Mediconsult on suomalainen ohjelmistotoimittaja, joka tuottaa hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Vuonna 2015 perustettu pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners tunnetaan kasvun rahoituksen pioneerina Suomessa. Yhdessä nämä kumppanit tähtäävät voimakkaampaan kasvuun.

Tommi Salaspuro

Mediconsult on tehnyt tietojärjestelmiä siitä lähtien, kun kynä ja paperi vaihtuivat ATK-pohjaisiin työkaluihin. Henkilöstöä yrityksellä on reilu 200. Merkittävimpiä asiakkaita Suomessa ovat mm. kansallista Omaolo -palvelua tarjoava DigiFinland, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Suomen Puolustusvoimat ja Helsingin kaupunki. Muutama vuosi sitten Mediconsult aloitti viemään suomalaista softaa myös Aasiaan. Yrityksellä on tytäryritys Sri Lankassa, jossa on vajaa 30 työntekijää. 

Yritys oli kasvanut pitkään orgaanisesti ja investoinut voimakkaasti. Ohjelmistoteknologiatoimittajan täytyi juosta koko ajan nopeammin pysyäkseen ajan tasalla teknologian kehityksessä. Mediconsultilla investoinnit, tuotekehitys, myynti ja markkinointi tehtiin kassavirtapohjaisesti. Toiminta oli ollut aina hyvin kannattavaa ja tase sekä kassavirta vahvoja. 

2000-luvun alusta lähtien käynnissä on ollut markkinoiden murros, kun sotereformia ja kuntalainsäädäntöä sekä siihen liittyvää rakennetta oli uudistettu. Soteuudistuksen tulo käytännössä tarkoitti Mediconsultille, että yrityksen toimintaympäristö ja asiakaskenttä muuttuvat, kilpailijakentässä tapahtuu muutoksia sekä kokoon liittyviä huomioitavia tekijöitä tulee entistä enemmän. Niissä puitteissa Mediconsultin piti pohtia omaa positiotaan. Toiminta voisi jatkua kannattavasti sellaisenaan tai muutoksessa saattaisi olla mahdollisuus hyvin vahvaan kasvuun. Ympäröivä maailma vaikutti eniten siihen lopputulokseen, että yrityksessä lähdettiin miettimään sijoittajia ja erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

VOIMAKASTA KASVUA TUKEMAAN HALUTTIIN LÖYTÄÄ OIKEA KUMPPANI

Yritys halusi olla vahvasti mukana suomalaisessa sotessa. Kiinnostusta yritykseen oli osoitettu jo vuosia niin Suomessa kuin kv-markkinoilla, mutta kun yhteistyömahdollisuuksia lähdettiin haarukoimaan, oli tärkeää saada kaikki tehot irti. "Meille oli tärkeintä huomioida kaikissa päätöksissä omistajan toiveet ja tavoitteet jatkon kannalta. Perheyhtiössä päätöksenteon pitää olla yhteinen, koska tarvitaan kaikkien vahvaa sitoutumista. Perheyrityksessä ei tehdä päätöstä pelkästään siitä, että sijoittaja  otetaan mukaan, vaan aina siellä on suurempi konteksti taustalla. Meillä viimeiset 15 vuotta joulupöytäkeskustelut ovat oikeastaan aina liittyneet yritykseen", Tommi Salaspuro kuvailee.

Yrityksessä oli esillä erilaisia vaihtoehtoja; otetaanko omista säästöistä, lähdetäänkö purkamaan tasetta ja investoidaan vahvasti, tehdäänkö kassavirtapohjaisesti vai olisiko hyvä olla joku mukana. Silloin kuvaan nousivat myös sijoittaja- ja pankkivaihtoehdot. Tiettyjä valintoja lähti pohdintaprosessin mukana rakentumaan. “Hyvin pian tuli sellainen olo, että pankki tuntui hieman vanhanaikaiselta, kun puhutaan voimakkaasta kasvusta. Me haimme muutakin kuin pelkästään rahaa”, Tommi Salaspuro kertoo.

Yrityksen piti saada diversiteettiä päätöksenteon osalta. Päätökset tehdään loppujen lopuksi perheyhtiössä aika suppeassa piirissä. Pahimmillaan omistaja linjaa hallitukselle tavoitteet ja hallitus toimitusjohtajalle. Viime kädessä tämä voi olla jopa yksi ja sama henkilö. “Meillä ei mietitty kaupallistamista, mutta governance oli erittäin tärkeä, että saatiin kehitettyä hallintoa, ohjausta, päätöksentekoa, vastuita ja velvollisuuksia. Reilu vuosi ollaan Juuren kanssa tehty yhteistyötä ja nämä kaikki on rakennettu uudelleen. Periaatteessa meillä oli osaaminen ja tieto, mutta sen liikkeelle saamiseksi ulkopuolisen tahon mukaantulo oli erittäin merkittävää. Saatiin myös ihan pelikirja toimintaa varten. Se helpottaa ainakin itsellä käytännön johtamistyötä“, Tommi Salaspuro avaa. 

Roolit ovat välillä yksinäisiä, joten Mediconsultille kaivattiin myös tukea ja sparria. Yrityksellä on ollut tähänkin mennessä korkea vaatimustaso, mutta se on muuttunut kumppanuuden myötä. "Vuodenvaihteessa olin jo oppinut vaatimaan Juuren edustajilta ja hallitukselta enemmän, ja osasin määritellä, miten vastuuta jaetaan sekä itsekin vastuuttaa. Tehdään päätöksiä yhdessä, mutta niin, että sitoutan sijoittajaa vahvasti mukaan. Eikä tätä mitenkään huonosti otettu vastaan", Tommi Salaspuro kertoo.

SIJOITTAJAN MUKAAN OTTAMISESSA ON HUOMIOITAVA MYÖS AJOITUS JA ARVOT

Aikataulu ja ajankohta on tärkeää ottaa huomioon, kun lähdetään ottamaan pääomasijoittajaa mukaan toimintaan. Perheyrityksessä vaatii tietyn ajan sen prosessoimiseen, että mukaan tulee joku muu. Liian nopeasti sitä ei kannata tehdä, vaan varata sille aikaa. Toinen tärkeä asia on Tommi Salaspuron mukaan, tiedä, mitä haluat. Mediconsult kävi paljon keskusteluja eri tahojen kanssa. Täytyi päättää, haluaako yritys pelkästään sijoittajan, joka tuo rahaa vai myös tuen ja sparrin. Mikä on oma tahtotila. “Emme halunneet myydä firmaa, vaan tarvitsimme jonkun auttamaan meitä kasvussa. Se auttoi päätymään siihen, ketkä meidän mahdollisia sijoittajakumppaneita voisivat olla”, Tommi Salaspuro tiivistää.

 

“Välttämättä ei ole olemassa huonoja pääomasijoittajia.
Enemmänkin kyse on siitä, mikä on sinulle itsellesi hyvä ja sopiva.“
 

Tommi Salaspuro, Mediconsult  

 

Jos yritys on suhteellisen hyvässä kunnossa, valinnanvaraa on. Erittäin paljon on hyviä sijoittajia. "Itselleni oli tärkeintä arvot. Meillä toimitaan tietyn kulttuuriperimän mukaan. Jos sijoittaja olisi tullut täysin uudella arvomaailmalla, se ei olisi ollut itselle hyväksyttävä. Varmasti kaikki pääomasijoittajat ovat hyviä, mutta joku olisi halunnut tehdä meidän arvomaailmaan sopimattomalla tavalla, mikä olisi meillä valunut henkilöstöön asti. Se olisi ollut radikaali muutos. Meillä valinta kohdistui tavoitteiden ja henkilökemioiden mukaisesti. Tällä tiellä ollaan edelleen ja koen, että on vain voitettavaa ja hyviä signaaleja edessä, mutta ei se työ ilmaiseksi tule”, Tommi Salaspuro päättää. 

 

OIKEAN PÄÄOMASIJOITTAJAN ETSIMISESSÄ KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ MUIDEN  KOKEMUKSIA

Juuri Partnersilla on kaksi rahastoa, joissa yhteensä on noin 200 M€. Uusin sijoitus on Co-Engineering, joka on energia-alan konsultti ja neuvonantoyhtiö Vaasasta. Tiimissä on 12 henkeä. “Tällä hetkellä Suomessa on tarjolla laaja joukko erilaisia pääomasijoittajia. Tämä on oma suuri ilon aihe. Kun Juurta perustettiin, Suomessa ei juurikaan ollut kasvurahoittajaa. Meidän tarkoituksemme oli tuoda uusi vaihtoehto markkinoille. Nyt on paljon erilaisia pääomasijoittajia, ja kaikilla oma tarinansa sekä tavoitteensa. Mitä enemmän tarjolla on erilaisia rahoittajia sitä varmemmin löytyy se itselle sopiva. Yritysten kannattaa kysellä palautetta, neuvoja ja referenssejä toisilta yrityksiltä siitä, minkälaista yhteistyö on ollut pääomasijoittajan kanssa“, Samuli Sipilä kertoo.

Samuli Sipilä-1Pääomasijoittajan kanssa kannattaa harkita tutustumista ja keskustelua paljon ennen kuin on tarvettakaan. Jos mietitään yleisesti yhtiön kehittämistä tai rahoitusvaihtoehtoja, ne ovat asioita, joiden pitäisi olla aina pöydällä, oli tilanne mikä tahansa. Mitä paremmin yrityksellä menee sitä fiksumpaa on kartoittaa vaihtoehtoja. Se on avointa ja rehtiä keskustelua puolin ja toisin, mikä on yhtiön tarve, ajankohta sekä mitä rahasto tai rahastossa olevat verkostot voisivat tuoda yhtiölle. Molempien intressi on löytää yhteinen sävel ja todeta, että oikeanlaiset kumppanit ovat pöydässä.

Yhtiöillä on erilaisia vaiheita, mutta kaikki kohtaavat useita erilaisia epäjatkuvuuskohtia. Juuri Partners tunnistaa paikkansa näistä todennäköisemmin kasvuloikissa, uusille markkinoille menossa, isoissa investoinneissa sekä markkinaympäristön tai omistajarakenteen muutoksissa. Näissä tilanteissa yritysten kannattaa katsoa, onko tarvetta tuoda ulkopuolisia ajatuksia tulevan menestyksen varmistamiseksi.

PÄÄOMASIJOITTAJA ON PARHAIMMILLAAN KUMPPANI NIIN MYÖTÄ KUIN VASTAMÄESSÄ

Pääomasijoittajan agendalla on yhtiön taloudellisen kunnon edistäminen ja omistaja-arvon kasvattaminen. Sen takia pääomasijoittaja tietyllä tavalla nähdään avoimena ja suoraviivaisena kumppanina. Kumppania valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota arvoihin. Toimintatavat näkyvät varmasti arvoissa ja toisin päin.

 

“Kun itse aloitin pääomarahastosijoittamisen parissa, ensimmäinen,
mitä minulle opetettiin oli, että pääomasijoittaminen on people´s business.
Sitä tämä on hyvin pitkälle, ihmisten välistä kommunikaatiota ja tekemistä.”
 

Samuli Sipilä, Juuri Partners  

  

Oleellisen tärkeää Juuri Partnersille on, että he eivät ole pelkkä pääoman lähde, vaan pystyvät tarjoamaan myös apua sijoituskohteilleen. “Aloitetaan keskustelut yritysten kanssa mieluummin tuen ja avun tarpeista kasvusuunnitelmien toteuttamiseksi, ja sen jälkeen arvioidaan tarvitaanko pääomaa suunniteltujen asioiden toteuttamiseen. Liikkeelle lähdetään siitä, mitkä ovat yrittäjän ja yrityksen suunnitelmat ja tavoitteet sekä minkälaista apua niihin voisi saada. Sen jälkeen tyypillisesti ruvetaan tarvitsemaan rahaa, kun mietitään, miten asioita laitetaan toteutukseen. Meidän toimintamallina on tsemppaavalla tavalla sparrata yrittäjiä ja yrityksiä. ”Työkalupakissa ovat tyypilliset pääomasijoittajan välineet, millä kasvun edellytyksiä parannetaan, kuten taloudellisen kehityksen seurannan ja läpinäkyvyyden parantaminen, hallitustyön kehittäminen, yleinen yhtiön rakenteiden vahvistaminen eli governance sekä tärkeimpänä johdon, johtoryhmien sekä yleisesti yrityksen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen”, Samuli Sipilä avaa.                        

“Ehkä erotaan monista muista toimijoista siinä, että tehdään yrittäjien kanssa liiketoimintasuunnitelma yhdessä ennen kuin lähdetään liikkeelle ja tekemään varsinaista sijoitusta. Silloin tietysti tutustutaan entistä paremmin, luodaan yhteisiä näkökulmia, tavoitteita ja toimenpiteitä. Sitten tehdään erilaisia skenaarioita ja katsotaan, minkä näköistä pääomitusta tarvitaan ja mihin voidaan sitoutua. Pyritään mahdollisimman hyvin ennakoimaan ja toisaalta suunnittelemaan tulevaa tekemistä. Maailma ei tietenkään mene aina niin kuin ennakoidaan, mutta silloin asioita käsitellään niiltä osin uudestaan. Hyvin joustavasti yhtiön lähtökohdista ja kaikkia omistajia ajatellen tarvittaessa rahoitustakin järjestellään uudelleen. Kun esimerkiksi korona kaksi vuotta sitten vei muutamissa kohdeyhtiöissä yön yli 70 % liikevaihdosta, tehtiin suunnitelmat täysin uusiksi siinä kohtaa.” Samuli Sipilä jatkaa.      

Sitoutuminen yhtiöön on vahvaa. Silloin ollaan kuin avioliitossa - myötä ja vastamäessä. Kumppanuudella saadaan lisää resursseja sekä hartioita kantamaan vastuuta, mutta myös hakemaan ratkaisuja kasvun ja muihin pulmiin. Päätösvallan menettämisellä on joku arvo, mutta suurin arvo on sillä, että saa muita jakamaan ajatuksiaan ja vastuuta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katso täysimittainen tallenne Täsmäsparrausaamusta - Pääomasijoittaja kasvun kumppaniksi?

Jussi Niemelä, DEN Group: "Hyvän pääomasijoittajan mittari on kiinnostus yritystä kohtaan"

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman pääomasijoituksista vastaavan johtajan, Markus Ahon vinkit omistusrakennemuutoksiin