Kasvuryhmäläisten toiveesta Kasvuryhmän täsmäsparrausaamuun kutsuttiin kaksi OKR-mallin asiantuntijaa kertomaan omia näkemyksiään mallin  hyödyntämisestä strategian systemaattisen johtamisen tukena. Jaakko Pellosniemi (Fingertip) ja Juuso Hämäläinen (Tangible Growth) kertoivat parhaita esimerkkejään, miten OKR-malli on tukenut heidän asiakasyritystensä kasvua ja mitä tulisi varoa.

 

Juuso Hämäläinen on Tangible Growthin perustaja ja toimitusjohtaja, luennoitsija sekä yritysjohdon mentori. Hän on myös Strategia Arkeen OKR- mallilla kirjan toinen kirjoittajista. Tangible Growth auttaa kasvuyrityksiä strategian toimeenpanossa- ja muutoskyvykkyyden rakentamisessa SaaS-ohjelmiston ja sitä tukevan metodologian avulla. OKR-malli on yksi osa tätä kokonaisuutta. ”Muutoskyvykkyys on yrityksen kilpailuetu ja se vaatii nopeaa oppimista sekä kykyä muutokseen koko organisaatiolta. Tarvitaan selkeys yhteisesti ymmärretystä strategiasta ja mitä vaikuttavuutta halutaan saada aikaan. Ajattelutapa rakentuu arvontuoton ympärille ja siihen, mihin seuraavaksi keskitymme. Jos kaikki on yhtä aikaa tärkeää niin mikään ei ole tärkeää. Päätetään, mikä on minimi elinkelpoinen rakenne, jolla nostamme kellotaajuutta ja edistämme kehityspolkua yhdessä eteenpäin. Skaalautuva OKR-mallin käyttöönotto tukee osaltaan tätä toimeenpanoa”, Juuso avaa.

Jaakko Pellosniemi on sarjayrittäjä ja Fingertipin toimitusjohtaja. Fingertip on modernin työkulttuurin edelläkävijä. Juuri tällä hetkellä yritys koittaa ratkaista haastetta, kuinka päätöksenteko voitaisiin digitalisoida, sillä yrityksen suurin arvo kiteytyy tehtyihin päätöksiin. Fingertipillä digitaalisesti tehtyjä päätöksiä on jo reilu 7000. “Jos haluat muuttaa jotain, täytyy tehdä päätöksiä”, Jaakko kiteyttää.

 

ASIAKESKEISYYTTÄ STRATEGIAAN

Yksilön näkökulmasta OKR-mallilla saadaan fokusta, selkeyttä ja positiivista kurinalaisuutta organisaatioon. Malli tuo esille, mikä on tavoittelemisen arvoista ja millä päästään tavoitteisiin.

“Yritysten strategiasta puuttuu usein asiakaskeskeisyys, eli kenen ongelmia ratkotaan ja millä tavalla”, Jaakko kertoo. Kyvykkyydet ja kulttuuri ovat olennaisia kohtia johtamiselle, mutta toimeenpanon onnistumisen näkökulmasta kirkas strategia ja tarkoitus ovat tärkeämpiä. Yrityksen on tehtävä riittävän selkeät valinnat, missä kentillä pelataan ja missä peleissä halutaan voittaa - mikä on juuri meidän kilpailuetumme. OKR-malli ohjaa yritystä lopputulemakeskeisyyteen. Katse pysyy siinä, mikä asiakasarvo ja -impakti tekemisellä oikeasti on. 

Strategiset valinnat johtavat muutospolkuihin. Muutospoluilla etenemiseksi viestintä on oleellisimpia asioita, mutta usein johto unohtaa kommunikoida selkeästi, miksi johonkin tiettyyn ratkaisuun ollaan päädytty. Yhteinen ymmärrys auttaa koko porukkaa viemään muutosta eteenpäin. Ajatuslogiikan tulisi aueta koko organisaatiolle, ei vain johdolle. Vastausten tulisi olla perusteltuja ja tutkittuja. Fokus on pidettävä mielessä koko ajan. Mikä on fokuksessa, on tavoittelemisen arvoista ja mikä ei ole fokuksessa, ei ole tavoittelemisen arvoista sillä hetkellä.  

 

ARVONTUOTANNOSTA SYNTYY YHTIÖN STRATEGIA

Arvoa syntyy, kun yrityksessä on tilanne tai jännite, jolle täytyy tehdä muutos. Yrityksen arvon luomiseen on harvoin suunniteltu prosessia. “Me Fingertipillä uskomme, että johtaminen voitaisiin digitalisoida täysin, joten arvontuottokin on mahdollista digitalisoida. On tehtävä ensin tilannekuva ja luotava paikka, jonne kaikki tilanteet ja jännitteet kerätään. Sen jälkeen luodaan yhteinen käsitys, mistä täytyy tehdä päätöksiä ja mitä kommunikoidaan. Sitten tarvitaan voimakkaasti palautetta, jotta saadaan homma pyörimään tehokkaammin ja navigointi paranee. Tämän kaiken aikana opitaan ja kirkastetaan entisestään yhteistä kuvaa”, Jaakko kertoo.

Tavoitteet, mittausjärjestelmä ja tulokset elävät tasapainossa kulttuurin kanssa. Koko tarjoama muodostaa yrityksen strategian. Kaikilla tasoilla teemme tärkeitä päätöksiä yrityksen eteenpäin viemiseksi. Päätöksenteossa tasapainotellaan aina sen kanssa, mikä on mahdollista governancen ja organisaation rakenteen suhteen, sekä mikä on yrityksen identiteetti ja tarkoitus. Eri menetelmillä voidaan rakentaa päätöksenteon ja johtamisen kehä, jolla varmistetaan rytmitys, kellotaajuus, hallinta, oppiminen ja tehokkuus. OKR-malli sopii tähän hyvin viitekehyksenä.

 

FOKUSOI TÄRKEIMPÄÄN OKR-MALLIN AVULLA

OKR-malli tuo jatkuvaa selkeyttä ja fokusta, joten se auttaa esimerkiksi yrityksen kasvaessa.  Muutosnopeudessa voi saavuttaa paljon hyvin sovelletulla OKR-mallilla. Isommat muutokset pilkotaan pienempiin. Jos oikeita vastauksia ei vielä ole, mennään askel askeleelta kohti päätöksiä. Strategiaan mahtuu paljon asioita, joten malli kohdentaa, mikä on tavoittelemisen arvoista. “OKR ei korvaa strategiaa, mutta sillä voi johtaa strategian kehittämistä”, Juuso täsmentää. 

Nopeasti kasvavassa yrityksessä on ymmärrettävä strategiaa ja sen jalkauttamista. Ratkaisu tähän voisi olla vuotuiset strategiasta johdetut tavoitteet sekä kvartaalikohtaiset Key Resultsit. On otettava huomioon, että niiden selkeä sanallistaminen saattaa aluksi viedä aikaa ja olla raskasta. Tätä kannattaa harjoitella yhdessä esimiesten kanssa. Rytmitys on tärkeää, jotta tiimeille saadaan omat tavoitteet. Näin he pystyvät koordinoimaan muiden tiimien kanssa ja auttamaan toisiaan tarvittaessa.  OKR-mallin perusrytmissä katsotaan parin viikon välein luotetaanko etenemiseen. Luottamusarvo kahden viikon jälkeen kertoo, päästäänkö suunnitelmalla tavoitteeseen. “Toimitusjohtajan tärkein asia on viedä koko prosessia eteenpäin, muuten ei lennetä”, Jaakko kuvailee.

 

Oivalluksia strategian systemaattisesta johtamisesta OKR mallin avulla

OKR ei korvaa strategiaa. OKR on osa kokonaisuutta, eikä sen soveltaminen poista tarvetta tehdä vaikeita strategisia valintoja. Mitä tarjoamme ja kenelle, ja mitä emme tee? Miksi meillä on oikeus voittaa ja mikä on meidän aito kilpailuetu?

Strategian johtaminen kiteytyy päätöksiin ja päätöksentekoon. Kaikilla tasoilla tehdään oleellisia päätöksiä, miten toimitaan arjessa sekä miten ja mistä kommunikoidaan. Tämän tueksi tarvitaan rytmitys ja jatkuva oppiminen. Tässä OKR:llä on viitekehyksenä on tärkeä rooli.

Parhaimmillaan OKR auttaa ajattelemaan asiakas- ja lopputulemakeskeisesti. Systemaattinen tavoitteiden ja lopputulemien pohdinta sekä tekemisen kytkeminen niihin auttaa koko organisaatiota ymmärtämään strategian toteutumiseen tarvittavat muutospolut.

OKR tuo fokuksen siihen, mikä on juuri nyt tavoittelemisen arvoista. Se auttaa pilkkomaan suuren muutoksen kolmen kuukauden sykleihin ja tuomaan fokukseen eurotavoitteiden lisäksi myös muutostavoitteita.

Uusi johtamistapa ei lennä ilman toimitusjohtajan sitoutumista. Älä ulkoista OKR:ää, vaan pidä omistajuus. Vuositavoitteet ja rytmitys on toimitusjohtajan heiniä, mutta pidättäydy päätöksenteosta Key Resultien osalta!

 

Tutustu Kasvuryhmän menetelmään

Lue lisää ajankohtaisia kasvutarinoita Kasvuryhmän blogista

Lataa itsellesi lukemiseksi oivallusoppaita