Liity Kasvuryhmään
image column 1 widget_1595949546250
image column 2 widget_1595949546250
image column 3 widget_1595949546250

Kasvuryhmä

 

Kasvuryhmän toiminta alkoi vuoden 2015 alussa, perustajina 29 yritysmaailmasta tuttua henkilöä, mm. Matti Alahuhta, Mika Anttonen, Risto Siilasmaa, Aaro Cantell ja Ilkka Kivimäki. Kasvuryhmän perustamisen taustana oli, että yhdessä aitoja kokemuksia jakamalla voimme kiihdyttää yritysten kasvua. Kasvuryhmän jäsenenä on 250 keskisuuren kasvuyritysten johtajaa. He ovat 10 M€ - 1 Mrd€ vaihtavien yritysten toimitusjohtajia, hallituksen puheenjohtajia ja omistajia, joilla on kunnianhimoa kasvattaa ja uudistaa omaa liiketoimintaansa.

 

Suomessa keskisuuria yrityksiä (liikevaihto yli 10 M€) on vain 1% Suomen kaikista yrityksistä, mutta ne tuovat lähes neljäsosan suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja yli 20 % yksityisen sektorin työpaikoista. Kasvuryhmä on voittoa tavoittelematon ja ei-kaupallinen yhteisö, jonka tarkoituksena on kiihdyttää suomalaisten yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä Suomen hyvinvoinnin parantamiseksi. Yhteisön toiminta perustuu kokemusten avoimeen jakamiseen ja vertaissparraukseen.

"Vuonna 2025 kasvuryhmäläiset ovat kiihdyttäneet kasvuvauhtiaan ja luoneet yhteensä 25 miljardia euroa lisää liikevaihtoa. Vuonna 2023 tästä on kasassa 23 miljardia."

Kasvuryhmän Törkee lupaus

Yhteisössä toimimme seuraavien arvojen mukaisesti

Rohkeus

Rohkeus

Kasvuryhmässä rohkeus tarkoittaa kunnianhimoa uudistua, kasvaa ja kurottaa korkealle. Rohkeus näkyy Törkeessä lupauksessa, tiukoissa valinnoissa ja veret seisauttavassa avoimuudessa vertaisten kesken.

Pilke silmäkulmassa

Pilke silmäkulmassa

Kasvuryhmäläinen tekee tosissaan muttei vakavasti. Pilke silmäkulmassa tarkoittaa kannustamista kokeiluun ja leikkimielisyyteen, heittäytymistä tilanteeseen sekä innostunutta suhtautumista tulevaisuuteen.

Pyyteettömyys

Pyyteettömyys

Kasvuryhmäläiset auttavat toisiaan pyyteettömästi ja rehellisesti. Kasvuryhmäläiset ovat tulleet yhteen luomaan itseään isompaa tarinaa. Pyyteettömyys näkyy kiitollisuutena ja haluna kannustaa kaveria kasvamaan ja uudistumaan.

 

Kokemus

 

Kokemus

Kasvuryhmäläinen puhuu kokemuksestaan käsin. Kasvuun ja uudistumiseen suhtaudutaan käytännönläheisesti ratkaisuja etsien. Kokemus näkyy jaetuissa tarinoissa, arjen esimerkeissä ja kirkkaissa oivalluksissa

 

FIILIS, JOKA INSPIROI!

Avoin kokemusten jakaminen ja luottamuksen ilmapiiri hämmästyttävät jokaisessa Kasvuryhmän kohtaamisessa. Tapaamiset ovat rentoja yhdessäolon hetkiä ja samalla paikka kirkastaa omaa kasvustrategiaa konkreettisesti. Kasvuryhmän henkeen kuuluu, että jokaista paikalla olijaa arvostetaan tasavertaisena yrittäjänä ja johtajana. Kukaan ei oleta tietävänsä, mitä muiden pitäisi tehdä onnistuakseen, mutta kokemuksia jakamalla tuppaa oivalluksia syntymään. Kasvuryhmän perustajajäsenten sanoin: "Toisten kasvusta voi oppia ja omasta jakaa toisille!"

YRITYKSEN KASVUN

KIIHDYTTÄMINEN

Vahvan vision toteuttaminen tarvitsee sparrausta ja uusia oivalluksia matkan varrella. Kasvuryhmä on jäsenilleen konkreettinen foorumi, joka antaa kasvulle ja uudistumiselle erillisen ajan ja paikan. Vertaissparrauksen pohjana toimii Kasvuryhmän menetelmä, joka helpottaa ja systematisoi kasvun tavoitteiden asetantaa ja seurantaa. Uusien ideoiden lisäksi Kasvuryhmän vertaissparraus tuo kokemusta ja varmuutta omiin kasvujohtamisen valintoihin.

YHDESSÄ SUOMEN

HYVINVOINNIN PUOLESTA

Kasvuryhmä vastaa tarpeeseen hyödyntää jokaisessa suomalaisessa yrityksessä piilevää potentiaalia kehittyä merkittävästi paremmaksi ja pärjätä maailmalla. Kasvuun rohkeasti panostavat ja kasvun mekanismeja ymmärtävät yritykset ovat avain Suomen selviytymiseen korona-kriisistä. Suomen pysyvä kilpailuetu rakentuu avoimuudelle ja voimakkaalle yhteisöllisyydelle, joka edistää nopeaa oppimista. Yhdessä autamme toisiamme kasvamaan ja koko Suomea menestymään!