki Westerlund: Ulkopuolista näkemystä tarvitaan uudistumiseen ja kasvun reitillä navigoimiseen