25 Kasvukapteeni pohtii (1)

 

 

Pohdi...

 

  • Mikä maailmassa olisi eri tavalla, jos yritykseni ei olisi olemassa?”
  • Millaisen muutoksen haluan tehdä maailmaan?
  • Onko yritykselläni kirkas tarkoitus, joka kuvaa tätä muutosta?
  • Mikä on mielestäni tarkoituksen rooli kasvun ja uudistumisen johtamisessa?
 

Case

 

Henkilökohtaisempi merkitys innostaa

 

"JCDecaux on globaali yhtiö ja linjavedot isoihin kysymyksiin tulee pääkonttorista. Koin kuitenkin, että meidän kansainvälinen purpose ei ollut riittävän konkreettinen. Terminologiassakin on eroa: Englanniksi purpose tarkoittaa sekä tarkoitusta että merkitystä. Suomeksi tarkoitus ja merkitys on kaksi eri asiaa. Merkitys on henkilökohtaisempi.


Työstimme merkitystä arvoista lähtien. Taustalla oli Frank Martelan teoria siitä, mikä ohjaa ihmistä. Lähdimme puhtaasti ihmisulottuvuudesta eli sisäisestä motivaatiosta. Sisäinen motivaatio syntyy autonomiasta, kehittymisestä, yhdessä tekemisestä ja hyvän tekemisestä. Vasta, kun nämä neljä sisäisen motivaation elementtiä olivat kohdallaan, voi syntyä inspiraatiota, ja inspiraatio on edellytys sille, että syntyy innovaatioita. Innovaatioiden kautta tuottavasti kasvava bisnes muodostuu.


Lähdimme liikkeelle sisäisestä prosessista, jossa koko henkilöstö oli mukana pohtimassa sitä, mikä on kullekin yksilölle merkityksellistä. Ohjelman startti kesti puoli vuotta. Frank toi ohjelmaan alustuksen ja puhui omasta teoreettisesta viitekehyksestään, mutta myös omasta näkemyksestään, mitä on merkitys on ja mistä se syntyy. Tuotimme paljon materiaalia esittämällä ihmisille erilaisia kysymyksiä ja tekemällä sidosryhmähaastatteluja. johtajilta kysyimme, miten me näymme ja millainen merkitys meillä on heille. Henkilöstöltä puolestaan kysyimme, mitä merkityksellisyys tarkoittaa, mikä on työnantajan tarkoitus ja mikä innostaa tulemaan töihin. Työstimme materiaalia workshopeissa henkilöstön kanssa. Yhteenvedossa nousi esille yksi elementti erityisen voimakkaasti: mahdollisuus tehdä itselle innostavia asioita eli vapaaehtoisuus.

 

Prosessin läpivieminen vei aika paljon aikaa, jopa vuosi on liian lyhyt tällaisessa prosessissa. Ihmiset kuitenkin innostuivat pohdinnasta isosti: muutama ihminen henkilöstöstä tuli jopa sanomaan, että tämä on parasta, missä he ovat olleet koskaan mukana. Syötimme prosessista syntyneen materiaalin tekoälylle jatkojalostukseen. Sen kiteytyksenä tärkeistä asioista ja merkityksestä oli työntekijöiden hyvinvointi, merkityksellisyys, kestävä kehitys, maailman parantaminen sekä laadukkaat, elämää helpottavat tuotteet. Kaiken materiaalin pohjalta työstimme meidän merkityksen: olla mukana tukemassa kaupunkien elinvoimaisuutta."

 

Klaus Kuhanen

JCDecaux

 

 

 

Oivalluksia:

MIKSI TARKOITUS?

 

Case

 

Hyvä tarkoitus koskettaa tunnetasolla

 
“Isä inhosi kaikkea ohjeistusta ja asioiden laittoa paperille. Kun me siirryimme veljeni kanssa firman johtoon, niin totesimme, että visio ja missio täytyy laittaa paperille. Jokaisen organisaatiossa tulee tietää, mikä meidän suunta on. Nämä ensimmäiset versiot olivat hyvin insinöörimäisiä. Missio kuului esimerkiksi näin “Perheyrityksemme kehittää, valmistaa ja markkinoi tutkitusti ihoystävällisiä ja ympäristövastuullisia hygieniatuotteita kuluttajalähtöisesti koko perheen tarpeisiin”. Sinänsä näissä sanoituksissa ei ollut mitään vikaa, mutta näistä paistoi merkityksellisyyden ja ihmisläheisyyden puute.


Lähdimme päivittämään visiota ja missiota juhlavuotenamme. Emme halunneet käyttää sanaa tarkoitus tai merkitys, vaan lähdimme siitä, että leivomme merkityksen missioon ja visioon. Mitä vähemmän pyydät ihmisiä sisäistämään sydämeen, sitä paremmin siinä onnistut! Meillä oli takana 40 vuotta historiaa, ja halusimme määritellä millaisia haluamme olla seuraavat 40 vuotta. Uskoin itse vahvasti siihen, että jokainen haluaa tehdä jotain merkityksellistä tälle maailmalle, joten meidän täytyi saada koskettavampia tarinoita. Vahvistimme siis hallitusta markkinoinnin osaajalla ja otimme tällä kertaa mukaan visiotyöhön myös ulkopuolisia vastuullisuuskonsultteja.


Etuna työssä oli se, että meillä oli omistajien kesken hyvin yhdenmukainen näkemys siitä, mitä me olemme ja haluamme olla. Olimme rehellisesti ylpeitä siitä, että olemme rakentaneet jotain, mikä on tyydyttänyt asiakkaiden tarpeet paremmin kuin mihin kilpailijat ovat pystyneet, on luonut merkittävän jalansijan myös Suomen ulkopuolella, on enemmän vähentänyt kuin kasvattanut planeettamme ongelmia ja on jättänyt sekä henkistä että fyysistä perintöä. Tarvitsimme apua näiden asioiden sanoittamisessa uudeksi visioksi ja missioksi, ja sitä saimme. Julkaisimme uuden vision ja mission 40 -vuotisjuhlassa 2019 loppupuolella, ja siitä on poikinut jo useita hienoja aloitteita konkreettiseksi tekemiseksi.


Visiomme, muutamme maailmaa elämällä vahvemmin tasapainossa luonnon kanssa ja tuomme luonnon tajun hyvinvointituotteiden kuluttamiseen, on aivan eri maata vanhan visiomme rinnalla. Uusi visiomme on merkityksellinen ja vetoaa tunteisiin. Olemme huomanneet, että jokainen yrityksessä miettii nyt omalta osaltaan, miten voi itse tuoda lisäpanosta tämän vision aikaansaamiseksi. Ylpeyden, yhteen hiileen puhaltamisen ja innostuksen lisäksi, se on tuottanut maailman vastuullisemman naistenhygienia brändin, jolla on tarkoitus lähteä vahvasti kansainvälistymään. Minulla on vahva usko siitä, että teemme nyt jotain historiallisen hienoa, uuden merkityksellisen visiomme siivittämänä.”

 


Sanna Karhu

Delipap

 

 

Oivalluksia:

MILLAINEN ON HYVÄ TARKOITUS?

 

CASE

 

People do not buy what you do, they buy why you do it

 

"Nuoret osaajat työelämässä -tutkimuksen mukaan 87% koki työn merkityksen olevan tärkeämpää kuin korkean palkan. Kuitenkin vain 15% kokee työnsä merkitykselliseksi. Tämä näkyy varsinkin Y ja Z -sukupolvissa. Jos haluat kilpailla osaavimmasta työvoimasta, yrityksenne pitää pystyä vastaamaan työn merkityksellisyyden vaatimuksiin. Kasvu kasvun johdosta ei innosta ihmisiä. Ihmiset haluavat olla ylpeitä siitä, mitä he tekee ja millaisessa yhteiskunnallisessa muutoksessa he ovat mukana. Uskon vahvasti Simon Sinekin viestiin Golden Circlestä - ”People do not buy what you do, they buy why you do it”.
 
Meillä tarkoitus on sinänsä kirkas ja olemme kohtalaisesti onnistuneet jo sen hyödyntämisessä esimerkiksi sisäisissä rekrytoinneissa. Tällä hetkellä itseäni eniten pohdituttaa, että onko meillä johto valmis johtamaan yritystä tarkoituksen kautta? Tai mitä se tarkoittaa, kun ruvetaan johtamaan tarkoituksen ja merkityksen kautta? Tässä olemme oppimismatkalla. Suomalaiset ovat hyviä strategiatyön tekijöitä, mutta strategian jalkauttamisessa voidaan vielä kehittyä. Se on se vaikeampi ja aikaa vievämpi työ."

 

Jarmo Koivisto

Studentwork Sharper

 

Oivalluksia:

Mitä hyötyä on tarkoituksesta?

Ennen Vincitiä tuntui, että teen työtä excelin vuoksi. Siitä syntyi Vincitin perustamisen aatos: “Ei saa v*tuttaa tulla maanantaina töihin”. Perustamisen aikainen aatos on kehittynyt vuosien varrella, ja saanut muodon “Jotta huominen ei pelota”. Kun pohditaan yrityksen tarkoitusta, on tärkeää tunnistaa yrityksen juuret ja historia, mistä tullaan ja miksi yritys alunperin on perustettu. Myös jokaisen organisaation pyhiä lehmiä tulee kyseenalaistaa.
Mikko Kuitunen
Vincit
Yrityksen tarkoituksen pitää koskettaa ihmisiä tunnetasolla. Tarkoitusta työstettäessä tajusimme, että meillähän on yritys – voimme tehdä paljon enemmän kuin yksittäiset yksilöt. Voimme jopa globaalilla skaalalla vaikuttaa siihen, että maailma olisi parempi paikka. Muutos leviää kauttamme!
Sanna Karhu
Delipap
Sen sijaan, että hyväksyimme paikkamme alihankkijana arvoketjussa, päätimme itse muuttaa asiaa. Määrittelimme, millaisen muutoksen haluamme saada aikaiseksi, ja nyt otamme määrätietoisia askelia kohti teknologiakumppanuutta, tarkoituksenamme mahdollistaa tuleville sukupolville puhtaampi maailma.
Yrjö Trög
Norrhydro