Törkee lupaus

Kasvuryhmän menetelmä

25 Kasvukapteeni pohtii (1)

 

 

Pohdi...

 

  • Mikä on yrityksesi kasvutavoite?
  • Miten olette määrittäneet ja sanoittaneet sen?
  • Kuinka pitkälle se on asetettu?
  • Onko yrityksenne johto, hallitus ja omistajat sitoutuneita
    Törkeeseen lupaukseen?
  • Onko Törkee lupaus pilkottu konkreettiseksi tekemiseksi
    ja tavoitteiksi eri yksiköille ja yksilöille?
  • Millainen rooli konkreettisen ja kunnianhimoisen kasvutavoitteen asettamisella on mielestänne yrityksen johtamisessa?
 

Case

 

Kasvu on elämänmittainen maraton, hitaasti kiiruhtaen

 

“Olen ollut Kasvuryhmän jäsen yhteisön perustamisesta saakka vuodesta 2015. Tänä aikana Pohjola Rakennus on yli tuplannut liikevaihtonsa 126 miljoonasta 315 miljoonaan. Joku sanoisi tätä jo menestystarinaksi, mutta minä suhtaudun tähän nöyrästi. Historialla ei nimittäin pitkälle ratsasteta. Toki onnistumisista pitää iloita, mutta tyytyväisyys on kehityksen pahin jarru. Kasvussa pelin henki ei ole se kuka häviää tai kuka voittaa vaan se, että ylin johto jaksaa ratkoa ongelmia ja tunnistaa mahdollisuuksia. Kasvu on elämänmittainen maraton, jota tehdään hitaasti kiiruhtaen.


Meillä kasvuloikka ei ole tullut mistään suurista liikkeistä, vaan yrityskulttuurin kehittämisen ja kehittymisen myötä. Toiminnan kehittämisessä on ollut mukana myös yliopistoja. Kasvukokeilut ovat olennainen osa yrityksen kulttuuria. Välillä tulee turpaankin, mutta tällöin on vaan siirrettävä katse tarpeeksi pitkälle. Pitää hyväksyä se, että esimerkiksi jonakin vuonna ei kasva, ja käyttää se aika kerätäkseen vauhtia seuraavaan loikkaan.


Konkreettinen ja kunnianhimoinen kasvutavoite terästää yrityksen toimintaa. Kasvutavoitteen pitää olla kunnianhimoinen, mutta realistinen. Törkeekin tavoite pitää pystyä pilkkomaan eri yksiköille, yksilöille ja vuosille - konkreettiseksi tekemiseksi. Jos tavoite on epärealistinen, yritykseen ei hakeudu oikeanlaisia ihmisiä. Fiksu ihminen tajuaa, onko kasvutavoite mahdollinen ja vetää lisää oikeanlaisia henkilöitä mukaan. 80% ihmisistä ajattelee turvallisuutta, joten epärealistinen tavoite voi kääntyä itseään vastaan.


Ylimmän johdon tehtävä on pohtia 360 astetta, miltä tavoite vaikuttaa eri sidosryhmille. Mutustelkaa sitä rauhassa ennen kuin tulette sen kanssa ulos. Silloin se kantaa eikä sitä tarvitse joka vuosi muuttaa.”

 

Juha Metsälä

Pohjola Rakennus

 

 

 

Oivalluksia:

ASETA KOVAT TAVOITTEET

 

Case

 

Tavoitteita pitää olla kauas ja lähelle

 
“Kasvu on päätös ja se lähtee tavoitteiden asettamisesta. Pitkän aikavälin tarkkoja strategisia suunnitelmia on erittäin vaikea luoda nopeasti muuttuvassa maailmassa. Yritykset tarvitsevat enemmän strategista ajattelua kuin strategisia suunnitelmia. On tärkeää katsoa kasvutavoitetta kohti ja ymmärtää, mitä sinne pääseminen tarkoittaa. Kuitenkin loppujen lopuksi tässä hetkessä tehdyt päätökset ratkaisevat paljon enemmän.

Tulin Sofigatelle tehtävänäni kasvattaa 20 miljoonan euron liikevaihdon ja sadan hengen kotimaisesta organisaatiosta kansainvälinen teknologian johtamisen ja kehittämisen suunnannäyttäjä 100 miljoonan euron liikevaihdolla. Nyt Sofigate on saavuttanut tavoitteensa ja startannut seuraavan kasvuloikkansa kohti 500 miljoonan euron liikevaihtoa.

Uskon kahden perspektiivin johtamiseen - kaiken aikaa pitää katsoa tavoitteeseen ja varmistaa, että sitä kohti ollaan menossa, ja toisaalta olla tässä hetkessä ja mietittävä, mitkä askeleet vievät oikeaan suuntaan. Asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävä kehitys on Sofigaten toiminnan ytimessä ja auttaa ratkaisemaan tämän hetken ongelmia - samalla kun tavoitellaan pitkän tähtäimen Törkeetä lupausta. Sofigaten kasvun mahdollistajana on ollut rakentaa 14 itsenäistä yksikköä, jotka toimivat lähes omina yrityksinä. Tarkoituksena on ollut rakentaa Sofigateja Sofigaten sisään. Olemme myös panostaneet perustan rakentamiseen. Liiketoiminnan skaalaaminen alkaa omien toimintojen skaalaamisella:
 
Ensin pitää varmistaa, että omat toiminnot palaverien pitämisestä lähtien ovat sellaisia, että ne toimivat suurella määrällä asiakkaita. Seuraavaksi pitää löytää ja laajentaa asiakaskenttää. Meillä orgaaninen kasvu on ollut vahvaa. Lisäksi Sofigate on tehnyt 6 merkittävää yritysostoa, jotka ovat kasvattaneet asiakaspohjaa ja tuoneet tarjoamaan uutta liiketoimintateknologiaosaamista.
 
Kolmas tekijä on pitää yrityksen työntekijät mukana kasvutarinassa. Avainhenkilöitä on sitoutettu kasvutarinaan jo aiemminkin, mutta seuraavan kasvuloikan saavuttamiseksi tähän panostettiin erityisesti, ja omistajaohjelmaan lähti mukaan lähes 200 sofigatelaista.
 
Törkee lupaus antaa happea. Meidän ihmiset on rakentajia ja happi syntyy innostavan kasvuajatuksen kautta: Miten voimme luoda asiakasarvoa niin paljon, että se mahdollistaa tämän kasvun?”

 


Sami Karkkila

Sofigate

 

 

Oivalluksia:

MILLAINEN ON HYVÄ TÖRKEE LUPAUS?

 

CASE

 

Kaikilla tulee olla yhteinen kasvutahto

 

"Organisaatio oli ollut jo useamman vuoden luisussa, kun tulin yritykseen 2014. Tekemällä vanhaa paremmin lisäsimme pikkuhiljaa vuotuista kasvua. Merkittävin muutos organisaatiossa tapahtui, kun ostimme 2019 pääomasijoittajan ulos. Yrityksessä oli tämän jälkeen 11 omistajaa, mikä johti melkoiseen ristivetoon. Jokainen halusi vähän eri asioita ja jokaisella oli erilainen näkemys siitä, miten kasvamme. Tämä ei tietenkää ollut toimitusjohtajalle kiitollinen tilanne, sillä pelimerkkejä kasvun suhteen ei juurikaan ollut.
 
Johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle on hankalaa, jos omistajat, hallitus ja johto ei puhalla samaan pilliin. Hallituksen kokouksen pitäisi olla kuukauden paras päivä, eikä vain peräpeiliin katsomista. Me saimme yllättävääkin vauhtia koronan myötä strategiakeskusteluun. Tämän keskustelun myötä saimme vihdoin omistajastrategian naulattua ja pelikentän selväksi. Tiedämme riskinottohalukkuuden tason ja mitä pystymme sen puitteissa tekemään. Riskinsietokyky ja -halukkuus täytyy olla olemassa, jotta kasvu ei jää oikean actionin sijaan pelkäksi sanahelinäksi.

Seuraava askeleemme on naulata yhdessä myös Törkee lupaus, ja asettaa kasvulle numeerinen tavoite. Törkeelle lupaukselle pitäisi myös löytää joku parempi englanninkielinen termi kuin Outrageous promise. Suomeksi Törkee lupaus on todella toimiva sanapari, mutta englanniksi termi ei toimi niin hyvin. Kasvun keinot meillä on jo hyvinkin selkeinä: orgaanisen kasvun, tuotekehityksen uusiutumisen ja yritysostojen polut. Törkee lupaus jää helposti vain otsikoksi, jos sitä ei sanoiteta kunnolla tai sille ei piirretä selkeitä askelia, kuinka sinne päästään."

 

Esa Siljander

Treston Group

 

Oivalluksia:

VIESTI TAVOITTEISTA

 

CASE

 

Törkee lupaus on vienyt kasvun toiveesta visioksi ja konkreettiseksi suunnitelmaksi

 
"Potiuksella kasvu on aiemmin ollut enemmän toive kuin tahtotila. Hyviä visioita ei vain saatu vietyä eteenpäin. Viime syksynä otin mukaan johtoryhmäni Kasvuryhmän toimintaan työstämään Potiuksen Törkeetä lupausta. Yhteisön vertaispaineen ansiosta koin, että meidänkin tulee olla rohkeita ja kunnianhimoisia.
 
Asetimme siis korkean tavoitteen. Mille näyttäisimme, jos olisimme 10 miljoonan sijasta 50 miljoonaa vaihtava yritys vuonna 2023? Mitä se tarkoittaisi, että päästäisiin tähän? Aloitimme piirtämään Potiuksen one pageria - uskon, että asia on ymmärretty vasta kun sen voi piirtää. Tunnistimme asiakaslupauksemme, ja kävimme tarkasti mission ja visiomme läpi. Olemme betonielementtirakentamisen uudistaja - mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Löysimme pohdinnan kautta uusia kasvuaihioita, sillä huomasimme esimerkiksi, että meidän kannattaa laajentaa suunnittelupalveluamme myös muihin kuin omiin kohteisiimme. Menimme yhä syvemmälle ja syvemmälle orgaanisen kasvun mahdollisuuksiin, yritysostojen pohdintaan ja huomasimme pian, että 50 miljoonaa ei todellakaan ole pelkkää huutelua, vaan oikeisiin kasvun lähteisiin investoimalla se on täysin tehtävissä.

 

Nyt Törkee lupauksemme on pilkottu jokaisen yksikön tehtäväksi, avainhenkilöt on vastuutettu kasvutavoitteistaan ja käytännön muutosta on lähdetty draivaamaan organisaatiossa “puulaakista ammattiliigaan” -sateenvarjon alla. Olemme kuvanneet, mille yrityksemme näyttää 2023 liikevaihdon, markkinaosuuden, kannattavuuden, toimipisteiden ja tehtaiden näkökulmasta. Teemme paljon työtä, jotta saamme jokaisen yrityksessä mukaan kasvuumme. Jokaisessa yrityksessä riittää varmasti niitä, joille kasvu tarkoittaa sitä, että joka tekijältä halutaan tuplasti enemmän ja kasvu revitään työntekijöiden selkänahasta. Tämä ei tietenkään ole tarkoitus, vaan haluamme näyttää, että kasvu tarkoittaa sitä, että arkinen tekeminen jokaisella helpottuu. Ja kasvusta saadaan paljon yhteistä, uutta energiaa!

 

Työstö ei tietenkään ole ollut kivutonta, mm. avainhenkilöitä on pitänyt vaihtaa. Nyt meillä on kuitenkin todella hyvä pohja organisaatiossa lähteä toteuttamaan kasvuhankkeita. Meillä on mielettömän hyvä hype päällä. Yksi tärkeä konkreettinen päätös, joka tehtiin, oli se, että yhtään kehityshanketta ei ammuta suorilta alas. Jokainen idea kirjataan listaan ja käsitellään. Tämä on lisännyt avoimuutta ja pienentänyt kynnystä jokaiselta esittää kehitysideoita ja uudistaa yritystä. Kasvu on enää tekemistä vailla!"

 

Sampo Katainen

Potius

 

Oivalluksia:

KASVU ON MATKA

 

Oivalluksia:

TEE TARVITTAVAT MUUTOKSET

 

Oivalluksia:

JOHDA KASVUA SYSTEMAATTISESTI

 

Oivalluksia:

HYÖDYNNÄ MAHDOLLISUUDET

Kun tavoitteet ovat riittävän korkealla, se motivoi. Törkee lupaus auttaa meitä pitämään katseen tarpeeksi pitkällä. Vuosibudjetoinnin yhteydessä on hyvä ravistella organisaatiota pohtimaan, millainen yritys olemme 7 vuoden päästä. Pitää uskaltaa päästä irti nykyhetkestä, jotta päästään epärationaalisen kasvun tavoitteluun ja haetaan aidosti uusia aihioita. Törkee lupaus on hyvä työkalu taustalla, jotta nälkä ja intohimo säilyvät.
Jarkko Veijalainen
3 Step IT
Olen elänyt Kasvuryhmä-elämää jo niin pitkään, että tuntuu itsestäänselvältä antaa Törkee lupaus, joka Kempissä tunnetaan nimellä omistajien tavoite. En halua vaatimattomampaa tavoitetta edes asettaa. Minua vie eteenpäin perheyrittäjän klassinen ajatus siitä, että haluan jättää yrityksen parempana jälkipolville. Organisaatio ei pysty haastamaan itseään ja ajattelemaan isosti ilman Törkeetä lupausta. Kun Törkeen lupauksen on antanut, pitää oma pää vielä säätää niin, että tarvittava rohkeus löytyy. Kasvu vaatii toki myös rahaa, resurssit ja oikeat ihmiset, mutta ennen kaikkea asennetta.
Teresa Kemppi-Vasama
Kemppi