image column 1 widget_1595949546250
image column 2 widget_1595949546250
image column 3 widget_1595949546250

Kasvuryhmä

 

Kasvuryhmän toiminta alkoi vuoden 2015 alussa. Taustalla oli 29 yritysmaailmasta tuttua henkilöä, mm. Matti Alahuhta, Mika Anttonen, Risto Siilasmaa, Aaro Cantell ja Ilkka Kivimäki, jotka jakoivat yhteisen huolen siitä, että Suomen yrityskentällä on paljon yrityksiä, jotka eivät kasva. Kasvuryhmä perustettiin, jotta keskisuuret yritykset saisivat lisää kasvutahtoa ja kasvukykyä. 

Keskisuuria yrityksiä (liikevaihto yli 10 M€) on vain 1% Suomen kaikista yrityksistä, mutta ne tuovat lähes neljäsosan suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja yli 20 % yksityisen sektorin työpaikoista. Näiden yritysten kasvulla on merkittävä vaikutus Suomen talouteen ja yhteiskuntaan. Kasvuryhmän perustajilla oli visio, että yhdessä, aitoja kokemuksia yritysten kesken jakamalla, voimme kiihdyttää kaikkien yritysten kasvua.

Kasvuryhmän jäsenenä on noin 250 keskisuuren kasvuyritysten johtajaa. He ovat 10 M€ - 1 Mrd€ vaihtavien yritysten toimitusjohtajia, hallituksen puheenjohtajia ja omistajia, joilla on kunnianhimoa kasvattaa ja uudistaa omaa liiketoimintaansa.

Kasvuryhmä on voittoa tavoittelematon ja ei-kaupallinen yhteisö. Yhteisön toiminta perustuu kokemusten avoimeen jakamiseen ja vertaissparraukseen.

Lue lisää kasvuryhmäläisistä

"Vuonna 2025 kasvuryhmäläiset ovat kiihdyttäneet kasvuvauhtiaan ja luoneet yhteensä 25 miljardia euroa lisää liikevaihtoa. Vuonna 2023 tästä on kasassa 15 miljardia."

Kasvuryhmän Törkee lupaus

Yhteisössä toimimme seuraavien arvojen mukaisesti

rohkeus-2-1

Rohkeus

Kasvuryhmässä rohkeus tarkoittaa kunnianhimoa uudistua, kasvaa ja kurottaa korkealle. Rohkeus näkyy Törkeessä lupauksessa, tiukoissa valinnoissa ja veret seisauttavassa avoimuudessa vertaisten kesken.

pilke-silmäkulmassa-2-1

Pilke silmäkulmassa

Kasvuryhmäläinen tekee tosissaan muttei vakavasti. Pilke silmäkulmassa tarkoittaa kannustamista kokeiluun ja leikkimielisyyteen, heittäytymistä tilanteeseen sekä innostunutta suhtautumista tulevaisuuteen.

pyyteettömyys-2-1

Pyyteettömyys

Kasvuryhmäläiset auttavat toisiaan pyyteettömästi ja rehellisesti. Kasvuryhmäläiset ovat tulleet yhteen luomaan itseään isompaa tarinaa. Pyyteettömyys näkyy kiitollisuutena ja haluna kannustaa kaveria kasvamaan ja uudistumaan.

 

ikoni-timantti

 

Kokemus

Kasvuryhmäläinen puhuu kokemuksestaan käsin. Kasvuun ja uudistumiseen suhtaudutaan käytännönläheisesti ratkaisuja etsien. Kokemus näkyy jaetuissa tarinoissa, arjen esimerkeissä ja kirkkaissa oivalluksissa

 

FIILIS, JOKA INSPIROI!

Avoin kokemusten jakaminen ja luottamuksen ilmapiiri hämmästyttävät jokaisessa Kasvuryhmän kohtaamisessa. Tapaamiset ovat rentoja yhdessäolon hetkiä ja samalla paikka kirkastaa omaa kasvustrategiaa konkreettisesti. Kasvuryhmän henkeen kuuluu, että jokaista paikalla olijaa arvostetaan tasavertaisena yrittäjänä ja johtajana. Kukaan ei oleta tietävänsä, mitä muiden pitäisi tehdä onnistuakseen, mutta kokemuksia jakamalla tuppaa oivalluksia syntymään. Kasvuryhmän perustajajäsenten sanoin: "Toisten kasvusta voi oppia ja omasta jakaa toisille!"

YRITYKSEN KASVUN

KIIHDYTTÄMINEN

Vahvan vision toteuttaminen tarvitsee sparrausta ja uusia oivalluksia matkan varrella. Kasvuryhmä on jäsenilleen konkreettinen foorumi, joka antaa kasvulle ja uudistumiselle erillisen ajan ja paikan. Vertaissparrauksen pohjana toimii Kasvuryhmän menetelmä, joka helpottaa ja systematisoi kasvun tavoitteiden asetantaa ja seurantaa. Uusien ideoiden lisäksi Kasvuryhmän vertaissparraus tuo kokemusta ja varmuutta omiin kasvujohtamisen valintoihin.

YHDESSÄ SUOMEN

HYVINVOINNIN PUOLESTA

 

 

 

 

 

Kasvuryhmä vastaa tarpeeseen hyödyntää jokaisessa suomalaisessa yrityksessä piilevää potentiaalia kehittyä merkittävästi paremmaksi ja pärjätä maailmalla. Kasvuun rohkeasti panostavat ja kasvun mekanismeja ymmärtävät yritykset ovat avain Suomen selviytymiseen korona-kriisistä. Suomen pysyvä kilpailuetu rakentuu avoimuudelle ja voimakkaalle yhteisöllisyydelle, joka edistää nopeaa oppimista. Yhdessä autamme toisiamme kasvamaan ja koko Suomea menestymään!

 

Kohtaamisia, jotka eivät jätä kylmäksi

 

Kasvuryhmän kohtaamiset ovat tärkeimpiä tapoja hyödyntää verkoston osaamista ja kokemusta ja tuoda myös oma osaaminen muiden käyttöön. Kasvuryhmä törmäyttää ja mahdollistaa kohtaamisisten kautta.

  • Teematapaamiset ovat toistuvia kasvun ydinaiheita ja kasvun valintoja käsitteleviä tapaamisia, joissa voit peilata omaa kasvustrategiaa sparraajien kokemuksia vasten.

  • Sparraustiimit  ovat tavoitteellisia, luottamuksellisia kohtaamisia oman jokaisen jäsenen tarpeisiin räätälöidyn pienryhmän kanssa.

  • Kasvupäivät tuovat kattavasti näkökulmia ja kokemuksia ikivihreiden, aina ajankohtaisten aiheiden ympärille.
  • One-to-One -sparraukset mahdollistavat oikean avun löytämisen verkostosta silloin, kun kaipaat erityisesti jonkun samaa aihetta jo pohtineen näkemyksiä omiesi tueksi.
Tutustu Kasvuryhmän kohtaamisiin